Sa e njihni drejtshkrimin në anglisht?
 • 1
  Which is the correct form?
  A
  Occiasonally
  B
  Occasionally
  C
  Ocassionally
  2
  Which is the correct form?
  A
  Prefered
  B
  Preferred
  C
  Preffered
  3
  Which is the correct form?
  A
  Embarassed
  B
  Embarrassed
  C
  Embarrased
  4
  Which is the correct form?
  A
  Acquire
  B
  Aquire
  C
  Accquire
 • 5
  Which is the correct form?
  A
  Activities
  B
  Activites
  C
  Activitties
  6
  Which is the correct form?
  A
  Comittee
  B
  Committee
  C
  Comitee
  7
  Which is the correct form?
  A
  Proffesor
  B
  Professor
  C
  Proffessor
  8
  Which is the correct form?
  A
  Acknowledge
  B
  Acknowlege
  C
  Aknowledge
 • 9
  Which is the correct form?
  A
  Delicous
  B
  Delicious
  C
  Deliciouss
  10
  Which is the correct form?
  A
  Apprieciate
  B
  Appreciate
  C
  Apreciatte
  11
  Which is the correct form?
  A
  Indipendance
  B
  Independence
  C
  Independance
  12
  Which is the correct form?
  A
  Phenommenal
  B
  Phenonemall
  C
  Phenomenal
 • 13
  Which is the correct form?
  A
  Reccommend
  B
  Recommend
  C
  Reccomend
  14
  Which is the correct form?
  A
  Millennium
  B
  Milennium
  C
  Mileniumm
  15
  Which is the correct form?
  A
  Pronounciation
  B
  Pronunciation
  C
  Pronunnciation
  16
  Which is the correct form?
  A
  Priviledge
  B
  Privilege
  C
  Priviladge
 • 17
  Which is the correct form?
  A
  Accomodate
  B
  Acommodate
  C
  Accommodate
  18
  Which is the correct form?
  A
  Definately
  B
  Definitelly
  C
  Definitely
  19
  Which is the correct form?
  A
  Saparate
  B
  Separate
  C
  Seperate
  20
  Which is the correct form?
  A
  Message
  B
  Mesagge
  C
  Messagge
Faqja 
1
/
5
Jeni përgjigjur në 
0
 nga  
20 pyetje
Përfundo