Testo njohuritë në biologji
 • 1
  Si quhet tërësia e bimëve dhe shtazëve që gjenden në një biotop?
  A
  Biosferë
  B
  Ekosistem
  C
  Biocenozë
  D
  Abiotik
  2
  Pseudopodiet janë organe për lëvizje te:
  A
  Euglena
  B
  Hidra
  C
  Ameba
  D
  Parametzi
  3
  Botanika është shkencë e biologjisë që studion:
  A
  Bimët
  B
  Kafshët
  C
  Trupin e njeriut
  D
  Prejardhjen e njeriut
  4
  Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet?
  A
  Lamarku
  B
  Oparini
  C
  Darvini
  D
  Lineu
 • 5
  Sa kocka ka trupi i njeriut?
  A
  112
  B
  103
  C
  270
  D
  206
  6
  Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore?
  A
  Kloroplastet
  B
  Kromoplastet
  C
  Muri qelizor
  D
  Centriola
  7
  Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës?
  A
  Vakuolë
  B
  Kloroplaste
  C
  Leukoplaste
  D
  Kromoplaste
  8
  Si quhet dega e biologjisë që merret me klasifikimin e qenieve të gjalla, të së kaluarës dhe së tashmes dhe përshkrimin e tyre?
  A
  Zoologji
  B
  Gjenetikë
  C
  Citologji
  D
  Biosistematikë
 • 9
  Si quhen përbërjet kimike të fituara nga reagimi i një oskiacidi me një përbërje hidroksile si një alkool apo fenol?
  A
  Estere
  B
  Proteina
  C
  Lipide
  D
  Karbohidrate
  10
  Rreth sa përqind ujë përmban trupi i bimëve dhe shtazëve?
  A
  40-60%
  B
  15-25%
  C
  50-90%
  D
  20-30%
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo