Testoni veten në marketing
 • 1
  Marketingu digjital është i ngjashëm me:
  A
  Marketingun online
  B
  Dizajnim të webit
  C
  Asnjëra nga këto
  D
  Të dyja
  2
  Një “target grup” nënkupton:
  A
  Një grup të shitësve
  B
  Një grup të blerësve
  C
  Një grup të produkteve
  D
  Një grup të njerëzve ku shitjet duhet të fokusohen
  3
  Çka nënkupton strategjia e marketingut?
  A
  Ide për një punësim të ri
  B
  Teknika të vjetra të shitjes
  C
  Teknika për të përmirësuar aktivitetet në marketing
  D
  Teknika për të rritur prodhimin
  4
  Qëllimi themelor i marketingut është:
  A
  Identifikimi i nevojave të klientëve për krijimin e produkteve
  B
  Më shumë profit për një kompani
  C
  Më shumë staf
  D
  Më shumë prodhim
 • 5
  Çka nënkupton marketingu direkt?
  A
  Reklamat
  B
  Banerat
  C
  Shitjen face to face
  D
  Shitjen nga i gjithë stafi
  6
  Kur konsiderohet i suksesshëm marketingu?
  A
  Kur ka rritje në numrin e shitësve
  B
  Kur nuk ka nevojë për shërbime të mëtutjeshme në shitje
  C
  Kur nuk ka nevojë për zbritje
  D
  Kur ka ngritje në shitje përmes më shumë klientëve
  7
  Hulumtimi në marketing është i nevojshëm për:
  A
  të gjetur personin e duhur për shitje
  B
  të gjetur produktet e duhura
  C
  të marrë vendime të duhura për marketing të duhur
  8
  Marketingu digjital është një formë e:
  A
  Marketingut direkt
  B
  Marketingut indirekt
  C
  Strategjive në shitje
  D
  Të gjitha këto
 • 9
  Sipas teorisë së ciklit të jetës / zhvillimit të një produktit, maksimumi në profit është në:
  A
  Fazën e zhvillimit
  B
  Fazën e hershme
  C
  Fazën e maturisë
  10
  Me çka fillon procesi i shitjes?
  A
  Identifikim të klientit
  B
  Prezantim në shitje
  C
  Përgatitje të reklamave
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo