Testo njohuritë në epidemiologji
 • 1
  Sëmundjet që janë gjithmonë prezente në një komunitet, zakonisht me një frekuencë të ulët, pak a shumë konstante, klasifikohen me një model ____________.
  A
  pandemik
  B
  endemik
  C
  epidemik
  2
  Cila nga këto është e vërtetë sa i përket sëmundjeve epidemike?
  A
  Zakonisht paraqiten por edhe zhduken në sezona
  B
  Në fund të epidemisë, sëmundja përhapet shumë, pastaj zhduket
  C
  Nuk janë shumë ngjitëse
  3
  Një epidemi e cila përhapet jashtëzakonisht, madje edhe globalisht, cilësohet si ___________.
  A
  Grip spanjoll
  B
  Hiperlipidemi
  C
  Pandemi
  4
  Nje vektor i sëmundjes është një:
  A
  gjendje ambienti e shoqëruar me sëmundje
  B
  simptomë e një sëmundjeje
  C
  organizëm që transmeton sëmundje infektuese
 • 5
  Shumica e problemeve shëndetësore në kombe të varfëra ndodhin për shkak të ____________.
  A
  krimbave parazitarë dhe mikroorganizmave
  B
  tensionit psikologjik që vjen nga puna
  C
  ndotjes së ajrit
  6
  Cila nga këto shkakton malarjen?
  A
  Mushkonjat
  B
  Paraziti plazmodium
  C
  Qelizat e kuqe te gjakut
  7
  Një rezervuar i një agjenti infektues mund të jetë:
  A
  Mjedisi
  B
  Një njeri simptomatik
  C
  Një njeri asimptomatik
  D
  Të gjitha
  8
  Murtaja bubonike ndryshe njihej si:
  A
  Vdekja e Zezë
  B
  Kolera
  C
  Lija e ujit
 • 9
  Cila nga këto sëmundje transmetohet nga një lloj rriqrash?
  A
  Sëmundja Lyme
  B
  Kolera
  C
  Malarja
  10
  Pse është e rëndësishme epidemiologjia?
  A
  Spese identifikon faktorët e rrezikut për sëmundje
  B
  Informon politikën shëndetësore
  C
  Ndihmon studiuesit të zbulojnë trajtime të bazuara në prova
  D
  Të gjitha opsionet janë të sakta
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo