Sa keni njohuri rreth hulumtimit online?
 • 1
  Çfarë është hulumtimi?
  A
  Gjetja e përgjigjeve në pyetjet që keni
  B
  Kopjimi i punës së dikujt tjetër
  C
  Përdorimi i burimeve për të gjetur informacion
  D
  Të gjitha më sipër
  2
  Pse duhet t'i citoni burimet?
  A
  Për të rritur kredibilitetin
  B
  Për t'i përdorur si të juajat
  C
  Për të kopjuar punën e një personi tjetër
  3
  Çka nënkupton hulumtimi bazik?
  A
  Hulumtim që nuk është i avancuar
  B
  Hulumtim që merret me pyetje të thjeshta
  C
  Hulumtim që nuk kryhet për një problem shoqëror
  D
  Hulumtim që ndikon në përmirësimin e njohurive
  4
  Cila faqe interneti ose adresa (URL) mund të mos jetë e besueshme?
  A
  Wikipedia
  B
  NASA
  C
  Asnjëra nga këto
 • 5
  Çfarë është një faqe në internet?
  A
  Një faqe që përmban informacione
  B
  Nje program
  C
  Një grup udhëzimesh
  D
  Asnjëra nga këto
  6
  Çfarë është një fjalë kyçe?
  A
  Një fjalë ose frazë e vetme në temën tuaj
  B
  Një paragraf në lidhje me temën tuaj
  C
  Një fjali për temën tuaj
  D
  Një pyetje në lidhje me temën tuaj
  7
  Çfarë është bibliografia?
  A
  Fotografi në lidhje me temën tuaj
  B
  Një listë me burimet që keni përdorur
  C
  Librat që keni lexuar
  8
  Çka nënkupton plagjiatura?
  A
  Citimi i burimeve në punime
  B
  Vjedhja e punës së dikujt dhe përdorimi pa e kredituar burimin
  C
  Puna origjinale
 • 9
  Lejohet që t'i ndryshoni disa fjalë në fjalinë që kopjoni për ndonjë shkrim dhe të mos e citoni autorin origjinal.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Ju mund të përdorni çdo imazh që dëshironi nga imazhet e Google pa dhënë kredi.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo