Testo njohuritë në gjuhë shqipe
 • 1
  Si quhen fjalët që shkruhen njësoj por kanë kuptime të ndryshme?
  A
  Antonime
  B
  Homonime
  C
  Sinonime
  D
  Kallëzues
  2
  Kur themi “i shkurtë - i gjatë”, atëherë kemi të bëjmë me:
  A
  Homonim
  B
  Antonim
  C
  Sinonim
  3
  Si quhet pjesa e pandryshueshme e ligjëratës që rri pranë foljes dhe plotëson kuptimin e saj?
  A
  Folja
  B
  Mbiemri
  C
  Emri
  D
  Ndajfolja
  4
  Kush është autori i veprës “Buzëqeshje në kafaz”?
  A
  Dritëro Agolli
  B
  Ali Podrimja
  C
  Ismail Kadare
  D
  Gjergj Fishta
 • 5
  Përemrat mund të zëvendësojnë:
  A
  Vetëm emrin
  B
  Vetëm mbiemrin
  C
  Vetëm foljen
  D
  Emrin dhe mbiemrin
  6
  Cili është antonimi i fjalës “bukur”?
  A
  Mirë
  B
  Keq
  C
  Shëmtuar
  D
  Shembullor
  7
  Çka është elegjia?
  A
  Këngë e gjatë vajtuese
  B
  Këngë e shkurtër vajtuese
  C
  Poezi e shkurtër vajtuese
  D
  Poezi që i kushtohet një vendi
  8
  Si quhet figura stilistike me kuptim të dyfishtë që paraqet një send, frymor, apo dukuri nëpërmjet një dukurie/sendi tjetër?
  A
  Epitet
  B
  Personifikim
  C
  Simbol
  D
  Hiperbolë
 • 9
  Cila nga këto është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës?
  A
  Ndajfolja
  B
  Numërori
  C
  Lidhëza
  D
  Parafjala
  10
  Cila nga këto mund të jetë gjymtyrë kryesore në një fjali?
  A
  Vetëm kryefjala
  B
  Vetem kallëzuesi
  C
  Kryefjala dhe kallëzuesi
  D
  Rrethanori dhe kundrinori
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo