5 profesione që mund t’i ushtroni në Kosovë nëse jeni ekonomist

28 Jan, 2020

5 profesione që mund t’i ushtroni në Kosovë nëse jeni ekonomist
	 	 

Ekonomistët merren me mbledhjen, organizimin dhe interpretimin e të dhënave, duke përdorur formula matematikore dhe statistika për t’i bërë llogaritjet e ndryshme. Një karrierë në ekonomi mund të rrisë mundësitë e punësimit në shumë drejtime, pavarësisht industrisë në të cilën operon një kompani e caktuar.

Çka mund të punoni me një diplomë në ekonomi?

Ka shumë drejtime në të cilat mund të punoni nëse keni një diplomë në ekonomi. Edhe në Kosovë, ofrohen mundësi punësimi në disa fusha të ekonomisë. Personat që kanë diplomë në ekonomi mund të punojnë në banka, institucione financiare, agjenci të ndryshme, etj.

Nëse keni studiuar në fushën e ekonomisë, ka disa profesione të cilat mund t’i ushtroni. KosovaJob, ju sjellë disa prej këtyre profesioneve: 

 • Kontabilist/e
 • Konsulent/e
 • Analist/e kreditor/e
 • Analist i/e financave
 • Auditor/e

Kontabilist. Roli i një kontabilisti është të kryej detyra që lidhen me saktësinë, regjistrimin, analizat dhe prezantimin e operacioneve financiare të një biznesi, ndërmarrjeje apo organizate. Në ditët e sotme, pothuajse çdo kompani ka nevojë për kontabilistë.

Konsulent/e.  Konsulentët apo këshilltarët ekonomikë duhet të kenë aftësi për të analizuar tregun dhe ndihmuar organizatën apo kompaninë ku punojnë që të përmirësojë performancën. Konsulentët mund të punojnë për kompani që operojnë në industri të ndryshme duke përfshirë financat, shëndetësinë, arsimin, etj .

Analist/e kreditor/e. Një analist kreditor mirëmban marrëdhëniet me klientët ekzistues dhe njëkohësisht krijon mundësi të reja bashkëpunimi me klientë të rinjë. Analistët kreditor janë profesionistë financiarë të cilët përcaktojnë mundësinë që huamarrësit të shlyejnë detyrimet e tyre financiare.

Analist i/e financaveAnalistët financiar si pjesë kryesore të punës kanë kryerjen e analizave financiare për klientët e jashtëm ose të bredshëm.

Auditor/e. Puna e një auditori përfshin përgjegjësitë për statusin financiar dhe llogaritë e kompanive apo organizatave. Një auditor mbledh të gjitha informacionet dhe kontrollon nëse të gjitha pasqyrat financiare dhe regjistrimet janë të vlefshme, ligjore ose nëse paraqiten në mënyrë të drejtë.

Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Kush e shkroi vepren “Shteti”?
  A
  Platoni
  B
  Sokrati
  C
  Aristoteli
  D
  Karl Marksi
 • Ndërtesat, armët, veglat, makinat, frizurat, veshjet dhe bizhuteritë quhen:
  A
  Subkulturë
  B
  Kulturë jomateriale
  C
  Kulturë materiale
  D
  Kundër-kulturë
 • Sjelljet e drejta quhen:
  A
  Sanksione
  B
  Doke
  C
  Norma
  D
  Zakone
 • Eksperimentet, anketat, hulumtimet, burimet ekzistuese, të gjitha janë pjesë e:
  A
  Kulturës
  B
  Vlerave dhe besimeve
  C
  Metodave sociale të kërkimit
  D
  Sociologjisë kulturore
 • Cili sociolog identifikoi klasat e borgjezisë dhe të proletariatit?
  A
  Herbert Spencer
  B
  Karl Marksi
  C
  Emile Durkheim
  D
  Max Weber
 • Kush e parashikoi konceptin e “grupit të references"?
  A
  W. I. Thomas
  B
  C.R.Mills
  C
  W Waller
  D
  H. H. Hyman
 • Emri i Herbert Spencer është i lidhur me:
  A
  Pozitivizmin
  B
  Organicismin
  C
  Funksionalizmin
  D
  Determinizmin
 • Kush ka argumentuar se “sociologjia ka një të kaluar të gjatë, por vetëm një histori të shkurtër”?
  A
  Bottomore
  B
  Biersrtedt
  C
  Spencer
  D
  Marx
 • Kush ka krijuar termat "Gemeinschaft" dhe "Gesellschaft"?
  A
  Karl Marksi
  B
  M. Weber
  C
  F. Tonnies
  D
  G. Simmel
 • Në cilin vit u krijua termi sociologji?
  A
  1798
  B
  1815
  C
  1838
  D
  1820
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Si të gjeni punë edhe pa pasur përvojë pune?
Shumë njerëzve iu duhet kohë e gjatë që të marrin një vendim rreth karrierës së tyre apo edhe të gjejnë një vend pune. Kjo është akoma më e vështirë kur nuk keni përvojë pune apo jeni në fillim të karrierës. Gjetja e një pune të re nuk është një proces shumë i thjeshtë. Mirëpo, ka disa mënyra se si mund të kyçeni në treg të punës edhe nëse nuk keni përvojë.   Praktikat me pagesë Hulumtoni rreth praktikave me pagesë, apo thjesht kontaktoni një kompani të caktuar dhe shprehni dëshirën për të kryer një praktikë në atë kompani. Praktika është një mënyrë shumë e mirë për të filluar karrierë, edhe pa pasur kualifikime. Duke e kryer një praktikë, ju mund të fitoni goxha njohuri në një fushë të caktuar. Ka edhe raste kur të rinjve iu duhet medoemos të kryejnë një praktikë, vetëm për t’u bërë pjesë e kompanisë. Edukimi Në disa profesione të caktuara nevojitet patjetër edukim dhe kualifikim i duhur. P.sh profesionet si mjek, profesor, jurist, nuk mund të ushtrohen në rast se nuk e keni arsimimin e nevojshëm. Për fat të mirë, shumë fusha ose sektorë, nuk kanë nevojë për kualifikime dhe ka shumë mënyra tjera për t’u futur në profesion. Mirëpo, të keni edhe një kualifikim është gjithmonë diçka e mirë për karrierën tuaj. Punët vullnetare Vullnetarizmi mund t’iu japë përvoja shumë të vlefshme. Duke bërë punë vullnetare, mund ta njihni veten më mirë dhe të krijoni disa veti që mbase mund të mos i keni pasur më herët. Vullnetarizmi, gjithashtu mund t’iu ndihmojë që në të ardhmen ta keni më të lehtë ta merrni vendimin nëse dëshironi ta bëni një punë të caktuar ose jo. Duke qenë vullnetarë, ju do të krijoni edhe një rrjet të gjerë njerëzish. Rrethi i njerëzve që njihni Shpeshherë, punëdhënësit dinë të jenë edhe shumë kërkues në lidhje me kandidatët, kualifikimet apo përvojat e tyre. Ajo çka shumë njerëz e anashkalojnë, është ruajtja e kontakteve. Rrethi i njerëzve që keni krijuar ndër vite, mund t’iu ndihmojë të kyçeni në një fushë për të cilën keni interes. Prandaj, ruani kontaktet me njerëz. Aftësitë tuaja Identifikoni se cilat janë ato aftësi që ju posedoni dhe që mendoni se do të mund t’iu shërbejnë shumë mirë në karrierë. Nënvizoni të gjitha aftësitë në CV-në tuaj, elaborojeni se përse këto aftësi iu bëjnë një kandidat të duhur për pozitën që ofrohet. Kur krijoni CV-në, mundohuni ta vini veten në pozitën e atyre që do t’iu intervistojnë. Pse mendoni që ata duhet t’iu punësojnë juve? Kjo duhet të reflektojë gjithçka që shkruani në CV dhe në letrën e motivimit, si dhe ato që do të thoni në intervistën e punës. Rregullimi i CV-së tuaj Të gjithë punëdhënësit dëshirojnë të dinë historitë e kandidatëve që i intervistojnë. Ju mund të flisni rreth kurseve në të cilat keni marrë pjesë, trajnimeve, seminareve, etj. Mos harroni se punëdhënësit jo gjithmonë kërkojnë përvojë pune. Shumë prej tyre, përqëndrohen tek aftësitë e kandidatit për të sjellë diçka të re në kompani.
Lexo më shumë
Rëndësia e gjuhës gjermane në tregun e punës në Kosovë
Gjuha gjermane hyn në mesin e gjuhëve më të folura në të gjithë globin dhe është edhe ndër gjuhët më të folura në Evropë. Gjermanishtja mund t’i lidhë individët me më shumë se 100 milionë folës në mbarë botën. Njihet po ashtu edhe si gjuhë kryesore e biznesit dhe si gjuha e tretë e punës që përdoret në Bashkimin Evropian. Gjuhës gjermane, çdo vit e më shumë po i shtohet vlera edhe në tregun e punës në Kosovë. Janë të shumta kërkesat për të mësuar gjuhën e gjermane sepse edhe mundësitë e punësimit për njerëzit që e njohin këtë gjuhë po rriten gjithnjë e më shumë. Fidaim Sheholli, Menaxher i Departamentit të Trajnimeve në kompaninë më të madhe botërore për shërbime ndaj klientëve Teleperformance, në një intervistë për AkademiPune ka thënë se njohja e gjuhës gjermane, sjellë një mori përfitimesh në punësim. Ai tha edhe se mundësitë e punësimit nuk janë të pakta, kur individi njeh gjuhën gjermane. “Është një treg mjaft i madh i kompanive gjermane që kanë synim ardhjen në Kosovë, për shkak se ato kompani sigurisht që e bëjnë edhe një hulumtim të ri dhe shohin se në Kosovë sidomos resurset njerëzore janë mjaft të përgatitur në aspektin e dijes dhe kualifikimit por shohin se është edhe një numër i caktuar i atyre që njohin gjuhën gjermane. Me avancimin e teknologjisë, sot nga Kosova mund të punohet për kompani të huaja në Gjermani apo në vende gjermanofolëse siç është Zvicra ose Austria. Kështu që, mendoj që gjuha gjermane tani është më e kërkuar sesa gjuha angleze pasiqë ekzistojnë një numër i madh i njerëzve që veç e dinë  gjuhën angleze, po çka është momentalisht e kërkuar, është gjuha gjermane”   Ai tha se krahas nivelit të shkollimit, tek ai ka qenë një vlerë e shtuar njohja e gjuhës gjermane për shkak se i ka mundësuar ngritjen në karrierë. “Mund të kesh edhe një master këtu në Kosovë por vendet e punës janë aq të kufizuara saqë edhe nëse punon në institucione të tjera, nuk e ke ndoshta aq të sigurtë mundësinë e ngritjes në karrierë, ashtu siç e ke nëpër kompani gjermane ose ndërkombëtare në përgjithësi” Sipas tij, me ardhjen e bizneseve të huaja në Kosovë jo vetëm që është përmirësuar puna brenda Kosovës në aspektin e punëmarrësit, apo janë përmirësuar kushtet e punës dhe vlerësimi i punëtorëve por kjo ka ndikuar edhe në përmirësimin e klimës biznesore në Kosovë. Kjo ngase tashmë ndërmarrjet po fokusohen shumë në atë se si t’i motivojnë punëtorët por gjithashtu edhe në ngritjen e pagave. Ai thekson se ndikon shumë edhe aspekti financiar dhe vlerësimi i punëtorit, çka kompanitë e huaja i kanë prioritete. Sipas tij, është mirë që në shkolla fillore e të mesme në Kosovë të jetë medoemos një lëndë zgjedhore e gjuhës gjermane dhe se duhet pasur parasysh faktin që mosha mesatare në Gjermani është dikund 46 vite ndërkaq në Kosovë 27-29. Si rrjedhojë, Kosova ofron një potencial të jashtëzakonshëm të atyre që zotërojnë shumë mirë gjuhën gjermane. Sheholli thekson se përvojat e tij të mëparshme nëpër banka e institucione të ndryshme nuk i kanë dhënë mundësinë e ngritjes në karrierë siç ka ndodhur në kompanitë ku i është nevojitur gjuha gjermane për punë, çka njëkohësisht i ka ndihmuar edhe në aspekt financiar. Kjo sepse kompanitë e huaja paguajnë kryesisht më mirë sesa ato vendore. Ai ka një porosi për të rinjtë në Kosovë, të cilët presin të përfshihen në treg të punës. “Këshilla ime për të rinjtë është të shfrytëzojnë kohën në mënyrë racionale, të investojnë në avancimin e tyre, ta mësojnë gjuhën gjermane. Një individ, pavarësisht shkollimit që posedon, nëse e din gjuhën gjermane dhe punon në një sektor tjetër, jo në një kompani të huaj, ai e ka potencialin e tij, që është një vlerë e shtuar gjuha gjermane, dhe ai mund të dalë prej një biznesi ku nuk trajtohet mirë në një biznes ndërkombëtar sepse kompanitë vendore e ndjekin logjikën e ndëshkimit dhe jo të motivimit. Pra, ai person e ka mundësinë të kalojë në një kompani që i çmon këto gjëra, e këto kompani kanë ndikuar jashtëzakonisht mirë në përmirësimin e infrastrukturës së punës por edhe të trajtimit të mirë të punëtorëve sepse tash e dimë çka është mirë të bëhet dhe çka jo” Zanë Havolli - Veseli, Senior Recruiter në kompaninë e rekrutimit HumanPower, tash e disa vite merret direkt me rekrutimin e gjermanofolësve për kompaninë botërore për shërbime ndaj klientëve, Teleperformance. Në një intervistë për AkademiPune, ajo ka thënë se kërkesa për të punësuar gjermanofolës është shumë e madhe në treg të punës. Ajo tregon se Teleperformanca në tri vitet e kaluara ka punësuar mbi 500 persona që njohin gjuhën gjermane. “Janë mbi 500 persona gjermanofolës nga Kosova të punësuar në kompaninë më të madhe botërore për shërbime ndaj klientëve, Teleperformancë. Pjesa dërmuese e tyre e flasin rrjedhshëm gjuhën gjermane, ka prej atyre që e kanë mësuar gjatë kohës sa kanë jetuar në vende gjermanofolëse, në kurse apo edhe nëpërmjet televizorit. Njohja e gjuhës gjermane absolutisht sjellë përfitime të shumta në aspekt të punësimit sepse kryesisht këta njerëz fillojnë të punojnë me metoda më ndryshe, domethënë me standarde gjermane të punësimit. Personalisht si rekrutere dhe e involvuar direkt në rekrutimin e gjermanofolësve, mund të them që ka pasur raste kur njohja e gjuhës gjermane e ka bërë diferencën në jetën e disa personave që sot gëzojnë punën aty.” Havolli ndër tjera tregon se një pjesë e madhe e punonjësve vazhdojnë punën aty, si shkak i benefiteve të mëdha që kanë pasur ndër vite. Ndërkaq, Allen Pajaziti, mësimdhënës i ri i gjuhës gjermane në shkollën e gjuhëve të huaja Britannica ELT, tregon se interesimi për ta mësuar gjuhën gjermane është shumë i madh.  “Interesimi për ta mësuar gjuhën gjermane është jashtëzakonisht i madh, duke e pasur parasysh faktin që sistemi i arsimit në Kosovë ka ndërruar dhe të rinjtë duan ta përvetësojnë atë që e mësojnë në shkolla. Gjuha angleze tashmë është bërë gjuhë dytësore tek ne dhe thuajse nuk ka anëtar në familje prej gjeneratave tash e tutje që nuk po e dinë gjuhën angleze, pse jo mos me e mësu edhe gjuhën gjermane” Ai thotë se personat që duan ta mësojnë gjuhën gjermane kanë qëllime vetanake. Gjuha gjermane ua mundëson të gjinden në shtete të tjera si Gjermani, Zvicër, Austri, Luksemburg por edhe sepse kjo gjuhë tashmë është bërë një gjuhë universale sa i përket komunikimit, kuptimit apo marrëveshjeve në përgjithësi. “Dallon rasti nga rast, gjeneratat më të reja vijnë shkaku i arsimimit në shkollë, nuk duan ta lënë me aq sa mësojnë në shkolla se në shkollë është sistemi ndryshe, i ke 45 minuta për një klasë, ajo nuk mund të nxjerrë mësim cilësor. Kjo është njëra prej arsyeve pse vijnë tek ne, dikush është i interesuar të shkojë jashtë Kosovës, disa kanë synim të bëhen poliglotë, disa e mësojnë veç për qejf. Ka shumë përfitime edhe në Kosovë, sa ma shumë gjuhë që din aq më shumë vlen. Në Kosovë kanë filluar shumica e firmave të bëjnë outsourcing dhe njëra prej arsyeve pse duhet të mësohet gjuha gjermane është se ofrohet një punë më e mirë, janë pagat më të larta, është orari i punës më në rregull, etj”. Edhe Driton Peci, agjent i thirrjeve në kompaninë Teleperformance, thotë se njohuritë në gjuhën gjermane i kanë sjellë shumë përfitime në karrierë. Ai tash e dy vite punon në Teleperformancë dhe thotë se është shumë i kënaqur me kushtet e punës, metodat, ambientin në përgjithësi. “Sa i përket punësimit, është një ambient më ndryshe nga ajo që jemi mësuar të bëjmë në Kosovë, duke pasur parasysh mënyrën e funksionimit të bizneseve në Kosovë. Modeli gjerman i punësimit që në tregun tonë nuk është thuajse fare i përhapur dhe ligjet e aprovuara nuk zbatohen është definitivisht diçka që të bën të vëresh dallimin. Duke e njohur gjuhën gjermane, nuk kam pasur vështirësi kurrë të punësohem, nuk e kam pasur ndonjëherë një periudhë të gjatë që kam qenë i papunë. Tregu ta mundëson këtë fleksibilitet sepse nuk je i varur veç prej një punëdhënësi e as punëdhënësi prej teje, kjo shkakton edhe një lloj balance sa i përket pagave të cilat janë më të mira se veprimtaritë e tjera në Kosovë”.
Lexo më shumë
Gabimet që bëjnë kompanitë kur kërkojnë punëtorë
Gjetja dhe punësimi i një talenti, nënkupton rekrutim të suksesshëm. Qëllimi i përgjithshëm i një ekipi rekrutimi është gjetja e kandidatëve më të mirë për t'i punësuar. Mirëpo, ka shumë raste kur rekrutuesit humbasin talentët më të mirë.  Nëse aplikantët nuk pranojnë të punojnë për kompani të caktuara, kjo mund të nënkuptojë probleme në organizatën apo një ekip të caktuar rekrutimi, shkruan Recruitee, përcjellë KosovaJob. Duhet të ekzistojë një arsye se pse punëkërkuesit nuk po e zgjedhin kompaninë tuaj. Disa nga arsyet më të zakonshme se pse rekrutuesit nuk gjejnë talentë janë: Dështimi në planifikimin e kërkesave dhe strategjive Përpjekja për të shkruar një konkurs pune pa ndonjë plan apo listë të qartë të kualifikimeve, mund të shkaktojë probleme. Nevojitet një strategji e qëllimshme dhe një serë kërkesash për t'i identifikuar, tërhequr, gjetur dhe punësuar talentët më të mirë për një pozitë pune të caktuar. Kandidatët më të mirë shqyrtojnë disa kompani gjatë kohës kur kërkojnë për punë. Një tjetër arsye pse kandidatët mund të mos aplikojnë për pozitat tuaja të punës, është marka apo firma e dobët ose edhe një mesazh i dobët se çfarë përfitimeve kanë aplikantët nga ju. Përdorimi i gabuar i kanaleve të publikimit  Shkak tjetër për të mos gjetur kandidatët e duhur është edhe nëse jeni duke kërkuar në vende të gabuara, përpos publikimit të reklamave për punë, duhet të analizoni edhe se kush janë kandidatët tuaj dhe si mund të arrini deri tek ata. Paragjykimi i kandidatëve Rekrutimi subjektiv apo gjykimi i kandidatëve bazuar në qëndrimet e tyre, mund t’i bëjë rekruterët të mos e dallojnë një kandidat të kualifikuar. E rëndësishme është që të keni një sistem që siguron se nuk po punësoni dikë bazuar në instikt por bazuar në fakte dhe veti që çojnë drejt suksesit. Intervista negative 83% e kandidatëve pajtohen se një intervistë negative mund t’ua ndërrojë shumë mendjen rreth kompanisë. Gjatë intervistës, rekrutuesit duhet të tregojnë respekt dhe të jetë një proces i drejtë. Mospërgatitja për intervistë ose përdorimi i teknikave të gabuara, mund t’iu shkaktojë humbjen e një top kandidati. Të qenurit shumë të përgjithshëm Për ta gjetur një kandidat të mirë, duhet të jeni shumë specifik se çka nevojitet nga kandidati për të qenë i suksesshëm në punë.  Duke qenë shumë të përgjithshëm nuk mund të fokusoheni në kërkimin tuaj për gjetjen e kandidatëve të mirë. Të qenurit shumë përzgjedhës. Është shumë problematike edhe nëse jeni shumë kërkues. Nuk mund ta gjeni asnjëherë kandidatin perfekt, prandaj duhet të keni kujdes me kërkesat tuaja.
Lexo më shumë
Si ta shkruani një email lamtumirës për stafin e punës (me shembuj)
Pasi të keni dhënë njoftimin zyrtar se do ta lini punën dhe t’i keni dërguar një letër dorëheqje punëdhënësit, ju mund ta dërgoni edhe një email të fundit për t'u përshendetur me pjesën tjetër të ekipit. Fillimisht, një email lamtumirës është i rëndësishëm për t’u dërguar sepse nënkupton sjellje të mirë dhe mirënjohje. Kur punoni për një kohë të gjatë në një kompani, ju mund ta keni krijuar një rreth të ngushtë të kolegëve. Si rrjedhojë, kur vendosni të largoheni nga një vend pune, ju mbase do të dëshironi t’i mbani kontaktet me njerëzit me të cilët keni punuar, e të cilët në të ardhmen mund të jenë edhe referenca të mira për ju.  Një email i tillë është po ashtu një mundësi për t’i falënderuar kolegët dhe menaxherët për kohën që keni kaluar bashkë me ta si dhe për të ofruar mundësi për të mbetur në kontakt. Ne vazhdim, ju sjellim disa këshilla se si ta përpiloni një email të mirë për t’ju thënë mirupafshim kolegëve. Tregoni mirënjohje. Një email lamtumirës fillimisht duhet të përçojë mirënjohje për ata me të cilët keni punuar. Në email, mundohuni të jeni sa më pozitiv dhe profesional. Shmangni mendimet negative që mund t’i keni dhe krijoni një përshtypje të mirë para se të bëni hapin tjetër në karrierë. Mos e dërgoni ditën tuaj të fundit. Të paktën një ose dy ditë para se të largoheni nga një vend pune, do të ishte mirë ta dërgoni emailin. Kjo do t’ju linte kohë kolegëve tuaj të reagojnë dhe të bëjnë pyetjet apo komentet që mund të kenë. Emaili le të jetë përmbledhës. Një email lamtumirës nuk rekomandohet të jetë shumë i gjatë. Mundohuni ta përmbledhni atë në dy ose tre paragrafe kryesore, duke i falënderuar bashkëpunëtorët, duke cekur numrin ku mund t’ju arrijnë në të ardhmen dhe shumë shkurt nënvizoni arsyen për rrugëtimin tuaj të ri. Kujt duhet t’i dërgoni emailin lamtumirës? Emailin lamtumirës këshillohet ta dërgoni tek të gjithë ata me të cilët keni pasur bashkëpunim gjatë kohës sa keni punuar në një organizatë, kompani apo institucion të caktuar. Mirëpo, nëse punoni për një organizatë shumë të madhe, ku numri i punonjësve është i lartë, atëherë emailin ku përshëndeteni me ekipin mund t’ia dërgoni vetëm kolegëve që janë pjesë e departamentit ku keni punuar. Nëse me ndonjërin prej kolegëve keni pasur një lidhje më të ngushtë, mund ta dërgoni një email të veçantë vetëm për atë. Ne ju sjellim dy shembuj të emaileve të tillë: Të dashur kolegë, Me lejoni që nëpërmjet këtij emaili, t'ju njoftoj që unë nuk do të jem më pjesë e kompanise (shkruani emrin e kompanisë ku jeni duke punuar). Arsyeja është se kam pranuar një mundësi tjetër e cila mendoj që do të ishte e duhura për karrierën që unë dua të ndjekë. Dita ime e fundit në kompani do të jetë pasnesër, me datën (shkruani datën e fundit që do të jeni akoma ne kompani).  Dua t'ju falënderoj të gjithëve për kohën që kemi kaluar bashkë dhe për bashkëpunimin e mirë që kemi pasur gjatë gjithë këtyre muajve. Jam shumë mirënjohës/e që kam takuar secilin prej jush.  Shpresoj që rrugët tona të lidhen përsëri në të ardhmen. Do të doja shumë të mbajmë kontakte. Mua mund të më arrini në këtë email (shkruani emailin tuaj personal) dhe në numrn tim të telefonit ( shkruani numrin e telefonit). Përzemërsisht, (Shkruani Emrin dhe Mbiemrin tuaj) Një shembull i një emaili që mund ta dërgoni tek një koleg/e me të cilin/cilën keni qenë pak më i/e afërt: Tung (shkruani emrin e kolegut/kolegës që po ia drejtoni emailin) Me lejo të të njoftoj që kam marrë një ofertë tjetër të punës dhe dita ime e fundit në kompani (cekni emrin e kompanisë) do të jetë (shkruani ditën e fundit). Të jam shumë falëndëruese për kohën që kemi kaluar bashkë, për mbikqyrjen dhe mbështetjen tënde të vazhdueshme. Kam mësuar shumë gjëra të reja gjatë punës tonë bashkë. Nëse është e konvenueshme edhe për ty, para largimit tim, do të kisha dëshirë të takohemi për kafe. Do të doja gjithashtu të mbetemi në kontakt. Emaili dhe numri im personal janë ( shkruani të dhënat). Përsëri, faleminderit për gjithçka! Gjitha të mirat (Shkruani emrin tuaj)
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.