Përkthe këto profesione
 • 1
  Accountant
  A
  Avokat
  B
  Ekolog
  C
  Kontabilist
  2
  Carpenter
  A
  Marangoz
  B
  Mekanik
  C
  Noter
  3
  Mason
  A
  Minator
  B
  Murator
  C
  Meteorolog
  4
  Tailor
  A
  Rrobaqepës
  B
  Notar
  C
  Hidraulik
 • 5
  A cook
  A
  Bletar
  B
  Kuzhinier
  C
  Picamen
  6
  Surgeon
  A
  Kirurg
  B
  Kuzhinier
  C
  Kimist
  7
  Glazier
  A
  Xhamprerës
  B
  Marangoz
  C
  Gjeodet
  8
  Potter
  A
  Zhytës
  B
  Poçar
  C
  Fermer
 • 9
  Nurse
  A
  Infermiere
  B
  Farmacist
  C
  Pedagog
  10
  Physician
  A
  Mjek
  B
  Fizikant
  C
  Fizioterapeut
  11
  Plumber
  A
  Psikolog
  B
  Hidraulik
  C
  Pedagog
  12
  Blacksmith
  A
  Farkëtar
  B
  Rrobaqepës
  C
  Shankist
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo