Pse nuk duhet ta synoni perfeksionizmin në punë?

13 Nëntor '23

Pse nuk duhet ta synoni perfeksionizmin në punë?
	 	 

Ne të gjithë krenohemi që prodhojmë punë me cilësi të lartë. Por sa është kostoja e perfeksionit? Volteri tha se e përsosura është armiku i së mirës. Studimet tregojnë se përpjekja e vazhdueshme për përsosmëri pengon përparimin dhe prodhimin. Krijon një mentalitet jofleksibil, gjithçka ose asgjë që çon në joefikasitet. Dhe është e lidhur me depresionin, djegien dhe vdekshmërinë më të lartë.

Tre lloje të perfeksionizmit

  • Perfeksionistët e orientuar drejt vetes janë të motivuar nga brenda - ata vendosin standarde jashtëzakonisht të larta për veten e tyre që vazhdimisht përpiqen t'i arrijnë.
  • Perfeksionistët e përshkruar nga shoqëria janë të motivuar nga jashtë - ata perceptojnë se duhet të përmbushin idealet e pamundura që të tjerët t'i pranojnë ato.
  • Perfeksionistët e orientuar nga të tjerët kanë pritshmëri jorealiste që të tjerët të performojnë me standarde jashtëzakonisht të larta.

Kuptimi i anëve negative të perfeksionizmit

Perfeksionizmi mund të veprojë si një thikë me dy tehe, duke ju shtyrë të arrini nivele të reja në jetën tuaj personale dhe profesionale, por në të njëjtën kohë duke shkaktuar dëm përmes emocioneve negative, zvarritjes, djegies, mundësive të humbura dhe marrëdhënieve të tensionuara.

Të jeni i vetëdijshëm për ndikimin e dëmshëm të perfeksionizmit është thelbësore pasi mund të ndikojë ndjeshëm në mirëqenien tuaj të përgjithshme dhe cilësinë e jetës. Pasi të pranoni efektet negative të perfeksionizmit, mund të ndërmerrni hapa për të zbutur këtë mentalitet dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj mendor. Kjo mund t'ju ndihmojë gjithashtu të identifikoni kur perfeksionizmi po vepron si një pengesë për arritjen e qëllimeve tuaja dhe për të kapur mundësitë. Hapi i parë drejt një jete më të shëndetshme dhe më të ekuilibruar është të kuptosh grackat e perfeksionizmit.

Stresi, ankthi dhe depresioni

Perfeksionizmi, pavarësisht nga konotacionet e tij pozitiv, shpesh çon në stres, ankth dhe depresion. Ndërsa perfeksionistët përpiqen të përmbushin standardet e larta të tyre ose të të tjerëve, ata shpesh e gjejnë veten nën presion të jashtëzakonshëm, duke sjell nivele të larta stresi dhe ankthi. Kjo tendosje e vazhdueshme, me kalimin e kohës, mund të çojë në depresion dhe ndjenja të pamjaftueshmërisë. Emocionet negative të nxitura nga perfeksionizmi mund të ndikojnë rëndë shëndetin mendor dhe fizik, duke theksuar nevojën për të zhvilluar një qasje të ekuilibruar drejt arritjes së qëllimit.

Zvarritje, djegie dhe mundësi të humbura

Perfeksionizmi shpesh sjell zvarritje, me individët që vonojnë detyrat derisa të ndihen të aftë për t'i kryer ato në mënyrë të përsosur. Kjo përpjekje e vazhdueshme mund të çojë në djegie pasi perfeksionistët përballen me kërkesat e vetë-imponuara. Për më tepër, frika e dështimit mund t'i pengojë ata të ndërmarrin sfida dhe rreziqe, duke kufizuar hapësirën e tyre për rritje dhe zhvillim. Ata mund të anashkalojnë mundësitë për përmbushje pasi i japin përparësi përsosmërisë në raport me përvojat e jetës.

Marrëdhënie të tendosura dhe vështirësi për të shijuar jetën

Perfeksionistët shpesh luftojnë me formimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme. Pritjet e tyre të larta mund të krijojnë tension dhe pakënaqësi. Ata mund ta kenë të vështirë të pranojnë papërsosmëritë e tyre dhe të tjerëve. Kërkimi i tyre i pamëshirshëm i përsosmërisë shpesh ua humb aftësinë për të shijuar jetën dhe për të jetuar në këtë moment, duke çuar në pakënaqësi dhe një aftësi të zvogëluar për të vlerësuar kënaqësitë e jetës.

Strategjitë për të kapërcyer perfeksionizmin

Derisa perfeksionizmi mund të duket si një armik i frikshëm, tejkalimi i tij nuk është një detyrë e pamundur. Vetëm se kjo kërkon gatishmërinë për të hequr dorë nga pritshmëritë e paarritshme dhe për të përqafuar papërsosmëritë.

Le të thellohemi në pesë strategji për tejkalimin e perfeksionizmit: identifikimi i tipareve perfeksioniste, vendosja e qëllimeve realiste, pranimi i papërsosmërisë, praktikimi i dhembshurisë për veten dhe kërkimi i ndihmës profesionale kur është e nevojshme. Duke integruar këto strategji, ju mund të bëni hapa drejt kapërcimit të perfeksionizmit, duke ju mundësuar të arrini sukses dhe lumturi më të madhe pa kompromentuar mirëqenien tuaj.

  1. Njihni tiparet tuaja perfeksioniste

Udhëtimi për të kapërcyer perfeksionizmin fillon me identifikimin e mendimeve dhe sjelljeve tuaja perfeksioniste. Monitoroni veten derisa vendosni pritshmëri joreale për veten ose të tjerët dhe përpiquni të identifikoni frikën ose besimet themelore që ushqejnë këto sjellje. Mbajtja e një ditari për të gjurmuar mendimet dhe veprimet tuaja mund të jetë e dobishme në zbulimin e modeleve dhe identifikimin e shkaktarëve. Mos harroni t'i qaseni këtij procesi me vetëdhembshuri dhe jo duke u gjykuar veten.

  1. Vendosni qëllime të arritshme

Krijoni një udhërrëfyes që përputhet me qëllimet tuaja personale, aftësitë dhe afatin kohor. Ndani qëllimet tuaja në hapa më të vegjël në mënyrë që të  parandaloni ndjenjat e mbingarkesës dhe zhgënjimit që shpesh lidhen me perfeksionizmin. Mos harroni të festoni arritjet tuaja gjatë udhëtimit, duke theksuar përparimin mbi përsosmërinë. Kjo qasje mund t'ju mbajë të motivuar dhe elastik përballë pengesave.

  1. Përqafoni papërsosmërinë

Pranoni se përsosmëria është një ideal i paarritshëm dhe të gjithë janë të ndjeshëm ndaj gabimeve. Përvetësoni një mentalitet që përqafon papërsosmërinë. Praktikoni dhembshurinë për veten, shikoni gabimet si mundësi mësimi dhe kuptoni se papërsosmëritë i shtojnë thellësi dhe autenticitet jetës dhe marrëdhënieve tuaja.

  1. Praktikoni Vetëdhembshurinë

Perfeksionistët shpesh bien në grackën e vetëkritikës. Kultivoni dhembshurinë dhe vetëfaljen, duke i kujtuar vetes se është e natyrshme të bëni gabime dhe të mos arrini përsosmërinë. Mundohuni të flisni me veten si me një mik, me dashamirësi dhe ndjeshmëri. Shpenzoni kohën tuaj për t'u angazhuar në aktivitete të kujdesit për veten dhe lehtësimin e stresit, të tilla si meditimi, ushtrimet ose hobi krijues.

  1. Kërkoni udhëzime profesionale

Nëse tejkalimi i perfeksionizmit duket sfidues, merrni parasysh të kërkoni ndihmë nga një terapist ose konsulent. Ata mund t'ju udhëheqin përmes prirjeve tuaja perfeksioniste dhe t'ju ndihmojnë të krijoni mekanizma më të shëndetshëm përballues. Ndihma profesionale mund të sigurojë gjithashtu një mjedis të sigurt për të eksploruar çdo çështje themelore që kontribuon në sjelljet tuaja perfeksioniste. Ato mund t'ju ndihmojnë të zhvilloni aftësi efektive komunikimi dhe strategji më të shëndetshme për menaxhimin e stresit dhe ankthit.

Ju mund ta kapërceni perfeksionizmin

Tejkalimi i perfeksionizmit mund të jetë një udhëtim sfidues, por është padyshim i arritshëm. Procesi kërkon kohë dhe përpjekje, prandaj mos harroni të jeni të durueshëm me veten dhe të përqendroheni në përparimin në rritje dhe jo në përsosmërinë e plotë. Me këmbëngulje dhe praktikë, ju mund të çliroheni nga prangat e perfeksionizmit.

Gjëja kryesore është të mos lejoni perfeksionizmin të pengojë udhëtimin tuaj drejt vetë-përmirësimit. Mirëpresim papërsosmërinë si pjesë integrale të procesit mësimor. Kultivoni një mentalitet rritjeje, duke i parë gabimet si mundësi mësimi. Pranoni se dështimi nuk e përcakton vlerën tuaj.

Duke ripërcaktuar mentalitetin tuaj, mund të filloni të perceptoni papërsosmërinë si një pjesë të natyrshme të jetës. Pra, merrni frymë thellë, lironi perfeksionistin brenda dhe filloni një udhëtim rritjeje dhe vetë-përmirësimi!​

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC