Gjashtë arsye se përse duhet të jeni një shef më empatik

8 Shkurt '23

Gjashtë arsye se përse duhet të jeni një shef më empatik
	 	 

Të qenit empatik - duke e vënë veten në vendin e punonjësve tuaj – do t’i kontribuojë biznesit pozitivisht në disa mënyra. 

Për shumë vite është vënë një standard që diktonte se emocionet nuk duhet të përfshiheshin në vendin e punës. Megjithatë, realiteti ka ndryshuar. Për shumë biznese, pandemia ka theksuar se organizatat e tyre nuk janë thjesht plot me punëtorë, por përmbajnë ekipe njerëzish me mendime, ndjenja dhe emocione.

Empatia është aftësia për të identifikuar dhe kuptuar situatën, ndjenjat dhe motivet e tjetrit. Kjo nënkupton që ta vendosesh veten në vend të dikujt tjetër dhe për të parë situatën me sytë e tyre. Dhe kjo është një aftësi që po konsiderohet thelbësore për udhëheqjen. Udhëheqësit empatikë janë në gjendje të ndërtojnë dhe ruajnë në mënyrë efektive marrëdhëniet, aspekt mjaft kritik i udhëheqjes së një kompanie kudo në botë. Më poshtë janë gjashtë arsyet pse ia vlen të jesh një shef më empatik.

  1. Është qasja e duhur për një fuqi punëtore në distancë

Në vitin 2004, psikologu Dr Daniel Goleman, shkroi në Harvard Business Revieë për arsyet pse ndjeshmëria ishte kyçe për të qenë një udhëheqës i shkëlqyeshëm. Pothuajse dy dekada më vonë, arsyet kanë edhe më shumë jehonë në botën e sotme – veçanërisht në rritjen e ekipeve (të cilat ai i referohet si "kazan me emocione të fryra"), ritmi i shpejtë i globalizimit dhe nevoja në rritje për të mbajtur talentët.

"Udhëheqësit me empati bëjnë më shumë sesa simpatizojnë njerëzit përreth tyre," shpjegon Goleman. “Ata përdorin njohuritë e tyre për të përmirësuar kompanitë e tyre në mënyra delikate, por të rëndësishme… Ata i marrin parasysh ndjenjat e punonjësve – së bashku me faktorë të tjerë – në procesin e marrjes së vendimeve inteligjente”, ka thënë ai.

  1. Kjo ju bën një udhëheqës më të mirë

Autori dhe eksperti i lidershipit, Simon Sinek thotë se ndjeshmëria është thelbësore për udhëheqjen e suksesshme, duke e përshkruar atë si instrumentin më të rëndësishëm në kutinë e mjeteve të një lideri. Ndërkohë, CEO i Microsoft, Satya Nadella thotë se ai mendon se ndjeshmëria është themeli i një stili të suksesshëm lidershipi.

  1. Punëtorët duan që puna të jetë si një lloj familje e dytë

Empatia është një tipar jashtëzakonisht i rëndësishëm për një nga demografitë me rritje më të shpejtë të vendit të punës – Millennials (që përfshijnë njerëzit e lindur në vitet ’80 dhe ’90). Sipas një artikulli të Forumit Ekonomik Botëror, 71% e e kësaj grupmoshën duan që bashkëpunëtorët e tyre të jenë si një "familje e dytë", ndërsa një studim i Deloitte tregon se 75% besojnë se punëdhënësi i tyre duhet t'i drejtojë dhe ushqejë talentet e tyre të lindura.

  1. Ju jep rezultate më të mira biznesi

Ka shumë studime që lidhin ndjeshmërinë me rezultatet e biznesit, nga rritja e shitjeve deri te performanca e përmirësuar dhe produktiviteti i përshpejtuar. Është interesante se kur firma konsulente në Mbretërinë e Bashkuar “The Empathy Business” analizoi kulturën e brendshme të 170 kompanive në indekset kryesore financiare, kompanitë me performancën më të lartë kryesuan gjithashtu listën e kompanive më empatike. Në fakt, 10 kompanitë kryesore u rritën më shumë dhe gjeneruan 50% më shumë fitime.

  1. E kundërta do të demotivojë ekipin tuaj

Cila është kostoja e mosadoptimit të një stili lidershipi më empatik? Studimet nga Shkolla e Biznesit Smith në Universitetin e Queen's dhe Gallup tregojnë se punëtorët e paangazhuar kishin 37% më shumë mungesa në punë dhe 60% më shumë gabime në punë. Për më tepër, kompanitë me rezultate të ulëta të angazhimit të punonjësve (diçka që mund të ndodhë kur mungon empatia organizative) kishin punonjës që ishin 18% më pak produktivë.

  1. Është e mirë për individët

Mund të duket si një arsye egoiste për të praktikuar ndjeshmërinë – por ajo është shumë e mirë për ju. Studimet kanë treguar se mund të rrisë kënaqësinë nga jeta dhe vetëvlerësimin. Hulumtimet e mëtejshme tregojnë se njerëzit me nivele të larta ndjeshmërie kanë rrjete shoqërore më të mëdha dhe më të përmbushura, vetë janë më socialë, janë më shpesh vullnetarë, dhurojnë më shumë për bamirësi dhe kanë më shumë gjasa të ndihmojnë të tjerët në nevojë./ AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC