Sa ke njohuri rreth photoshop?
 • 1
  Cila nga këto ndihmon transparencën, por jo animacionin?
  A
  PNG
  B
  JPG
  C
  PSD
  D
  GIF
  2
  Cili file mban më shumë ngjyra?
  A
  PNG
  B
  JPG
  C
  GIF
  3
  Sa ngjyra mund të mbajë një .jpg?
  A
  256
  B
  16.7 milion
  C
  17.6 milion
  D
  Shumë
  4
  Çka duhet të keni parasysh kur përdorni mjetin "magic wand"?
  A
  Tolerance
  B
  Mode
  C
  Radius
  D
  Opacity
 • 5
  Sa mjete Lasso ekzistojnë?
  A
  1
  B
  2
  C
  3
  D
  4
  6
  Cili mjet krijon "shtigje"?
  A
  Stilolapsi
  B
  Brusha
  C
  Teksti
  7
  Çfarë mjeti mund të përdoret për të ndryshuar formën e "shtigjeve"?
  A
  Move tool
  B
  Shape tool
  C
  Brush tool
  D
  Direct selection tool
  8
  Efektet layer mund të aplikohen vetëm në tekst.
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
 • 9
  Çfarë rezolucioni duhet të përdoret kur krijohet punë për printim?
  A
  72
  B
  300
  C
  256
  D
  172
  10
  Me çka matet rezolucioni?
  A
  PPI
  B
  DPI
  C
  Me të dyja: PPI dhe DPI
  D
  Me asnjerën
  11
  Si mund të shtohet një përzgjedhje?
  A
  Duke mbajtur shift
  B
  Duke mbajtur alt
  C
  Duke mbajtur komandën
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
11 pyetje
Përfundo