Trendi në rritje, puna nga shtëpia me dy punë sekrete

14 Dhjetor '23

Trendi në rritje, puna nga shtëpia me dy punë sekrete
	 	 

Pandemia e COVID-19 detyroi biznese të panumërta t’i zhvendosnin punonjësit e tyre në punë në distancë dhe përmes këtij procesi, shumë mësuan se puna në distancë mund të ofrojë avantazhe të shumta, duke përfshirë rritjen e produktivitetit dhe moralit të punonjësve dhe uljen e shpenzimeve që lidhen me hapësirat komerciale të zyrave dhe parkimin e punonjësve.

Edhe ato kompani që vazhdojnë të preferojnë një prani fizike kanë lejuar të paktën disa ditë pune në distancë, qoftë edhe për të mbetur konkurruese në një treg të ngushtë pune. Në prapavijë fshihet dyshimi i pashmangshëm se të paktën disa punëtorë të largët po përfitojnë nga situata, dhe, në të vërtetë, disa po - dhe në një mënyrë befasuese. Një numër në rritje punonjësish në distancë po punojnë në shumë punë në të njëjtën kohë, aq sa fenomeni tani quhet "të mbipunësuar".

Së bashku me fenomenin, punëtorët e mbipunësuar kanë krijuar faqe interneti dhe kanë përdorur mediat sociale rreth kësaj teme. Një faqe interneti ofron këshilla dhe udhëzime për punëtorët që kërkojnë t'i bashkohen kësaj lëvizjeje relativisht të re të punës së shumë punëve në të njëjtën kohë. Disa nga këto platforma ndajnë këshilla për të mos u kapur, duke përfshirë rekomandime për të përdorur teknologji të caktuara për të shmangur zbulimin (si p.sh. një rrotullues mekanik i miut që synon të mbajë statusin tuaj në internet si "aktiv", pavarësisht nëse jeni aty apo jo).

Derisa disa punëdhënës lejojnë punësimin e jashtëm, këto politika zakonisht parashikojnë individë që punojnë punë të ndryshme në kohë të ndara - duke mos punuar më shumë se një punë njëkohësisht. Në thelb, punëdhënësi i parë po paguan një punonjës për të kryer punë për punëdhënësin e dytë dhe anasjelltas. Dhe, të dy punëdhënësit marrin më pak se prodhimi me kohë të plotë nga punonjësi. Përveç vjedhjes së kohës, kompanitë me punëtorë të mbipunësuar mund të zbulojnë se informacioni konfidencial po zbulohet, me apo jo qëllimisht, dhe potencialisht për konkurrentët në industri.

Shenjat se një punonjës është i angazhuar në dy punë njëkohësisht

Një nga treguesit kryesorë që një punonjës mund të jetë i mbipunësuar është se, pasi punësohet, punonjësi nuk përditëson rrjetet e tij sociale dhe profilet e rrjeteve për të treguar punën e re, ose punonjësi "hibernon" profilin e tij ose të saj, domethënë profilin nuk është më i dukshëm. Tregues të tjerë mund të jenë një punonjës që redukton përfitimet e kujdesit shëndetësor (gjë që shpesh ndodh edhe për shkak të mbulimit të përfitimeve të një partneri) si dhe punonjësit që dështojnë të ndezin kamerat e tyre gjatë takimeve virtuale, vonohen ose mungojnë në takime pa shpjegime dhe janë të ngadalshëm për t'u përgjigjur në email ose mesazhe të tjera.

Kompanitë që dëshirojnë të shmangin këtë situatë mund të dëshirojnë të marrin në konsideratë masat e mëposhtme proaktive:

  • Mbajtja e një politike për punësimin e jashtëm që ndalon në mënyrë eksplicite mbipunësimin dhe që kërkon miratim paraprak për të punuar një punë tjetër gjatë ditëve të pushimit ose orarit të jashtëm
  • Zbatimi i një politike të fortë të konfliktit të interesit dhe -marrëveshjes së konfidencialitetit

Gordon L. Blair që ka mbi 20 vjet përvojë në punësim thotë se duhet marrë parasysh nëse mund të nevojiten forma të tjera të marrëveshjeve kufizuese, duke supozuar se janë të lejueshme sipas ligjit shtetëror.

Pyetja e kandidatëve se pse po kërkojnë punë të re dhe sa njoftim do t'u duhet t'u japin punëdhënësve të tyre aktual kur ata angazhohen në vendin e ri të punës.

Kryerja e kontrolleve të referencës dhe kontrolleve të historikut, në përputhje me legjislacionin në fuqi

Duke i kujtuar menaxherët se jo të gjitha takimet duhet të planifikohen (ashtu si një menaxher mund të kontrollojë rastësisht një punonjës në vendin fizik të punës).

Në fund, nuk është as praktike dhe as e dëshirueshme të mikro-menaxhohen punonjësit në distancë, por duke qenë të ndërgjegjshëm ndaj flamujve të kuq, punëdhënësit mund të jenë në gjendje të minimizojnë ndikimin e kësaj tendence të mbipunësimit në operacionet e biznesit. / AkademiPune

 

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC