Efektet negative nëse punëdhënësi e quan “familje” stafin e kompanisë
Si të krijohet sinergjia në vendet e punës?