Sa ke njohuri në juridik?
 • 1
  Cili nga këto shtete nuk është anëtar i përhershëm i OKB-së?
  A
  Rusia
  B
  Kina
  C
  Franca
  D
  Japonia
  2
  Në cilin vend ka selinë Gjykada Ndërkombëtare e Drejtësisë?
  A
  Gjermani
  B
  Holandë
  C
  Suedi
  D
  SHBA
  3
  Disa nga elementet e përgjithshme të formësimit të normës së të drejtës ndërkombëtare private janë:
  A
  Element i huaj juridiko-privat
  B
  Faktet e identifikimit
  C
  Faktet vendimtare
  D
  Të gjitha këto
  4
  Dispozitivi i vendimit duhet te jetë:
  A
  Vetëm i shkurtër
  B
  I gjatë
  C
  I caktuar
 • 5
  Llojet e mjeteve themelore te proves ne proceduren administrative konsiderohen:
  A
  Vetëm certifikatat
  B
  Dokumentet
  C
  Organi që zhvillon procedurën
  6
  Caktimi i seancës verbale mund te jetë:
  A
  Vetëm ndërmjet palëve
  B
  Formalo – material
  C
  I detyrueshëm dhe fakultativ
  7
  Cili ishte vendi i parë që intervenoi në rregullimin e marrëdhënieve meditore të punës?
  A
  Brazili
  B
  Kina
  C
  Anglia
  D
  Italia
  8
  Në cilin vit u bë njohja ndërkombëtare e Shqipërisë nga fuqitë e mëdha?
  A
  12 dhjetor 1912
  B
  20 dhjetor 1912
  C
  15 shkurt 1913
  D
  29 korrik 1913
 • 9
  Teoria kontraktuese mbeshtetet ne faktin se marrëdhënia e punës është:
  A
  Juridiko – penale
  B
  Juridiko – publike
  C
  Juridiko – civile
  10
  Cilat janë llojet e hipotekave që njihen për nga mënyra e themelimit?
  A
  Hipoteka e kontraktuar
  B
  Hipoteka ligjore
  C
  Hipoteka gjyqësore
  D
  Të gjitha këto
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo