Pse disa kompani nuk i lejojnë romancat në punë?

10 Mars '23

Pse disa kompani nuk i lejojnë romancat në punë?
	 	 

Romancat e zyrës shpesh kanë çuar në probleme serioze ligjore për punëdhënësit. Punëdhënësit zakonisht nuk e favorizojnë romancën mes kolegëve - dhe ka një arsye për këtë. Kjo mund të ndikojë në uljen e produktivitetit dhe të krijojë situata të pakëndshme në vendin e punës. Edhe pse romancat mes kolegëve nuk janë të paligjishme disa punëdhënës mund t'i ndalojnë punonjësit të takohen me kolegët.

Derisa romancat në zyrë po shkojnë duke u rritur gjithmonë dhe më shumë, Specialistët e Burimeve Njerëzore thonë se romancat në vendin e punës po bëhen një ndër detyrat më të vështira për ta. Kjo për shkak në këtë çështje duhet përfshirë peshimin ndaj të drejtës së njerëzve për privatësi dhe mundësisë së përgjegjësisë ligjore për kompaninë nëse gjërat shkojnë keq.

A është e paligjshme të flirtosh apo të takohesh me një koleg?

 Rregullat kundër flirtimit ose romancave me një koleg zakonisht shfaqen në një manual për punonjësit. Punonjësit duhet të jenë të kujdesshëm përpara se t’i thyejnë rregullat. Është e zakonshme që punëdhënësit t'i zbatojnë këto politika kur bëhen të vetëdijshëm për një romancë zyre.

Sjellja flirtuese gjithashtu mund të çojë në pasoja, veçanërisht nëse ndjenjat nuk janë të ndërsjella. Flirtimi mund të kthehet shpejt në ngacmim seksual.

A duhet punonjësit të njoftojnë punëdhënësin e tyre nëse dalin bashkë?

Nëse punonjësit duhet të njoftojnë punëdhënësin e tyre për një marrëdhënie apo jo, e gjitha varet nëse punëdhënësi ka një politikë takimesh që e kërkon atë.

Nëse nuk ekziston asnjë politikë ose udhëzim atëherë punonjësit nuk duhet t'ia zbulojnë marrëdhënien punëdhënësit të tyre. Nëse, sidoqoftë, një punëdhënës adreson takimet dhe romancat në vendin e punës në Manualin e tij për Punonjësit (ose politika dhe procedura të tjera), atëherë punëdhënësi mund të kërkojë që të njoftohet kur ndodhë një gjë e tillë.

Punëdhënësit gjithashtu mund t'i kërkojnë çdo punonjësi të nënshkruajë një deklaratë ose marrëveshje ku thuhet se ata janë të përfshirë në një marrëdhënie me kolegun e tyre. Theksi këtu është në sigurimin që marrëdhënia të jetë në përputhje me politikat kundër diskriminimit dhe kundër ngacmimit. Duke i bërë të dy punonjësit të nënshkruajnë deklaratat, punëdhënësi po mbron punonjësit e tij dhe veten kundër akuzave të ardhshme për ngacmim seksual.

A mundet një punëdhënës të ndalojë ose kufizojë romancat në vendin e punës?

Në shumicën e shteteve, punëdhënësit mund të ndalojnë ose kufizojnë takimet dhe romancat në vendin e punës. Në disa vende, një punëdhënës nuk mund t'i ndalojë kolegët të takohen, por mund të ndalojë një menaxher dhe vartës të kenë romancë me njëri-tjetrin. Punëdhënësit mund të jenë të kujdesshëm kur menaxherët dhe vartësit takohen për shkak të pushtetin në vendin e punës dhe perceptimeve për favorizim dhe drejtësinë në vendin e punës. Përveç kësaj, një marrëdhënie e tillë mund të çojë në pretendime për ngacmime seksuale nëse gjërat ndryshojnë dhe një menaxher i mërzitur hakmerret. Akuzat për ngacmim seksual përbënin pothuajse 10% të të gjitha pretendimeve për diskriminim në punësim të paraqitura pranë Komisionit të ShBA-së për Mundësi të Barabarta për Punësim në vitin 2020. Kjo është arsyeja pse punëdhënësit mund të duan të mbrojnë veten dhe punonjësit e tyre nëpërmjet politikave të punësimit të hartuara mirë.

A mundet një punëdhënës të pushojë një punonjës/e për lidhje me një koleg/e?

Nëse një punëdhënës ka politika që ndalojnë marrëdhëniet romantike në vendin e punës, mund të ketë gjithashtu disiplinë ose pasoja specifike që parashikojnë ato. Është e zakonshme që punëdhënësit të disiplinojnë ose të pushojnë të dy punonjësit që takohen. Megjithatë shumë punëdhënës e praktikojnë të pyesin një avokat përpara se të pushojë punonjës për këtë arsye./ AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC