8 pyetjet që mund t’ia bëni punëdhënësit për pozitën e shitjes

18 Korrik '22

8 pyetjet që mund t’ia bëni punëdhënësit për pozitën e shitjes
	 	 

Gjersa përgatiteni për të shkuar në intervistën tuaj në lidhje me pozitën e shitjeve, është mirë t’i përgatitni edhe disa pyetje që mund t’ua drejtoni intervistuesve. Duke i bërë pyetjet e tregoni potencialin dhe interesin për t’u bërë një nga punonjësit e asaj kompanie.

Në këtë artikull do t’ju tregojmë se cilat pyetje duhet t’i bëni si dhe çfarë përshtypje do të japin ato të punëdhënësi potencial.

Në cilën fushë po rritet kompania juaj?

Bërja e kësaj pyetje do t'ju ofrojë informacionin e nevojshëm në lidhje me qëllimet aktuale të kompanisë, përveç shfaqjes së interesit tuaj për suksesin e kompanisë. Si një shitës i fortë, duhet të jeni të interesuar ta rrisni numrin tuaj të klientëve dhe t’i rritni marrëdhëniet tuaja me klientët.

Si i tejkalon kompania sfidat?

Shumica e kompanive do të përballen me sfida në një moment gjatë punësimit tuaj. Zbuloni se si kompania ka punuar me punonjësit e saj për të prodhuar zgjidhje në të kaluarën, në mënnyrë që ta përcaktoni se si ata i qasen zgjidhjes se problemeve!

Çfarë kuotash shitjesh prisni nga kjo pozitë?

Kjo pyetje do t'ju japë një ide të saktë të ngarkesës së punës që do t'ju duhet ta menaxhoni. Kuotat e shitjeve janë thelbësore për të gjitha punët e shitjeve dhe është e rëndësishme të dini se çfarë pret punëdhënësi i ri nga ju. Në këtë mënyrë, ju mund të përgatiteni në përputhje me rrethanat dhe të planifikoni t’i përmbushni ose tejkaloni këto kuota.

Si e mbështesin drejtuesit e ekipit stafin e shitjeve?

Puna në grup është thelbësore për shitjet. Një kulturë që punon drejt një qëllimi të përgjithshëm të kompanisë ka gjasa të jetë më mbështetëse. Ju dëshironi liderë që ndajnë strategji dhe ju ndihmojnë të keni sukses. Në një mjedis pune mbështetës, mundësitë e mentorimit janë të disponueshme për t;ju ndihmuar juve dhe përparimin e biznesit.

Cilat janë disa sfida me të cilat përballet ekipi juaj aktual i shitjeve?

Shitja nuk është një punë që prodhon rezultate të qëndrueshme pa pengesa dhe kundërshtime të caktuara për t'u kapërcyer. Kjo pyetje do t'ju japë një pasqyrë të sfidave me të cilat mund të përballeni në procesin e shitjes. Do t'ju ndihmojë gjithashtu të vlerësoni konkurrencën që mund të keni me kolegët tuaj të rinj dhe se si ata po performojnë aktualisht.

Çfarë tiparesh duhet t’i ketë shitësi juaj?

Kjo pyetje ju lejon të shihni nëse tiparet tuaja përputhen me vizionin që kompania ka për shitësin e saj ideal. Nëse karakteristikat që ata përmendin nuk janë tipare ose aftësi që zotëroni, atëherë mund të analizoni se si mund të punoni për t'i përmirësuar ato.

Si do t'i përshkruanit vlerat thelbësore të kompanisë?

Kjo pyetje është e rëndësishme për t'u bërë sepse do të tregojë gjithashtu se ju jeni të interesuar për më shumë se vetëm pë r pozitë n, jeni gjithashtu të interesuar për vlerat e kompanisë dhe sa mirë jeni në përputhje me to.

Si e mbani të motivuar stafin e shitjeve?

Shitjet shpesh mund të jenë të paparashikueshme dhe shitësit mund ta humbasin motivimin nganjëherë. Kur e pyetni intervistuesin tuaj se si e motivojnë ekipin e tyre, do të jeni në gjendje të vlerësoni mënyrën se si ata trajnohen dhe t'u ofrojnë udhëzime punonjësve të tyre.

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC