Sa keni njohuri në psikologji?
 • 1
  Cila degë e psikologjisë studion ndryshimet e sjelljes së njeriut si rezultat i kalimit të kohës apo moshës në etapa të ndryshme?
  A
  Psikologjia kognitive
  B
  Psikologjia eksperimentale
  C
  Psikologjia klinike
  D
  Psikologjia zhvillimore
  2
  Cilët janë faktorët që ndikojnë në zhvillimin e personalitetit?
  A
  Faktori gjenetik
  B
  Sistemi nervor
  C
  Trashëgimia
  D
  Të gjitha këto
  3
  Kush është autor i librit “Parimet e Psikologjisë” që njihet si kontribut i rëndësishëm për psikologjinë?
  A
  William James
  B
  Sigmund Freud
  C
  Jean Piaget
  D
  Erik Erikson
  4
  Psikologët studiojnë __________ njerëzore duke vëzhguar dhe matur se si njerëzit veprojnë.
  A
  sjelljen
  B
  biologjinë
  C
  fiziologjinë
 • 5
  Vështirësia në gjumë, nervozizmi dhe vështirësia në përqendrim mund të jenë simptoma të:
  A
  Një çrregullimi ankthi
  B
  Një çrregullimi depresiv
  C
  Një çrregullimi bipolar
  D
  Të gjitha këto
  6
  Cila është faza e parë e zhvillimit, siç përshkruhet nga Piaget?
  A
  Stadi i veprimeve formale
  B
  Stadi sensomotorik
  C
  Stadi paraoperacional
  D
  Stadi i operacioneve konkrete
  7
  Cila zonë e trurit është përgjegjëse për prodhimin e të folurit?
  A
  Zona Wernike
  B
  Hipotalamusi
  C
  Hipokampusi
  D
  Zona e Brokas
  8
  Cili nga këta njihet si "babai" i psikoanalizës?
  A
  Carl Rogers
  B
  Sigmund Freud
  C
  Carl Jung
  D
  Alfred Binet
 • 9
  Cila zonë e trurit është më e përfshirë me planifikimin e veprimeve dhe parashikimin e pasojave?
  A
  Lobi parietal
  B
  Lobi frontal
  C
  Lobi oksiptal
  D
  Lobi i përkohshëm
  10
  Zona Wernike që ka për rol të kuptuarit dhe përvetësimin e gjuhës së folur lidhet me korteksin auditiv _____.
  A
  Primar
  B
  Sekondar
  C
  Terciar
  D
  Asnjërën nga këto
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo