Sa mirë e njihni biznesin?
 • 1
  Çfarë është pronësia e vetme?
  A
  Një biznes që është në pronësi të një individi
  B
  Një biznes ku 2 ose më shumë njerëz ndajnë pronësinë
  C
  Një biznes në pronësi të aksionarëve
  2
  Cila nga këto është avantazh i pronësisë së vetme?
  A
  Pronari ka kontroll të plotë
  B
  Nuk mund të rritet kapitali
  C
  Asnjëra nga këto
  3
  Pronësia e vetme është më e lehtë dhe më pak e kushtueshme sesa fillimi i ndonjë biznesi në një tjetër formë.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  4
  Biznesi në pronësi të aksionarëve është:
  A
  Pronësi e vetme
  B
  Korporatë
  C
  Ortakëri
 • 5
  Një korporatë mund të vazhdojë të ekzistojë edhe pas vdekjes së pronarëve të saj.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  6
  Një grup njerëzish që mbikqyrin bashkërisht aktivitetet e një korporate:
  A
  Bordi i Drejtorëve
  B
  Punonjësit
  C
  Vullnetarët
  D
  Asnjëra
  7
  Sa vjet mund të zgjasin marrëveshjet "franchise"?
  A
  1-5
  B
  5-10
  C
  10-15
  D
  15-20
  8
  Për partneritet në biznes duhen të paktën tre persona.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Sa është përqindja e fitimeve në pronësi të vetme që i caktohet pronarit?
  A
  75%
  B
  54%
  C
  100%
  D
  0%
  10
  Në partneritet, marrja e vendimeve është e përbashkët.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo