Sa dini rreth etikës së punës?
 • 1
  Çka është etika e punës?
  A
  Mënyra se si një person kërkon një vend pune
  B
  Vlera të përqendruara në rëndësinë e punës
  C
  Vendosmëria ose dëshira për të punuar shumë
  D
  B dhe C
  2
  Cilën nga këto e përfshin etika e punës?
  A
  Ndershmërinë
  B
  Vlerat
  C
  Sjelljet
  D
  Të gjitha më sipër
  3
  Është e rëndësishme të keni një ____________ të mirë për të treguar se mund të jeni pozitiv edhe kur nuk ju pëlqen diçka.
  A
  pjesëmarrje
  B
  qëndrim
  C
  respekt
  4
  __________________ i fortë do të thotë se njiheni si person që bëni gjënë e duhur sepse keni një sens të lartë të sjelljes morale dhe etike që fiton respektin e të tjerëve.
  A
  Besimi
  B
  Qëndrimi
  C
  Karakteri
  D
  Bashkëpunimi
 • 5
  _________________është thelbësor në punë sepse duhet të jeni në gjendje të punoni me të tjerët, veçanërisht nëse jo gjithmonë pajtoheni me ta.
  A
  Komunikimi
  B
  Bashkëpunimi
  C
  Integriteti
  D
  Ndershmëria
  6
  Cila është një sfidë që mund të vijë nga etika e dobët e punës?
  A
  Xhelozia nga bashkëpunëtorët tuaj
  B
  Problemet në gjetjen e një pune të re
  C
  Përgjegjësitë shtesë
  7
  Aftësitë _____________________ si shkrimi, të folurit dhe gjuha e trupit janë të rëndësishme për etikën e punës, në mënyrë që të jeni të qartë në mesazhet tuaja për të tjerët.
  A
  komunikimit
  B
  bashkëpunimit
  C
  integritetit
  8
  A është e gabuar të përdoret posta elektronike (email) e kompanisë për arsye personale?
  T
  Po
  F
  Jo
 • 9
  Cila nga këto NUK është një sjellje që tregon një etikë të fortë pune?
  A
  Mos pranimi i detyrave të padëshirueshme
  B
  Marrja e përgjegjësive personale për probleme
  C
  Demonstrimi i kompetencave
  10
  Cila nga këto është ndër parimet kryesore të Kodit të Etikës?
  A
  Objektiviteti
  B
  Familjariteti
  C
  Sjellja profesionale
  D
  A dhe C
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo