Sa dini për letrën e motivimit?
 • 1
  Aplikantët për punë preferohet të dërgojnë letrën e motivimit ____ dërgojnë CV-në e tyre.
  A
  para se
  B
  kur
  C
  pasi që
  2
  Si duhet të jetë një letër e motivimit?
  A
  E qartë dhe koncize
  B
  Miqësore dhe zbavitëse
  C
  E gjatë dhe e detajuar
  D
  Vetëm me informata bazike
  3
  Nëse një letër e motivimit nuk është e shkruar mirë, punëdhënësit me shumë gjasë do ta _______ atë aplikant.
  A
  kontaktojnë
  B
  refuzojnë
  C
  prioritizojnë
  4
  Cili format i datës është më i miri për një letër të motivimit?
  A
  9 tetor, 2020
  B
  9/10/2020
  C
  10/9/20
  D
  9/Tetor/2020
 • 5
  Emri juaj duhet të jetë _______ të letrës.
  A
  në fillim
  B
  në mes
  C
  në fund
  6
  Cila temë nuk përmendet zakonisht në një letër të motivimit?
  A
  Pozita që aplikoni
  B
  Rroga
  C
  Kompania
  7
  Letra juaj e motivimit duhet të shpjegojë se sa do të _______ kompania nga ju.
  A
  përfitojë
  B
  paguaj
  C
  kërkojë
  8
  Letrat e motivimit shpesh fillojnë me aplikantët duke shpjeguar se si ata:
  A
  Filluan shkollimin e tyre
  B
  Kalojnë kohën e tyre të lirë
  C
  Mësuan për atë pozitë pune
 • 9
  Letra juaj e motivimit duhet të përmbledhë një pikë kryesore siç është:
  A
  Përvoja përkatëse
  B
  Historia mjekësore
  C
  Historia familjare
  10
  Të njëjtën letër të motivimit mund ta përdorni për të aplikuar në kompani të ndryshme.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo