Sa dini për sigurinë në punë?
 • 1
  Çka shkakton përqindjen më të lartë të aksidenteve në punë?
  A
  Rrëshitjet apo rëniet
  B
  Shoku elektrik
  C
  Karriget e zyres
  D
  Ekspozimi ndaj substancave helmuese
  2
  Arsyeja kryesore se pse ekzistojnë daljet emergjente është për arratisje të shpejtë në rast zjarri.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
  3
  Çka duhet të bëni nëse e kuptoni se pajisjet që përdorni janë me defekte?
  A
  T'i lini për momentin dhe të provoni përsëri nesër
  B
  T'i raportoni menjëherë tek mbikqyrësi ose punëdhënësi juaj
  C
  T'i përdorni ato që funksionojnë
  D
  Mundoheni t'i rregulloni vetë
  4
  Kush duhet të japë ndihmën e parë nëse ka ndonjë incident në vendin e punës?
  A
  Një ndihmës i kualifikuar
  B
  Vetëm punëdhënësi juaj
  C
  Kushdo nëse është urgjente
 • 5
  Pse ndriçimi i dobët në një vend pune mund të ndikojë në shëndetin dhe sigurinë e njerëzve?
  A
  sepse ndikon në përqëndrim dhe shkakton tendosje të syve
  B
  Shkakton dhembje të syve
  C
  Nuk ndikon në shëndetin e punëtorëve
  6
  Kush ka përgjegjësi për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës?
  A
  Punëdhënësit, punonjësit dhe nënkontraktorët
  B
  Kontraktoret kryesor
  C
  Të gjithë
  7
  Çka tregon një vlerësim i rrezikut?
  A
  Orarin e punës së një organizate
  B
  Se si të bëhet puna në mënyrë të sigurt
  C
  Si të raportohen aksidentet
  8
  Cila nga këto industri ka numrin më të madh të lëndimeve në vendin e punës?
  A
  Kujdesi shëndetësor dhe asistenca sociale
  B
  Transporti
  C
  Prodhimtaria
  D
  Ndërtimtaria
 • 9
  Çka është ergonomia?
  A
  Arti i sigurisë së vendit të punës
  B
  Krijimi i një vendi të punës për t’iu përshtatur punëtorit
  C
  Zgjidhjet për të mos lejuar punonjësit t'i padisin dëmet
  10
  Çka duhet të bëni nëse jeni viktimë e praktikave joetike?
  A
  Padisni pa e hetuar mirë rastin
  B
  Mbani çështjen për vete që të mos pushoheni
  C
  Shqyrtoni incidentin, a ishte një herë apo në vazhdim, diskutoni hapur
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo