PECB
Profil
	 	 

PECB - Professional Evaluation and Certification Board, është një trup certifikues i cili siguron arsimim dhe certifikim për persona, sisteme të menaxhimit dhe produkte në një gamë të gjerë standardesh ndërkombëtare. PECB është e akredituar për certifikim në bazë të ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021, dhe ISO/IEC 17065. 

PECB ndihmon profesionistët dhe organizatat që të demonstrojnë përkushtim dhe kompetencë duke ofruar trajnime, vlerësime dhe certifikime në përputhje me standardet më të njohura ndërkombëtare. PECB ka për mision t'iu ofrojë klientëve të vet shërbime gjithëpërfshirëse që nxisin besimin, përmirësimin e vazhdueshëm, njohjen ndërkombëtare si dhe ndihmojnë shoqërinë në përgjithësi.

Ndër tjera, PECB mirëmbahet nga një staf entuziast dhe dinamik të rinjsh në Kosovë, dhe përveç emrit të mirë që i jep Kosovës anëmbanë botës, ofron gjithmonë mundësi punësimi për punonjës të rinj. Në këtë mënyrë, të rinjtë jo vetëm që mund të punësohen në një kompani, serioziteti dhe suksesi i së cilës janë të padiskutueshme, por ndër të tjera edhe mund të marrin certifikimet e lartpërmendura të standardeve ISO.

PECB angazhohet maksimalisht që t'i përmbahet kulturës organizative, sjelljeve, dhe vlerave më të larta etike. Gjithashtu, përkushtohet të ndajë parimet e kodit të etikës brenda organizatës, duke u siguruar që çdo punëtor e ka të qartë rëndësinë e sjelljes dhe përgjegjësive ndaj çdo kolegu dhe klienti.  PECB udhëhiqet nga sllogani “Beyond Recognition” apo në shqip “Përtej njohjes” .

Pyetje & Përgjigje
Në këtë pjesë mund të gjeni pyetjet me të shpeshta lidhur me kompaninë. Mësoni përgjigjet në pyetjet që mund t'iu interesojnë.
Çka ofron PECB?
PECB ofron ekspertizë në fusha të shumta, duke filluar nga siguria e informacionit, menaxhimi i shërbimeve, IT, sistemet e menaxhimit të cilësisë, menaxhimit të rrezikut, si dhe shumë e shumë fusha të tjera.
Sa partnerë ka gjithsej PECB?
Deri më tani PECB ka rreth 1700 partnerë, 1,400 trajnerë, 500 auditorë, dhe më shumë se 30,000 individ të certifikuar në më shumë se 100 shtete në gjithë botën.
Cili është fokusi i PECB?
Fokusi i PECB-së është gjithmonë investimi, mirëqenia dhe rritja profesionale e stafit të saj, me qëllim krijimin e një marrëdhënie me përfitim të ndërsjellët, vlerësimi i aftësive, entuziazmit dhe kualifikimeve është kryefjala e praktikës së punës.
Çka e veçon PECB-në?
PECB ka të themeluar universitetin PECB University të licensuar ne Washington DC përmes të cilit ofron diploma Master në distancë për studentë nga e gjithë bota.
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC