5 hapa të menaxherëve që e parandalojnë “shuarjen” e punonjësve të tyre

26 Gusht '21

5 hapa të menaxherëve që e parandalojnë “shuarjen” e punonjësve të tyre
	 	 

Rraskapitja e punonjësve ndodhë çdo ditë, kjo lodhje e tyre mund të çojë në humbjen e kontribuesve të vlefshëm të biznesit tuaj. Prandaj është e rëndësishme që menaxherët dhe punëdhënësit të bëjnë diçka për ta parandaluar këtë gjendje të punonjësve të tyre.

Si të njihen shenjat e “shuarjes” së punonjësve?

Kjo këshillë vlen më shumë për disa menaxherë sesa për punëdhënësit në tërësi. Kur ka shumë ngarkesë të punës dhe shumë stres, mund të jetë e vështirë që ta kuptoni se cfarë bëjnë njerëzit përreth. Madje kur bëhet fjalë për “shuarjen” është e vështirë që njerëzit t’i njohin karakteristikat, madje edhe brenda vetes.

Njohja e kësaj gjendje është me rëndësi, por e vështirë për menaxherët e rinj, kështu që ata duhet që të marrin informacion në këtë drejtim. Pra, vëzhgimi i konsumimit të punonjësve nuk është fare i pamundur.

Çfarë duhet të bëjnë menaxherët dhe ta zbusin zbehjen e punonjësve para se të ndodhë? Në mënyrë aktive kjo do të thotë që, nëse keni në ekip njerëz që janë shumë të etur për të provuar gjëra të reja në punë, jepuani atë që kërkojnë, por kujdesuni që ta kontrolloni në mënyrë të vazhdueshme! Kjo sepse ai mund “të kapë më shumë sesa ka hapësirë në duar”. Në këtë mënyrë do të punoni, për ta menaxhuar ngarkesën, e rrjedhimisht do ta parandaloni venitjen e punonjësit.

E gjersa punonjësit nxiten që të marrin pushimin kur t’iu nevojitet, sigurohuni që ata ta kenë të qartë se kur janë plotësisht të lirë, kur janë jashtë zyres! Prandaj, ju lejohet që të merrni sa më shumë njoftime paraprake, për ta kuptuar se ai punonjës gjatë kohës së pushimit mund të shkëputet plotësisht nga puna.

Vendosni tonin me kodin e kulturës së kompanisë apo ekipit

Kompanisë i duhet një kod për të parë sesi duhet të udhëheqet kompania, në mnëyrë që të funksionojë.

Transparenca

Ndarja e shumë gjërave të kompanisë brenda ekipit krijon besim brenda kompanisë, i cili nga ana tjetër i bën njerëzit që të ndihen të vlerësuar. Një mënyrë tjetër për të shtuar transparencë në ekipint tuaj ose në kulturën e kompanisë është gjithashtu t’i shpjegoni shkaqet e ndryshimeve ose vendimeve kryesore, sidomos kur ato ndikojnë në gjërat në të cilat punojnë punonjësit tuaj. Nëse ka një ndryshim plotësisht të papritur, shpejgoni dhe mos mendoni që ju mund të bëni çfarë të doni me punonjësit!

Besimi

Mikromenaxhimi e vret besimin e punonjësve tuaj. Autonomia duhet të jetë pjesa më e rëndësishme e kompanisë. Menaxherët duhet të inkurajohen që të mbajnë komunikim të fortë me punonjësit, të jenë të disponueshëm për ndihmë sa herë që ndihma e tyre është e nevojshme, të jenë të përditësuar dhe të besojnë fuqishëm se secili anëtar i ekipit e kryen detyrën e tij në mënyrën më të mirë të mundshme.

Me fjalë të tjera, komunikimi me punonjësit është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kjo i lejon ata që të bëjnë pyetje lirshëm, për ta bërë punën më mirë, në vend që të frikësohen që ky veprim do t’i bëjë të duken që nuk dinë asgjë.

Përfitimet

Mbajtja e njerëzve të motivuar, sfiduar dhe mirëpritur me një mjedis pune gjithpërfshirës është ajo që i mban njerëzit këtu. Nuk është vetëm këndi i lojërave e përfitime të ngjashme.

Nëse ekipi juaj nuk po prodhon punë cilësore, mos supozoni se kjo është për shkak të dembelizmit. Çështja mund të jetë thjesht mungesë interesi. Bëni një bisedë me punonjësit për këtë për të gjetur se çfarë i bën ata të humbasin interesin dhe së bashku, kuptoni se si ta bëni atë më tërheqës!

Udhëhequni nga shembujt

Nëse punonjësit nuk e shohin kurrë shefin duke marrë pushim, ata mund të mos ndihen mirë kur marrin për vete, ose mund të mos marrin fare. Koha e pushim shërben si shkëputje, për ta rritur produktivitetin.

Pra, menaxherët duke i udhëhequr me shembullin e pushimit kur kanë nevojë, përfundojnë duke përfituar të gjithë. Menaxherët nuk duhet vetëm të marrin pushim, por edhe ta inkurajojnë atë. Nëse po planifikoni të bëni pak kohë pushim dhe të kuptoni se ka kaluar një kohë që kur punonjësit tuaj e kanë bërë, tregojeni këtë në bisedën tuaj të radhës! Edhe nëse ai person përgjigjet se ajo është shumë e zënë për të marrë pushim, diskutoni rëndësinë e pushimeve dhe se jeni gati të punoni me të për t'u siguruar që të gjitha punët do të mbulohen gjersa ai është në pushim. /Akademi Pune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC