Si ta përdorni komunikim jo verbal në intervistat e punës?

13 Prill '21

Si ta përdorni komunikim jo verbal në intervistat e punës?
	 	 

Përgjigjet e mira për pyetjet në intervista të punës janë shumë të rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që vetëm me ato mund ta fitoni një vend pune. Një pjesë shumë të rëndësishme e zë edhe komunikimi jo verbal. Kjo formë komunikimi përfshin gjuhën trupit, të njohur edhe si “paragjuha”, elementet si intonacioni i zërit, shpejtësia e të folurit, pauzat, shenjat, mimikat e fytyrës, por edhe rregullimin dhe veshjen. Intervistuesi do të jetë gjatë gjithë kohës duke e observuar komunikimin jo verbal, kështu që në bazë të përshtypjes që do të fitojë ndodhin edhe punësimet.

Kanidati e tregon veten që prej kohës kur hyn në mjediset ku do të mbahet intervista. Nëse ai vjen duke tymosur duhan, apo përtypur çamçakëz menjëherë do të ketë pikë minus. Shumë parfum apo mungesë deodoranti nuk do t’i ndihmojë po ashtu. Veprime të tjera të papëlqyeshme janë edhe dëgjimi i muzikës ose bisedat në telefon gjatë kohës sa po pret për intervistë.

Kështu që para se të shkoni në intervistë, kujtoni këshillën e përshtypjes së parë! Praktikoni intervistën duke e incizuar veten, në ndërkohë mund t’i shihni edhe mimikat e fytyrës që i bëni, në këtë mënyrë ato të papërshtatshmet t’i largoni! Gjithashtu sigurohuni që jeni veshur në mënyrë profesionale, nuk keni një dukje të çrregullt, këpucët tuaja janë të lustruara, si dhe nuk e keni tepruar me parfum ose burrat të jenë rruar shumë, sepse një mjekërr pak më e theksuar është më mirë se të mos kenë fare.

Çfarë të merrni me vete në intervistat e punës?

Janë disa gjëra që mund t’i merrni me vete për ta nxitur komunikimin e duhur jo verbal:

 • Një portfolio me kopjet e CV, letrës motivuese dhe referencave
 • Fletore dhe laps
 • Gjëra që ua mbajnë frymën e gojës të freskët (përpara se të hyni në ndërtesë)

Çfarë nuk duhet të përdorni?

 • Telefonin
 • Çamçakëz
 • Cigare
 • Bonbone
 • Pije
 • Këpucë ose rroba të papastra

Çfarë të bëni derisa jeni duke pritur?

Mënyra sesi i përshëndetni që nga recepcionistët e deri në mënyrën sesi prisni, krijon gjasat për t’u marrë ose jo parasysh për pozitën. Jini të shoqërueshëm dhe të sjellshëm, por pa e tepruar! Nëse ju duhet të prisni, rrini qetë dhe mos përdorni telefon apo gjëra të tjera “të ndaluara”! Jepuani dorën intervisuesve, kur të takoheni, por në mënyrë më formale! Për t’i shmangur duart e djersitura, lani duar dhe mbani ato në ujë të ftohtë përpara intervistës! Mbani pëllëmbët e hapura, në vend që t’i mbani grusht, sepse mundësia për t’u djersitur është më e madhe!

Komunikimi jo verbal gjatë intervistës

 • Shikoni intervistuesin në sy për disa sekonda kohë pas kohe!
 • Buzëqeshni dhe pohoni me kokë kur është e nevojshme gjatë kohës sa intervistuesi flet, por pa e tepruar! Mos qeshni derisa intervistuesi ta bëj i pari!
 • Jini të qetë dhe mbani nje ton mesatar të zërit! Zëri të mos jetë as shumë i lartë as shumë i ulët!
 • Mos u kërrusni!
 • Mos mbani as qëndrim të ngrirë, duhet të dukeni i relaksuar!
 • Mbani këmbët në dysheme dhe shpinën të mbështetur në karrige!
 • Tregoni vëmendje kur flet intervistuesi! Mbani shënime nëse brengoseni që nuk do të mbani mend diçka!
 • Dëgjoni!
 • Mos ndërhyni!
 • Mos shfaqni zemërim!
 • Nëse jeni person që nuk dini se çfarë të bëni me duart, mbani një laps duke e pasur një fletore shënimesh përpara, kjo do t’ju bëj të dukeni më rehat me to!
 • Mos e lejoni veten që të bëni shumë lëvizje duarsh gjersa flisni! /AkademiPune

 

 

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC