Julian Peach, katalizatori prapa transformimit të KosovaJob

18 Prill '23

Julian Peach, katalizatori prapa transformimit të KosovaJob
	 	 

Në një treg pune i cili është vazhdimisht në zhvillim, është thelbësore që bizneset të përshtaten dhe të qëndrojnë përpara lëvizjes së kësaj trajektoreje të zhvillimit. Mbi këtë parim është ndërtuar edhe rrugëtimi i platformës #1 të punësimit në vend, KosovaJob. Një figurë e rëndësishme që ka pasur ndikim të rëndësishëm në biznesin tonë është Julian Peach, i cili drejton projektin e Rritjes së Punësimit të të Rinjve (EYE) të Organizatës së pavarur Zvicerane për Zhvillim HELVETAS. Peach, i cili ka një përvojë të gjerë ndërkombëtare si konsulent, ka luajtur një rol vendimtar që na ndihmoi ta transformojmë KosovaJob-in nga një platformë tradicionale e punës në një ekosistem të avancuar që ofron përvoja të personalizuara për punëkërkuesit dhe mjete të avancuara rekrutimi për punëdhënësit. Ky artikull thekson mbështetjen e jashtëzakonshme të Peach dhe ndryshimet novatore që i ka sjellë në KosovaJob.

Një Udhëtim Transformimi

Në fillim të vitit 2022, ekipi i KosovaJob e vërejti potencialin e shfrytëzimit të teknologjisë së avancuar për të përmirësuar platformën e tyre dhe kështu nisi rrugëtimin e vet të transformimit -  qëllimi i të cilit ishte krijimi i një ure ndërmjet punonjësve dhe punëdhënësve në Kosovë. Me përvojën e tij në konsultim dhe me një njohje të thellë të trendeve të punësimit, Peach ishte partneri ideal për të udhëzuar platformën e punësimit, KosovaJob përgjatë rrugëtimi transformues. Së bashku, ata filluan një udhëtim për të revolucionarizuar platformën dhe për të ripërcaktuar përvojën e kërkimit të punës në Kosovë.

Roli i Julian Peach

Si udhëheqës i projektit të EYE, Julian Peach ishte figure kyçe në motivimin e ekipit të KosovaJob, duke i bërë ata të mendojnë në mënyrë kritike dhe duke sfiduar idetë e tyre. Një nga gjërat e para që bëri për ne është ndërmjetësimi i një partneriteti me Jussi Hinkkanen nga FUZU - platforma #1 e karrierës në Afrikë, i cili u bë mentori ynë teknik dhe mbështetës në të gjithë procesin e transformimit të KosovaJob. Ai gjithashtu inkurajoi ekipin të përqafojë ndryshimin, të identifikojë fushat për përmirësim dhe të miratojë zgjidhje inovative për të adresuar nevojat në zhvillim të punëkërkuesve dhe punëdhënësve. Më poshtë do të ndajmë disa nga segmentet në të cilat ai pati një rol vendimtar për të ndihmuar KosovaJob-in të bëjë një përparim si pioner i kësaj fushe në vend.

Përvojë e Personalizuar për Punëkërkuesit

KosovaJob i zbatoi algoritmet e inteligjencës artificiale (AI) për të ofruar rekomandime të personalizuara për punë për punëkërkuesit bazuar në aftësitë, përvojën dhe preferencat e një individi. Kjo jo vetëm që e bëri më të thjeshtë procesin e kërkimit të punës, por gjithashtu rriti gjasat për të gjetur përputhjen e përsosur si për punëkërkuesit ashtu edhe për punëdhënësit.

Mjete të avancuara të rekrutimit për punëdhënësit

KosovaJob gjithashtu ka arritur të zhvillojë mjete të avancuara të rekrutimit për punëdhënësit. Këto mjete përfshijnë përdorimin e AI në shfaqjen e rezymeve, filtrimin e kandidatit dhe njohuritë e drejtuara nga të dhënat për të optimizuar procesin e rekrutimit. Duke ofruar këto mjete, KosovaJob ua ka lehtësuar punëdhënësve procesin e identifikim të talenteve më të mirë dhe të marrin vendime të informuara për punësim.

Përmirësimi dhe Inovacioni i Vazhdueshëm

Një nga kontributet më të rëndësishme të Julian Peach ishte nxitja e një kulture të përmirësimit dhe inovacionit të vazhdueshëm brenda ekipit të KosovaJob. Ai theksoi rëndësinë për të qenë të përditësuar vazhdimisht me trendet e industrisë dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve për të mbetur konkurrues në tregun e rekrutimit.

Bashkëpunimi ndërmjet KosovaJob dhe Julian Peach ka ndryshuar lojën, duke rezultuar në një platformë pune të nivelit tjetër që plotëson nevojat e punëkërkuesve dhe punëdhënësve. Duke sfiduar mençurinë konvencionale dhe duke përqafuar zgjidhje inovative, Peach ka arritur një ndikim të qëndrueshëm në KosovaJob duke ndikuar kështu edhe në punësimin në Kosovë. Vizioni dhe udhëzimet e tij kanë forcuar pozitën e KosovaJob-it si lider në treg, duke vendosur një standard të ri për platformat e punësimit në rajon./ AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC