Gjej gjuhën programuese
 • 1
  A
  Swift
  B
  Java
  C
  C#
  D
  C + +
  2
  A
  C#
  B
  Java
  C
  Ruby
  D
  JavaScript
  3
  A
  Rust
  B
  Java
  C
  C#
  D
  Python
  4
  A
  JavaScript
  B
  Rust
  C
  PHP
  D
  Swift
 • 5
  A
  Python
  B
  Kotlin
  C
  Java
  D
  Ruby
  6
  A
  Ruby
  B
  JavaScript
  C
  Swift
  D
  Perl
  7
  A
  Kotlin
  B
  Scala
  C
  PHP
  D
  Rust
  8
  A
  Pascal
  B
  Java
  C
  Ruby
  D
  C#
 • 9
  A
  Swift
  B
  JavaScript
  C
  Fortran
  D
  Cobol
  10
  A
  Rust
  B
  Scala
  C
  Fortran
  D
  Haskell
  11
  A
  Ruby
  B
  Pascal
  C
  PHP
  D
  Go
  12
  A
  F#
  B
  C + +
  C
  Java
  D
  Perl
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
12 pyetje
Përfundo