Testohu në filozofi
 • 1
  Cila degë e filozofisë merret kryesisht me çështjen e të qenurit?
  A
  Skepticizmi
  B
  Ekzistencializmi
  C
  Idealizmi
  D
  Pragmatizmi
  2
  Cili filozof është më i njohur për deklaratën e tij cogito ergo sum (mendoj, pra jam)?
  A
  Platoni
  B
  Sokrati
  C
  Rene Dekart
  D
  David Hume
  3
  Fjala filozofi rrjedh nga greqishtja e vjetër kuptimi i së cilës është:
  A
  Dashuria për jetën
  B
  Dashuria për diturinë
  C
  Dashuria për njerëzit
  D
  Dashuria për atdheun
  4
  Kush është i njohur gjerësisht si ekzistencialisti i parë, pavarësisht se nuk e ka përdorur kurrë fjalën ekzistencializëm?
  A
  Alan Wats
  B
  Jean-Paul Sartre
  C
  David Hume
  D
  Soren Kierkegaard
 • 5
  Ontologjia njihet si degë e:
  A
  Metafizikës
  B
  Etikës
  C
  Episistemologjisë
  D
  Estetikës
  6
  Platoni ishte student i cilit prej këtyre filozofëve?
  A
  Aristotelit
  B
  Sokratit
  C
  Karl Marx
  D
  Immanuel Kant
  7
  Filozofia e spinozës lidhet ngushtë me konceptin e:
  A
  Substancës
  B
  Monadave
  C
  Remineshencës
  D
  Apejronit
  8
  Morali epikurian është kërkim i:
  A
  Pasurisë
  B
  Jetës luksoze
  C
  Lumturisë
 • 9
  Me cilën doktrinë njihet Jeremy Bentham?
  A
  Utilitarizmi
  B
  Idealiste
  C
  Filozofike
  10
  Cili konsiderohet të jetë racionalisti i parë?
  A
  John Locke
  B
  Parmenidi
  C
  William James
  D
  Thomas Hobbes
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo