Sa dini për mendimin kritik?
 • 1
  Në çka nuk duhet të bazoheni kur bëni një koment për një person?
  A
  Mendim praktik
  B
  Përvojën tuaj të kaluar me atë person
  C
  Thashetheme
  2
  Çka nënkupton thënja “Amerika - duaje, ose braktise!”?
  A
  Nuk tregon se si ta duash
  B
  Ju ofron 2 opsione, por në fakt ka më shumë
  C
  Ju obligon ta doni atë
  3
  Të menduarit kritik është procesi i të menduarit qartë dhe _________.
  A
  në mënyrë të arsyeshme
  B
  me mjeshtri
  C
  në mënyrë abstrakte
  4
  Arbeni dhe Yllka punojnë në të njëjtën kompani. Që të dy janë punonjës të mirë, por kanë personalitete dhe stile pune të ndryshme. Atyre u caktohet një projekt për të punuar së bashku. Si mund ta trajtojnë më mirë këtë situatë?
  A
  Të kërkojnë një projekt të ri
  B
  T'i pranojnë dallimet që kanë dhe të bëjnë plan të përbashkët
  C
  Të mos komunikojnë me njëri tjetrin gjatë punës
 • 5
  Përdorimi i përvojës personale në vend të një argumenti të vlefshëm, veçanërisht për të hedhur poshtë statistikat konsiderohet si:
  A
  Jo besueshmëri
  B
  Besueshmëri
  C
  Shfaqje e seriozitetit
  6
  Supozimi se një marrëdhënie e vërtetë ose e perceptuar ndërmjet gjërave do të thotë që njëra është shkaku i tjetrës konsiderohet si:
  A
  Fakt
  B
  Provë
  C
  Kauzë e rreme
  7
  Ju keni bërë një kërkim të suksesshëm të punës, dhe tani keni tri oferta nga të cilat mund të zgjidhni. Çfarë mund të bëni për të hulumtuar më hollësisht punëdhënësit tuaj potencial të ardhshëm?
  A
  T’i shikoni faqet e tyre të internetit
  B
  Të kontaktoni njerëzit që punojnë me ta
  C
  Të dyja këto
  D
  Asnjëra nga këto
  8
  Agroni është politikan dhe ai thotë se të gjithë politikanët janë gënjeshtarë. A mund të jetë e vërtetë kjo deklaratë?
  A
  Po
  B
  Jo
  C
  Nganjëherë
 • 9
  Cila nga këto është një gjykim, e jo një fakt?
  A
  Nuk do të ketë dramë më të mirë se “Hamleti”
  B
  Sipas ”Daily News” drama e Hamletit ishte e jashtëzakonshme
  C
  Drama “Hamleti” ishte perfekte, fitoi një çmim këtë vit
  10
  Provat tregojnë se njerëzit që jetojnë në Antarktidë në sondazhe të lumturisë rezultojnë më të lumtur sesa ata që jetojnë në Florida. Cili është përfundimi më i mirë që mund të nxirret nga këto të dhëna?
  A
  Njerëzit nga Florida do të ishin më të lumtur në Antarktidë
  B
  Njerëzit që jetojnë në vende të ftohta janë më të lumtur
  C
  Ka vetëm njerëz të lumtur në Antarktidë
  D
  Personat që plotësuan sondazin thjesht pëlqejnë borën
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo