Sa mund t'i dalloni aftësitë e buta dhe të forta?
 • 1
  Nëse jeni një bashkëbisedues i mirë, kjo cilësohet si aftësi e fortë apo e butë?
  T
  Aftësi e butë
  F
  Aftësi e fortë
  2
  Në cilin grup të aftësive bëjnë pjesë kualifikimet/diplomat?
  T
  Aftësive të buta
  F
  Aftësive të forta
  3
  Nëse një person di t'i kontrollojë mirë emocionet dhe vetë-motivimin, atëherë mund të themi se personi në fjalë i ka të zhvilluara aftësitë:
  T
  E buta
  F
  E forta
  4
  Të flasësh një gjuhë të huaj është aftësi:
  T
  E butë
  F
  E fortë
 • 5
  Të jesh “lojtar në ekip” do të thotë se i ke të zhvilluara aftësitë:
  T
  E buta
  F
  E forta
  6
  Cila nga këto nuk është aftësi e fortë?
  A
  Aftësia për të shkruar shpejt
  B
  Menaxhimi i kohës
  C
  Njohja e gjuhëve programuese
  7
  Të jesh i mirë organizuar, do të thotë se i ke të zhvilluara aftësitë:
  T
  E forta
  F
  E buta
  8
  Aftësitë e buta zakonisht lidhen me personalitetin tuaj dhe mënyrën se si i qaseni të tjerëve.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • 9
  Aftësitë e buta nuk ju ndihmojnë ta njihni karakterin e personit me të cilin do të bashkëpunoni.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  10
  Aftësitë e forta do t'ju ndihmojnë ta fitoni vendin e punës, ndërsa aftësitë e buta ju mundësojnë ta mbani atë vend pune.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  11
  Aftësitë e forta konsiderohen edhe si aftësi profesionale.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
  12
  Cila nga këto nuk është aftësi e butë?
  A
  Zgjidhja e problemeve
  B
  Fleksibiliteti
  C
  Puna ekipore
  D
  Diploma/Certifikata
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo