Sa dini për burimet njerëzore?
 • 1
  Si quhet procesi i përzgjedhjes së aplikantëve më të përshtatshëm?
  A
  Intervistë
  B
  Referencë
  C
  Selektimi i rrethit të ngushtë
  2
  Cilën nga këto nuk duhet ta aplikojnë rekruterët kur përgatiten për intervistimin e një kandidati?
  A
  Të lexojnë CV-në e kandidatit paraprakisht
  B
  Të kenë pyetje të gatshme për kandidatin
  C
  Të bëjnë vlerësim vetëm sipas CV-së
  3
  Trajnimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore nuk është produktiv në organizatat e biznesit të vogël.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Si quhet procesi kur një vend i lirë pune plotësohet nga brenda fuqisë punëtore ekzistuese?
  A
  Rekrutim i brendshëm
  B
  Rekrutim i jashtëm
  C
  Rekrutim online
 • 5
  Cilat nga këto preferohet t’i zbatoni para se të hyni në një intervistë pune?
  A
  Të bëni hulumtime për kompaninë ku keni aplikuar
  B
  Të arrini në vendin ku mbahet intervista në kohë
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  6
  Një letër oferte për punë nuk preferohet të ketë:
  A
  Vendndodhjen e menaxherit të punësimit
  B
  Rrogën
  C
  Emrin e punës ku aplikoni
  D
  Të gjitha këto
  7
  Qëllimi i stafit për rekrutim është të tërheqë kandidatët e duhur me aftësi dhe sjellje të duhura që i përshtaten kërkesave të punës.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  8
  Cilat nga këto bëjnë pjesë në dispozitat e përgjithshme të kodit të sjelljes dhe etikës në vendin e punës?
  A
  Krijimi i një ambienti të shëndoshë për punë
  B
  Ndalimi i dukurive që dëmtojnë procesin e punës
  C
  Mbrojtja e integritetit të personelit punonjës
  D
  Të gjitha këto
 • 9
  Menaxhimi i burimeve njerëzore nuk është i rëndësishëm për organizatat e biznesit të vogël.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Një sistem për menaxhimin e performancës përfshinë një proces të vazhdueshëm të:
  A
  Komunikimit
  B
  Trajnimit
  C
  Përkrahjes dhe motivimit
  D
  Të gjitha të lartpërmendurat
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo