10 punë nëse ke diplomë në marrëdhënie me publikun

27 Qershor '22

10 punë nëse ke diplomë në marrëdhënie me publikun
	 	 

Një punë për dikë me diplomë të marrëdhënieve me publikun, është një mundësi për të punuar me publikun, shpesh duke lidhur brendet dhe bizneset me audiencën e tyre të synuar. Profesionistët e marrëdhënieve me publikun mund të gjejnë punë në një sërë fushash, duke përfshirë disa në sektorin publik. Mbajtësit e diplomës së marrëdhënieve me publikun zakonisht mbajnë një diplomë bachelor ose më të lartë, megjithëse disa punë mund të kërkojnë vetëm një diplomë të asociuar, në varësi të përgjegjësive të pozicionit.

Aftësitë për punët në marrëdhënie me publikun

  • Komunikimi
  • Adaptueshmëria
  • Marketingu
  • Sinqeriteti

10 punët më të veçanta në fushën e marrëdhënieve me publikun

Specialistët në terren

Detyrat kryesore: Një specialist i kontakteve është profesionist që ofron komunikim dhe bashkëpunim me komunitetin në emër të një marke. Për shembull, një qendër fitnesi mund të punësojë një specialist në terren për të rritur anëtarësimet dhe regjistrimin në klasë. Specialisti i kontaktit punon ngushtë me klientët dhe drejton për të ofruar informacion mbi misionin dhe vlerat e kompanisë dhe se si mund ta ndihmojë klientin t’i përmbushë qëllimet ose nevojat e veta.

Ambasadori i brendit

Detyrat kryesore: Ambasadorët e brendit veprojnë si përfaqësues të një marke dhe flasin me klientët dhe udhëzimet për të gjeneruar më shumë interes për një brend. Kjo ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit të përgjithshëm të markës në treg dhe mund të ndihmojë në rritjen e shitjeve. Ambasadorët e brendeve janë zakonisht aktivë në mediat sociale dhe disa janë ndikues të njohur të mediave sociale. Kompanitë shpesh përdorin influencues për të përfaqësuar markën e tyre.

Specialistë të rrjeteve sociale

Detyrat kryesore: Ekspertët e mediave sociale përdorin njohuritë dhe aftësitë e tyre në platformat e rrjeteve sociale për të ndihmuar në rritjen e pranisë dhe ndjekjes së një brendi në mediat sociale. Ata ndihmojnë në krijimin e postimeve tërheqëse të mediave sociale, ndërveprojnë me klientët dhe ndjekësit, inkurajojnë diskutime pozitive rreth markës dhe monitorojnë performancën e të gjithë përmbajtjes së mediave sociale. Specialistët e mediave sociale zakonisht punojnë me publikun çdo ditë dhe kështu sjellin aftësi të rëndësishme si komunikimi dhe durimi në punë.

Autor

Detyrat kryesore: Autorët janë profesionistë që krijojnë tregime, shkruajnë libra ose dorëshkrime dhe hulumtojnë tema të rëndësishme. Shumë specialistë të marrëdhënieve me publikun vendosin të bëhen autorë për t'i lejuar ata të ndjekin pasionin për të shkruar ndërsa punojnë me publikun. Të bëhesh autor do të thotë ta kesh një karrierë fleksibile dhe shpërblyese në argëtim dhe punë me publikun.

Menaxherë për mbledhjen e fondeve

Detyrat kryesore: Menaxherët e mbledhjes së fondeve janë profesionistë që krijojnë ngjarje për mbledhjen e fondeve për bizneset, organizatat jofitimprurëse ose kandidatët politik. Menaxheri drejton ekipin e mbledhjes së fondeve duke ndihmuar në planifikimin e ngjarjeve, të ftuarit dhe të përcaktojë se sa para duhet të mbledhë organizata. Disa menaxherë për mbledhjen e fondeve punojnë vetëm në organizata jofitimprurëse, si spitalet publike, për të mbledhur fonde për përmirësimet e pajisjeve ose riparimet e objekteve.

Content writer

Detyrat kryesore: Hartojnë dokumente të rëndësishme, postime në rrjete sociale ose postime në blog për një kompani ose faqe interneti. Shkrimtarët e përmbajtjes punojnë me strategët e përmbajtjes për të përcaktuar se si të krijojnë përmbajtjen digjitale më të mirë, më tërheqëse për ndjekësit dhe klientët. Shkrimtarët e përmbajtjes mund të ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit të markës dhe shitjeve duke përmirësuar imazhin e markës në një hapësirë digjitale. Duke publikuar përmbajtje tërheqëse, një shkrimtar i mirë i përmbajtjes mund të përmirësojë reputacionin e një biznesi dhe të fitojë besimin nga klientët.

Menxherë të përmbajtjes

Detyrat kryesore: Një menaxher i përmbajtjes është specialist i marketingut, që punon ngushtë me udhëheqjen e biznesit dhe ekipin e marketingut, për të mbikëqyrur prodhimin e përmbajtjes. Menaxheri shqyrton përmbajtjen për konsistencë dhe cilësi, përcakton se ku kompania e publikon përmbajtjen dhe si mund të ndikojë në shitjet ose praninë në internet. Ata gjithashtu krijojnë vetë përmbajtje dhe ndihmojnë në përmirësimin e imazhit të një brendi.

Blerësit e hapësirave mediatike

Detyrat kryesore: Blerësit e medias janë pjesë e ekipit të marketingut të një kompanie. Ata blejnë hapësira mediatike, ndihmojnë në planifikimin e reklamave dhe përcaktojnë koston e përpjekjeve të marketingut në hapësirat fizike ose digjitale. Për shembull, nëse një kompani dëshiron të vendosë një billboard pranë autostradës, blerësi i medias mund të kontaktojë pronarin e hapësirës për të mësuar më shumë rreth kostos së blerjes së mediave atje.

Konsulentë marketingu

Detyrat kryesore: Konsulentët e marketingut punojnë me ekipin e marketingut të një biznesi për të përmirësuar teknikat e marketingut, për të rritur shitjet dhe për të përmirësuar imazhin publik të një biznesi. Konsulenti zakonisht ka vite përvojë në marketing dhe imazhe të markës. Konsulentët ndihmojnë në udhëheqjen e punonjësve dhe u mësojnë atyre aftësi të reja për të përmirësuar edhe fuqinë punëtore të biznesit.

Drejtorë të artit

Detyrat kryesore: Një drejtor arti është një profesionist që mbikëqyr prodhimin e artit në marketing ose media. Kjo mund të përfshijë video, fotografi, vizatime ose media të tjera. Menaxheri mbikëqyr vizionin e biznesit për veprën artistike dhe ndihmon në drejtimin e ekipit artistik se si të vendosen elementë. Disa drejtorë arti punojnë me ekipe marketingu dhe të tjerë punojnë në industrinë e filmit ose medias. /Akademi Pune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC