Sa keni njohuri për rrjetet kompjuterike?
 • 1
  Cila nga këto nuk bën pjesë te pajisjet periferike të rrjetit kompjuterik?
  A
  Printerët
  B
  Skanerët
  C
  Serverët
  2
  Për cilin rrjet kompjuterik bëhet fjalë në këtë foto?
  A
  MAN
  B
  WAN
  C
  LAN
  D
  PAN
  3
  Një grup i kompjuterëve të lidhur me njëri tjetrin me qëllim të ndarjes së resurseve njihet si ______.
  A
  rrjet kompjuterik
  B
  rrjetëzim
  C
  rrjet i hapësirës lokale
  4
  Çka nënkupton shkurtesa LAN?
  A
  Local Admin Network
  B
  Legal Access Network
  C
  Local Area Network
  D
  Linking Area Network
 • 5
  Cili rrjet kompjuterik është paraqitur në foto?
  A
  SAN
  B
  WAN
  C
  CAN
  D
  EPN
  6
  Si quhet pajisja që mundëson bartjen e të dhënave nga një rrjetë e hapësirës lokale (LAN) deri në internet dhe anasjelltas?
  A
  Medium i rrjetit
  B
  Rrugëzues
  C
  Fibri optik
  D
  VPN
  7
  Si quhet softueri i cili ofron, administron, mirëmban dhe siguron resurset në rrjet?
  A
  Sistem operativ i rrjetit
  B
  Rrjet i hapësirës së gjerë
  C
  Rrjet i hapësirës personale
  8
  Si quhet rrjeti i cili ka aftësinë e transmetimit të zërit, të dhënave, faksit, videos ose ndonjë kombinimi të këtyre llojeve të sinjaleve?
  A
  Rrjet konvergjent
  B
  Rrjet i hapësirës lokale
  C
  Rrjet i hapësirës së qytetit
 • 9
  Çka nënkupton shkurtesa WAN?
  A
  Working Area Network
  B
  Wide Area Network
  C
  World Access Net
  D
  Weak Access Node
  10
  Cili rrjet mbulon një zonë të madhe gjeografike?
  A
  LAN
  B
  WAN
  C
  MAN
  D
  SAN
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo