Pse njerëzit hezitojnë të flasin për pagën me kolegët?

17 Mars '23

Pse njerëzit hezitojnë të flasin për pagën me kolegët?
	 	 

Paga e barabartë për punë të barabartë—një koncept mjaft i lehtë për t'u kuptuar por realiteti ende qëndron ndryshe. Një raport i vitit 2022 tregon për një hendek mes pagave gjinore. Ai dëshmon se gratë ende fitojnë 0,82 dollarë për çdo 1 dollarë që fitojnë burrat, dhe hendeku është më i madh për gratë me ngjyrë, për gratë në nivele më të larta të punës dhe për gratë në profesione dhe industri të caktuara. Thirrjet për transparencë të pagave në Shtetet e Bashkuara po shtohen. Madje besohet që shumë transparenca e pagave mund të jetë përgjigja për mbylljen e hendekut të pagave.

Lexoni më tej për të mësuar më shumë rreth përfitimeve të transparencës së pagave dhe çfarë mund të bëjnë pronarët e bizneseve dhe punonjësit për ta rritur atë.

Transparenca e pagave është një praktikë që mund të marrë shumë forma, duke përfshirë diapazonin e pagave të postuara qartë në listat e vendeve të punës, dokumente të publikuara që përmbajnë informacione për pagat dhe përfitimet për çdo pozicion brenda një kompanie dhe diskutime të hapura rreth pagave midis punonjësve me aprovimin e punëdhënësit.

Deri tani, transparenca e pagave në Shtetet e Bashkuara ndryshon nga shteti në shtet dhe kjo shpesh keqkuptohet. Në fakt, fshehtësia rreth pagave është aq e ngulitur në psikikën kombëtare sa që shumica e punonjësve nuk i diskutojnë pagat e tyre me kolegët. Diskutimi i hapur për pagën mbrohet me ligj, por studimi tregon se 63% e njerëzve nuk kanë pyetur kurrë një koleg për pagën e tyre.

38% e konsiderojnë diskutimin e pagës me të tjerët si tabu

Disa kompani ndalojnë diskutimin e pagave gjatë orarit të punës ose gjatë përdorimit të pajisjeve të kompanisë, prandaj sigurohuni që të kontrolloni politikën e kompanisë tuaj për të mbrojtur veten kur diskutoni pagat me kolegët. Përveç kufizimit që parashihet në politikat e kompanisë rreth diskutimit të pagave, njerëzit shpesh shmangin diskutimin e pagave për arsyet e mëposhtme:

38% thanë se diskutimi i pagës me të tjerët është tabu

37% thanë se nuk duan të shkaktojnë dramë apo të mërzitin kolegët e tjerë

27% thanë se nuk duan të kenë telashe me eprorët në kompaninë e tyre për të diskutuar mbi pagën

23% thanë se nuk duan të gjykohen për sa para fitojnë

Derisa të miratohen më shumë politika të transparencës së pagave në nivel kombëtar, diskutimet në lidhje me pagën janë një nga mënyrat më efektive për të vlerësuar nëse merrni ose jo pagë të barabartë në vendin tuaj të punës.

Motivimi bie kur punonjësit mendojnë se nuk paguhen në mënyrë të drejtë

Kur punonjësit mendojnë se nuk paguhen në mënyrë të drejtë, kompanitë për të cilat punojnë e pësojnë.

51% thanë se kishin mësuar më parë se po paguheshin më pak se kolegët e tyre për të njëjtën pozite pune dhe me përvojë të ngjashme. Këto ishin reagimet e tyre sa i përket kësaj gjendje.

Filluan të kërkonin një punë të re: 69% e njerëzve thanë se filluan të kërkonin një punë të re kur morën vesh se paguheshin më pak se kolegët e tyre. 29% filluan të kërkonin një punë të re menjëherë, 24% filluan të kërkonin brenda 3-6 muajve dhe 16% filluan të kërkonin brenda një viti.

Ata ndiheshin më pak të motivuar në punë: 55% e të anketuarve humbën motivimin kur mësuan se paguheshin më pak se kolegët e tyre.

Ata humbën besimin në kompani: 50% thanë se besimi i tyre në kompani është ulur, dhe 41% thanë se besimi i tyre te menaxheri i tyre është ulur.

Kur punonjësit nuk kanë asnjë ide për pagën e kolegëve të tyre, ata mund të reagojnë shumë keq kur mësojnë për pagën e një kolegu. Megjithatë, praktikimi i transparencës mund të ndihmojë. Kur u pyetën për të renditur sfidat më të rëndësishme me të cilat do të përballet bota sa i përket punësimit në vitin e ardhshëm, 50% përmendën pagën e barabartë si pengesë kryesore, dhe megjithëse 51% thanë se mendonin se ishte përgjegjësi e tyre të siguroheshin se po paguhen. në mënyrë të drejtë, 53% thanë se nuk janë përpjekur kurrë të negociojnë pagën e tyre (25%) ose janë përpjekur shumë rrallë të negociojnë (28%). / AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC