Sa dini për zhvillimin e web faqeve?
 • 1
  Si quhet pjesa e sipërme e një web faqeje?
  A
  Headline
  B
  Introduction
  C
  Header
  D
  Begin
  2
  Çka nënkupton shkurtesa HTTP?
  A
  Hypertext Transit Protocol
  B
  Hypertext Transfer Protocol
  C
  Hypertext Transfer Program
  3
  Ky link i mundëson përdoruesve të krijojnë dhe dërgojnë një mesazh të e-mail.
  A
  Navigation bar
  B
  Copyright notice
  C
  E-mail hyperlink
  D
  Library item
  4
  Cilat janë dy fazat e zhvillimit të web faqeve?
  A
  Planifikimi dhe implementimi
  B
  Struktura dhe implementimi
  C
  Qëllimi dhe organizimi
  D
  Ekzekutimi dhe dizajnimi
 • 5
  Si quhet pjesa e poshtme e një faqe interneti?
  A
  Bottom
  B
  Footer
  C
  Ending
  D
  Final
  6
  Çka nënkupton shkurtesa URL?
  A
  Uniform Resource Locator
  B
  Unified Resource Locator
  C
  Unitop Resource Locator
  7
  Cila nga këto i referohet rregullimit të elementeve në faqe?
  A
  Console
  B
  Layout
  C
  Purpose
  D
  Content
  8
  Cila është etiketa e saktë HTML për të vendosur një ndërprerje të linjës?
  A
  ˂br˃
  B
  ˂Ib˃
  C
  ˂break˃
 • 9
  Si mund të bëni një listë me numra?
  A
  ˂dl˃
  B
  ˂ul˃
  C
  ˂ol˃
  D
  ˂list˃
  10
  Çka nënkupton shkurtesa CSS?
  A
  Creative Style Sheets
  B
  Cascading Style Sheets
  C
  Computer Style Sheets
  D
  Colorful Style Sheets
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo