Monego LLC
Profil
	 	 

Monego SHPK është institucion financiar jo-bankar. Moengo ofron kredi të shpejta konsumuese “pagesa një-herëshe” dhe kredi me këste, të dizajnuara për nevojat e përditshme financiare të klientëve të këtij institucioni. 

Falë teknologjisë informative të avancuar, Monego ka arritur që edhe në Kosovë të sjellë shërbime innovative, duke u mundësuar klientëve financim më të shpejtë (vetëm me letërnjoftim), proces të plotë online të marrjes së kredisë dhe qasje të lehtë në shërbimet dixhitale përmes internetit (PC, Laptopi apo Telefonit). Gjithashtu, ekipi i Monegos përbëhet nga profesionistë financiarë të teknologjisë dhe shërbimit me klientë.

Përparësitë që sjellë Monego janë:

  • Proces tejet i shkurtë i aplikimit – brenda 15 minutave
  • Vetëm letërnjoftimi/pasaporta – asnjë dokument apo dëshmi tjetër
  • Proces i plotë 100% online i kreditimit (aplikimi dhe marrja e kredisë)
  • Çasje dhe menaxhim online e llogarisë nga ana e klientëve
  • Kredi të hapura, me mundësi të lehtë vazhdimi sipas nevojës së klientit
  • Përfshirje financiare edhe për klientët pa historiat perfekt në CRK (Regjistri i Kredive të Kosovës)
  • Shërbim superior dhe konfidencial për klientë
  • Mundësia për kredi me para të gatshme (kesh)
  • Relacion i afërt dhe vëmendje e personalizuar me secilin klient
Pyetje & Përgjigje
Në këtë pjesë mund të gjeni pyetjet me të shpeshta lidhur me kompaninë. Mësoni përgjigjet në pyetjet që mund t'iu interesojnë.
Cili është misioni i Monegos?
Monego ka për mision dixhitalizimin, thjeshtëzimin, shpejtimin e shërbimit si dhe ofrimin e kredive për klientët në tregun vendor, më qëllim të rritjes së qasjes, përfshirjes dhe të rehatisë financiare.
Në cilat qytete ka degët e veta Monego?
Monego ka rrjetin e degëve në këto qytete të Kosovës: Prishtinë, Pejë, Ferizaj, Prizren, Fushë Kosovë, Gjakovë, Kamenicë, Drenas, Suharekë, Podujevë, Malishevë, Istog, Skenderaj, Ferizaj, Rahovec, Vushtrri, Kaçanik, Obiliq, Viti, Mitrovicë, Deçan, Shtime, Klinë, Lipjan.
Çfarë lloje të kredive ofron Monego?
Monego ofron kredi afatshkurtra për t'u paguar vetëm me "një këst" brenda 30 ditëve dhe "kredi me këste" prej 3, 6, 9, 12, 18 dhe 24 muaj.
A është Monego institucion i licensuar?
Monego është institucion i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK).
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC