Sa je i/e mirë në menaxhimin e kohës?
 • 1
  Menaxhimi i kohës është procesi i planifikimit të mënyrës më të mirë për të organizuar gjërat.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  2
  Mos menaxhimi i mirë i kohës suaj mund të çojë në disa pasoja, siç janë:
  A
  Më pak stres
  B
  Afate të humbura
  C
  Një reputacion më i mirë profesional
  3
  Cili është një gabim i zakonshëm i menaxhimit të kohës?
  A
  Zvarritja e obligimeve
  B
  Menaxhimi i shpërqendrimeve
  C
  Caktimi i detyrave
  D
  Marrja e pauzave
  4
  Gjithmonë duhet të filloni të punoni në detyrat më të lehta, edhe nëse ato janë më pak të rëndësishme.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 5
  Sipas ekspertëve planifikimi paraprak i kohës është thelbësor për një ditë produktive. Për çdo 10 minuta që shpenzoni në planifikim, sa kohë do të kurseni në ekzekutim?
  A
  20 minuta
  B
  30 minuta
  C
  45 minuta
  D
  1 orë
  6
  Menaxhimi i kohës është i rëndësishëm për:
  A
  Studentët
  B
  Punëtorët
  C
  Të gjithë
  7
  Cila nga këto është një kimikat që e lëshon truri kur jeni i stresuar?
  A
  Insulina
  B
  Kortizoni
  C
  Melatonina
  D
  Endorfina
  8
  Cila nga këto është e saktë?
  A
  Menaxhimi i kohës lidhet me planifikimin dhe realizimin e detyrave
  B
  Menaxhimi i kohës është kur nuk pauzon fare
  C
  Menaxhimi i kohës është të bëni 2-3 detyra përnjëherë
 • 9
  Për të kaluar kohën tuaj në mënyrë produktive, ju duhet të caktoni:
  A
  Qëllime
  B
  T’i listoni gjërat me prioritet
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  10
  Sipas studimeve cila është koha kur produktiviteti është më i lartë për shumicën e njerëzve?
  A
  10:00
  B
  15:00
  C
  11:00
  D
  08:00
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo