Ku dallon një shef nga një lider dhe pse liderët janë më të suksesshëm?

9 Mars '23

Ku dallon një shef nga një lider dhe pse liderët janë më të suksesshëm?
	 	 

Çfarë do të thotë të jesh lider? Disa njerëz mund të përgjigjen se një udhëheqës është dikush që ka një pozitë me autoritet dhe jep urdhra. Megjithatë, ky është një përshkrim për një shef, por jo dhe për një udhëheqës. Dallimet kryesore midis një shefi dhe një udhëheqësi janë se një udhëheqës zhvillon aftësitë e tij për të fituar ndjekës që angazhohen me dëshirë për misionin e tyre. Ndikimi pozitiv dhe ndikimi në jetën e të tjerëve janë dy nga faktorët më të theksuar.

Të kuptuarit e dinamikës së shefit kundrejt udhëheqësit është një pjesë e rëndësishme e rritjes personale dhe të karrierës. Asnjë lider nuk synon të bëhet një shef i keq. Megjithatë, siç tregojnë studimet, shefat e këqij janë një problem i madh. Në fakt, sipas një sondazhi të kryer nga Officevibe, tre nga katër punonjës tregojnë se një shef i keq është pjesa më e keqe e karrierës së tyre.

Kalimi nga një shef kundrejt udhëheqësit është i rëndësishëm sepse një kompani nuk mund të jetë vërtet ndikuese pa liderë në çdo nivel. Një person që ka aftësi drejtuese sjell rezultate, rrit rritjen organizative, inkurajon avancimin në karrierë dhe shumëfishon liderët në të gjithë bordin. Këta lloj njerëzish janë ata që krijojnë një reaksion të rezultateve pozitive që e bëjnë një ambient më të mirë. Për të mësuar se si të kaloni nga të qenit shef në një udhëheqës, hidhini një sy cilësive, karakteristikave dhe dallimeve kryesore që i bëjnë liderët e vërtetë të dallojnë.

Cili është dallimi mes një shefi dhe një lideri?

Një udhëheqës është dikush që frymëzon të tjerët të ndërmarrin veprime dhe i inkurajon ata të përpiqen për përsosmëri, ndërsa një shef është dikush që jep urdhra dhe pret që ata urdhra të ndiqen. Një lider kërkon mënyra për të ndihmuar ekipin e tij të arrijë potencialin e tij të plotë, ndërsa një shef fokusohet në kryerjen e detyrave. Në fund të fundit, një udhëheqës është i përqendruar në zhvillimin e ekipit të tij, dhe një shef është i fokusuar në marrjen e rezultateve.

  1. Shefat zbatojnë llogaridhënien, ndërsa shefat e krijojnë atë

Shefat shpesh veprojnë si menaxherë duke u siguruar që njerëzit të qëndrojnë në detyrë dhe të përmbushin shifrat e tyre mujore. Derisa këto gjëra sigurisht që përfshihen në çdo karrierë si lider, është shumë larg të qenit lider. Në fakt, dallimet janë të shumta midis lidershipit dhe menaxhimit, veçanërisht kur bëhet fjalë për pyetjet rreth llogaridhënies. Një ndryshim kryesor midis një shefi dhe një lideri është se shefat punojnë për t'i mbajtur të tjerët përgjegjës. Liderët e mbajnë veten përgjegjës. Por më shumë se kaq, liderët punojnë për të rrënjosur një ndjenjë të vetëpërgjegjsisë edhe në ekipin e tyre. Me një udhëheqës të vërtetë në krye, punëtorët mësojnë të menaxhojnë veten. Si rezultat, mësimdhënia e llogaridhënies është një mënyrë për të krijuar besim dhe mbështetje për çdo punonjës.

  1. Shefat kërkojnë zgjidhje të shpejta, ndërsa drejtuesit fokusohen në zgjidhje afatgjata

Një tjetër ndryshim kryesor midis një shefi kundrejt udhëheqësit është se ku ata e vendosin fokusin e tyre. Për shefat, fokusi është këtu dhe tani. Ata kanë nevojë për rezultate menjëherë, pavarësisht se si duhet veprohet. Shumë shefa priren të përqendrohen në rezultatet dhe fitimin, gjë që shpesh bie në kurriz të njerëzve që ata menaxhojnë.

Liderët, nga ana tjetër, fokusohen në procesin me të cilin secili punonjës arrin qëllimet e tij. Ata ende duan rezultate të mira, por duan t'i arrijnë ato duke i ndihmuar njerëzit të ndryshojnë për mirë. Udhëheqësit fokusohen në zhvillimin e zgjidhjeve afatgjata që bëjnë diferencën. Të drejtosh, do të thotë të shmangesh nga zgjidhjet e shpejta që mund të përfundojnë duke shkaktuar më shumë dëme në të ardhmen.

  1. Shefat delegojnë gjithçka, ndërsa liderët bashkëpunojnë

Liderët e shohin veten si pjesë e një ekipi. Suksesi i tyre varet nëse ekipi ka sukses. Për shkak të kësaj, udhëheqësit theksojnë bashkëpunimin, duke përfshirë integrimin e tyre. Një udhëheqës frymëzon ata që i rrethojnë, punon ngushtë me të tjerët, i ndihmon ata gjatë procesit dhe përfshin anëtarët e ekipit në procesin e vendimmarrjes.

Një lider nuk është thjesht një shef që delegon përgjegjësi thelbësore dhe qëndron i qetë derisa të vijë koha për të kontrolluar rezultatet. Ndërsa delegimi ndonjëherë mund të jetë i nevojshëm, shefat rrallë përfshihen në detaje më të vogla dhe madje mund të sillen të mërzitur nëse punëtorët u kërkojnë atyre sqarime, ndihmë ose burime shtesë.

  1. Shefat supozojnë se janë ekspertë, ndërsa liderët mësojnë

Një tjetër ndryshim midis një lideri dhe një shefi është dëshira dhe aftësia e tyre për të mësuar. Shumë shefa mendojnë se i dinë të gjitha tashmë dhe nuk kanë nevojë të mësojnë diçka të re. Ata e konsiderojnë veten ekspertë me të gjitha përgjigjet. Nëse sfidohen, ata zakonisht do të tregojnë autoritetin e tyre si arsyen që kanë të drejtë.

Në të kundërt, udhëheqësit kërkojnë zhvillim të shtuar çdo ditë. Ata janë gati të dëgjojnë ide të reja pavarësisht se nga vijnë. Si rezultat, ata janë në gjendje të aplikojnë zgjidhje të reja për problemet dhe shprehen të hapur ndaj mundësive. Kjo qasje me mendje të hapur krijon liderë të mëdhenj.

  1. Shefat mbyllin komunikimin, ndërsa drejtuesit dëgjojnë

Në këtë aspekt, një shef dhe një lider janë të ndryshëm nga njëri-tjetri, sepse udhëheqësit inkurajojnë komunikimin e hapur në çdo kohë. Liderët e mirë jo vetëm që ndajnë inkurajim dhe këshilla, ata dëgjojnë dhe u përgjigjen gjithashtu pyetjeve. Ata e dinë se kushdo me të cilin punojnë ka diçka të vlefshme për të shtuar dhe sigurohen që këta zëra të dëgjohen.

Shefat operojnë nën një filozofi tjetër. Në vend që të dëgjojnë, ata vetëm u tregojnë të tjerëve se çfarë të bëjnë. Si rezultat, komunikimi ndodh në një drejtim nga lart-poshtë. Ata nuk lejojnë ide të reja dhe mbyllen nga të dëgjuarit se çfarë thonë të tjerët. Shumë njerëz i shohin shefat si një rrugë pa krye dhe do t'u komunikojnë atyre vetëm minimumin./ AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC