Kur duhet ta përdorni CV-në me më shumë se dy faqe?

10 Tetor '22

Kur duhet ta përdorni CV-në me më shumë se dy faqe?
	 	 

Shumë shpesh punëkërkuesit pyesin sa faqe duhet të jetë CV-ja. Është krijuar një besim që CV-ja duhet të jetë jo më shumë se një faqe, për shkak se është e rëndësishme ta mbani informacionin të shkurtër, të thjeshtë dhe të thukët. Por, shumë aplikantë nuk mund t’i përfshijnë të gjitha përvojat në një faqe, prandaj janë “të detyruar”, të zgjerohen në një faqe të dytë.

Ndërsa, disa të tjerëve ju mjafton vetëm një. Këta punëkërkues, janë ata të cilët sapo kanë filluar karrierën e tyre, ata të cilët po e ndryshojnë karrierën, ose ata të cilët kanë punuar në një kompani për pothuajse gjithë karrierën e tyre.

Kur të përdoret CV-ja me dy ose më shumë faqe?

Është koha ta merrni përgjigjen për pyetjen që mbasi ia keni bërë vetes vazhdimisht. Janë disa raste kur duhet ta dorëzoni CV-në me dy ose më shumë faqe.

Kur keni më shumë se 10 vjet përvojë pune

Nëse keni më shumë se 10 vjet përvojë pune në industrinë tuaj, por me punëdhënës të ndryshëm. Kur keni një histori të promovimeve, të arritjeve profesionale e të ngjashme, ju duhet patjetër ta përdorni CV me dy faqe ose edhe më shumë. Kjo është një hapësirë e duhur për t’i përshkruar arritjet dhe kontributet, të cilat ju veçojnë nga gara.

Kur aplikoni për një pozitë më të lartë

Shumica e kompanive që janë duke rekrutuar për pozita menaxheriale presin që CV-të e kandidatëve të jenë me dy, madje edhe tri faqe, të cilat e shpjegojnë në mënyrë të detajuar gjithë historikun, aftësitë, detyrat dhe arritjet e kandidatëve.

Kur keni arritje të jashtme në karrierë, certifikimi ose aftësi teknike

Nëse jeni në industri si IT, inxhinieri, akademi ose hulumtime akademike, punëdhënësit duan një listë të certifikatave profesionale, aftësive teknike, projekteve kryesore dhe publikimeve. Këto industri ende u japin rëndësi kredencialeve profesionale, prandaj një faqe e dytë apo e tretë është e nevojshme për të dëshmuar historinë tuaj të punës.

Kur aplikoni për punë shtetërore

Edhe në punë shtetërore ende kërkohen CV, madje kërkohen detaje të gjata të hsitorisë së punës për secilin kandidatë.

Këshilla për të shkruar CV me dy faqe

Vendosni kualifikimet më të rëndësishme në faqen e parë: Si Sistemi për Gjurmimin e Aplikanteve, ashtu edhe rekruterët dëshirojnë t’i shohin aftësitë më të rëndësishme të një kandidati në fillimtë CV-së. Mënyra më e mirë është ta ofroni një përmbledhje të shkurtër të përvojës dhe aftësive profesionale, që ju bëjnë më të dëshirueshëm nga të gjithë.

Përfshini fjalë kyçe

Përfshirja dhe përsëritja e fjalëve kyçe në sesksionin “përvoja profesionale”, e ndihmon sistemin ATS, ta llogaritë numrin e viteve që keni praktikuar një aftësi të caktuar.

Tregoni arritje të matshme

Një prej avantazheve kryesore i përdorimit të CV-së me dy tri faqe është se ju jep hapësirë përveç që t’i nënvizoni arritjet tuaja në karrierë edhe të ofroni shembuj të kontributeve të rëndësishme në një listë në tri ose katër pika të shkurtëra.

Gjatësia e tekstit

Duke qenë se keni hapësirë më shumë, faqja e dytë mund të mos plotësohet e tëra. Nëse teksti juaj është i shkurtër, përpiquni të shtoni më shumë informacione të rëndësishme, fjalë kyçe dhe arritje të shënuara (më e mira, të llogaritura me numra, përqindje ose shifra).

E kur nuk mund ta plotësoni është më mirë që ta kompresoni në një faqe. /Akademi Pune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC