Sa ke njohuri në filozofi?
 • 1
  Metafizika është studimi i:
  A
  Njohurive
  B
  Ekzistencës
  C
  Fizikës
  D
  Etikës
  2
  Kush e tha shprehjen "Unë mendoj, prandaj ekzistoj"?
  A
  Dekarti
  B
  Kanti
  C
  Leibniz
  D
  Platoni
  3
  Me çka merret ontologjia?
  A
  Tezat, antitezat dhe sintezat
  B
  Ciklin e një organizmi të vetëm
  C
  Studimin e qenies
  4
  Sokrati ka thënë se jeta e paekzaminuar është :
  A
  një misterie
  B
  jetë që nuk ia vlen ta jetosh
  C
  normale
 • 5
  Kush ishte autori i dialogëve të famshëm filozofikë me Sokratin si bashkëbisedues kryesor.
  A
  Plotinusi
  B
  Platoni
  C
  Hegeli
  D
  Aristoteli
  6
  Cili nga këta njerëz konsiderohet themeluesi i filozofisë perëndimore?
  A
  Sokrati
  B
  Aristoteli
  C
  Platoni
  7
  Sipas John Locke, mendja e një foshnje të porsalindur është një:
  A
  Tabula rasa
  B
  Kombinim i identitetit, egos dhe super-egos
  C
  Substancë shpirtërore
  8
  Cila nga këto është një shkollë e rëndësishme e filozofisë amerikane, anëtarët e së cilës ishin Peirce, James dhe Dewey?
  A
  Pragmatizmi
  B
  Idealizmi
  C
  Pozitivizmi
 • 9
  Cila degë e filozofisë merret kryesisht me çështjen e të qenurit?
  A
  Ekzistencializmi
  B
  Platonizmi
  C
  Humanizmi
  D
  Marksizmi
  10
  Katër ndarjet kryesore të filozofisë janë metafizika, epistemologjia, aksiologjia dhe ____________.
  A
  estetikë
  B
  logjika
  C
  Bioetika
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo