Sa ke njohuri në gjeografi?
 • 1
  Në cilin gadishull shtrihet Italia?
  A
  Ballkanik
  B
  Apenin
  C
  Skandinav
  D
  Pirinej
  2
  Sa është sipërfaqja e territorit të Kosovës?
  A
  12.132 km²
  B
  10.887 km²
  C
  10.840 km²
  D
  11.256 km²
  3
  Si quhet ndryshe Azia?
  A
  Lindja e afërme
  B
  Lindja e largët
  C
  Bota e vjetër
  D
  Evroindi
  4
  Cili nga këto shtete shtrihet në pjesën jugperëndimore të Britanisë së Madhe?
  A
  Irlanda Veriore
  B
  Skocia
  C
  Anglia
  D
  Uellsi
 • 5
  Sa gadishuj ka Evropa Jugore?
  A
  2
  B
  4
  C
  3
  D
  5
  6
  Cili nga këta kontinente ka përthyeshmërinë më të madhe bregdetare?
  A
  Amerika
  B
  Azia
  C
  Evropa
  D
  Afrika
  7
  Sa përqind të sipërfaqes së Kosovës e përfshinë Rrafshi i Kosovës?
  A
  40%
  B
  50%
  C
  60%
  D
  70%
  8
  Si quhet shtresa e ngritur e Tokës?
  A
  Antiklinale
  B
  Erozion
  C
  Pellg
  D
  Sinklinale
 • 9
  Emri Evropë rrjedh nga fjala “Ereb” që do të thotë:
  A
  Lindje
  B
  Perëndim
  C
  Mëngjes
  D
  Mesditë
  10
  Si quhen pjesët e tokave të futura thellë në det apo oqean?
  A
  Ishuj
  B
  Arkipelag
  C
  Siujdhesë
  D
  Morena
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo