Testo njohuritë në kimi
 • 1
  Cili nga këta elemente përdoret te lapsat?
  A
  Grafiti
  B
  Sulfuri
  C
  Fosfori
  D
  Bromi
  2
  Cili nga këta elemente kimike bën pjesë te jometalet?
  A
  Magnezi
  B
  Beriliumi
  C
  Galiumi
  D
  Sulfuri
  3
  Konsumimi i ushqimeve që përmbajnë hekur është shumë e rëndësishme për shëndetin e njeriut. Ku është më së shumti i përhapur hekuri në trupin tonë?
  A
  Në tru
  B
  Në lëkurë
  C
  Në gjak
  D
  Në eshtra
  4
  Cili nga këta elemente kimike bën pjesë te metalet?
  A
  Bori
  B
  Kriptoni
  C
  Fosfori
  D
  Rubidiumi
 • 5
  Sa përqind nitrogjen gjendet në sulfat të amonit?
  A
  30%
  B
  27%
  C
  21%
  D
  15%
  6
  Kimia organike është studimi i komponimeve që përbëjnë organizmat e gjallë. Të gjitha molekulat organike përmbajnë:
  A
  Karbon dhe Nitrogjen
  B
  Vetëm Karbon
  C
  Karbon dhe Hidrogjen
  D
  Hidrogjen
  7
  Cilit element kimik i përket simboli Rn?
  A
  Radiumi
  B
  Radoni
  C
  Rutheniumi
  D
  Rubidiumi
  8
  Cila nga këto nuk bën pjesë te aminoacidet?
  A
  Tirozina
  B
  Adenina
  C
  Prolini
  D
  Serini
 • 9
  Vetëm njëri nga këta elemente nuk shkrihet në temperaturë dhome, cili është ai?
  A
  Galiumi
  B
  Bromi
  C
  Merkuri
  D
  Magnezi
  10
  Cili nga këta elemente kimike nuk bën pjesë te gazrat fisnike?
  A
  Heliumi
  B
  Hidrogjeni
  C
  Neoni
  D
  Argoni
Faqja 
1
/
3
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
10 pyetje
Përfundo