Sa entuziazëm duhet të shfaqni në intervistë?

18 Dhjetor '23

Sa entuziazëm duhet të shfaqni në intervistë?
	 	 

A ekziston diçka e tillë si të qenit shumë entuziast në një intervistë pune dhe a vlerësohen kandidatët për këtë?

Shumë punëdhënës shpesh kërkojnë entuziazëm të vërtetë kur zgjedhin kandidatët dhe katër nga dhjetë që thonë se refuzojnë një kandidat që nuk tregon entuziazëm në një intervistë. Pra, entuziazmi është kritik për suksesin në vendin e punës dhe mund të ndikojë nëse ju do ta fitoni apo jo një vend pune dhe a do të keni një avancim të karrierës suaj. Një kandidat për punë që demonstron këtë cilësi do të ketë një avantazh ndaj një kandidati që nuk e bën këtë.

Pse punëdhënësit e vlerësojnë entuziazmin?

Sipas Prof. Sanders, shprehja e entuziazmit për një pozitë në përgjithësi sinjalizon motivimin tuaj për punën, gjë që sugjeron se mund të tregojë se ju kontrolloni emocionet në situata stresuese. Studimet e mëparshme të saj kanë treguar se certifikatat e diplomimit nuk konsiderohen më thelbësore. Në vend të kësaj, punëdhënësit kur rekrutojnë fillestarë vlerësojnë gjithnjë e më shumë entuziazmin për punën, si dhe një qëndrim pozitiv ndaj punës dhe gatishmërinë për të mësuar. Por shumë kandidatë që aplikojnë për punë mund të mos jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e madhe të shfaqjes së entuziazmit për pozitën për të cilën po aplikojnë.

Por a mund të jeni shumë entuziast në një intervistë? Po, nëse punëdhënësit e perceptojnë entuziazmin tuaj si të pakontrolluar atëherë ata e gjykojnë atë si joprofesionale – gjë që ka të ngjarë të të çojë në një rezultat të pafavorshëm. "Hulumtimi tregon se ka dallime në intensitetin e entuziazmit dhe se shumë intensive vlerësohet më pak, por shfaqja e entuziazmit është e dobishme," thotë Prof. Sanders.

Prof. Sanders shpjegon: “Kërkimet e mëparshme dështojnë të marrin në konsideratë pasojat e madhësisë së entuziazmit në intervistat e punës (të njohura edhe si efektet e shprehjes së parë). Një entuziazëm i tillë ndikon në proceset e kodimit kognitiv të intervistuesve që më pas përcaktojnë perceptimet e intervistuesit për përshtatshmërinë e punës së aplikantit.”

Pra, ndryshe nga entuziazmi i butë, punëdhënësit në përgjithësi nuk e vlerësojnë entuziazmin intensiv. “Shprehjet me intensitet të lartë mund të perceptohen si ekstreme dhe joprofesionale dhe jo gjithmonë çojnë në rezultate të favorshme për aplikantët,” thotë Prof. Sanders.

Por shumë nga kjo varet gjithashtu nga konteksti dhe puna specifike për të cilën aplikanti po aplikon. Megjithatë, rezultatet tregojnë se entuziazmi intensiv jo gjithmonë ul përshtatshmërinë e punës dhe mund të çojë në një rezultat pozitiv të intervistës në disa rrethana (në varësi të karakteristikave të intervistuesit). “Ne konstatojmë se perceptimet e intervistuesit për uljen e përshtatshmërisë shpjegojnë pasojat negative të entuziazmit të fortë. Në të kundërt, pasojat pozitive janë të nxitura nga perceptimet e intervistuesit për tërheqjen e aplikantit ndaj organizatës,” shpjegon Prof. Sanders. / AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC