Testo njohuritë në matematikë
 • 1
  Sa është 5/12 e numrit 48?
  A
  8
  B
  16
  C
  20
  D
  24
  2
  Njehëso: ||- 8 + 4|-|-6 - 2||
  A
  4
  B
  -4
  C
  12
  D
  -12
  3
  Sa është 2 x 10³ ?
  A
  0,02
  B
  0,2
  C
  200
  D
  2000
  4
  Nëse 300 gr kushtojnë 1,80 €. Sa kushtojnë 500 gr?
  A
  2.10 €
  B
  2.50 €
  C
  3 €
  D
  3.50 €
 • 5
  Të njehësohet: -25 : (-2) - 5 x 3 + 30
  A
  -12
  B
  27,5
  C
  32,5
  D
  -10,25
  6
  Sa diagonale ka një gjashtëkëndësh?
  A
  3
  B
  6
  C
  9
  D
  12
  7
  Sa është shuma e këndeve të jashtme të trekëndëshit?
  A
  180°
  B
  120°
  C
  270°
  D
  360°
  8
  Sa është 60% e 350?
  A
  210
  B
  300
  C
  180
  D
  90
 • 9
  Sa është vlera e x-it? x / 3 -1 = x / 2
  A
  1
  B
  -6
  C
  -3
  D
  2
  10
  Trego saktësinë për: √4 x ⁴
  A
  2x²
  B
  2x
  C
  2x⁴
  D
  4x²
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo