Si të përgjigjeni në pyetjen: Cili është plani juaj për arritjen e qëllimeve?

2 Janar '21

Si të përgjigjeni në pyetjen: Cili është plani juaj për arritjen e qëllimeve?
	 	 

Pyetja: Si planifikoni t’i arrini qëllimet tuaja të karrierës, është një pyetje e përshtatshme dhe e preferueshme për pozitat e nivelit fillestar dhe ato më të larta. Intervistuesi do të dëshirojë që të mësojë rreth qëllimeve dhe planeve tuaja për të ardhmen, për të përcaktuar se si ato përshtaten për punën në të cilën keni kandiduar.

Intervistuesi gjithashtu mund të dëshirojë të dijë se si lidhen qëllimet tuaja me punën në kompani nëse do të punësoheni. A synojnë qëllimet tuaja me një rrugë karriere në atë kompani, apo do t'ju çojnë në një profesion ose industri tjetër?

Si të përgjigjeni në një pyetje të tillë?

Sigurohuni që të mund të pëmendni qëllimet e karrierës përtej të punësuarit! Ju dëshironi të tregoni se jeni një mendimtar afatgjatë, me ambicie për të ardhmen tuaj. Por, sigurohuni po ashtu që qëllimet tuaja të kenë lidhje me ato që keni mësuar rreth rolit të kompanisë! Është e rëndësishme të tregoni se ajo se çfarë ju po kërkoni dhe ajo se çfarë punëdhënësi kërkon nga kandidati ideal janë në përputhje.

Një qasje e dobishme për t’ju përgjigjur kësaj pyetje është përdorimi qasjes STAR. Kjo do të thotë që do të flisni për: një situatë (Situation), detyrë (Task), veprimin që keni ndërmarrë (Action) dhe rezultatet që i keni arritur (Results). Kjo do të ju ndihmojë në krijimin e një përgjigje të mirë për juve. Po ashtu, kjo teknike ndihmon për të mbajtur përgjigjen tuaj të përqëndruar, pa dalur jashtë temës dhe të jeni të mërzitshëm.

Shembull: Unë planifikoj të fitoj aftësi shtesë duke marrë orë përkatëse dhe duke vazhduar përfshirjen time në një shumëllojshmëri të shoqatave profesionale. Kam vërejtur që kompania juaj ofron trajnime të brendshme për punonjësit dhe sigurisht që do të isha i interesuar të merrja pjesë në to.

Funksionon sepse: Kjo përgjigje ofron një listë të hapave që kandidati do të ndërmarrë për të arritur qëllimin e tij ose të saj. Plus, ai/ajo bëri një lidhje me një përfitim të ofruar nga kompania që do të punësohet.

Shembull: Gjatë pesë viteve të ardhshme, unë dua të fitoj një kuptim më të thellë të tregut të aksioneve dhe të ndërtoj një listë të klientëve dhe brenda dekadës tjetër, unë dua të filloj kompaninë time të investimeve. Sidoqoftë, së pari dua të fitoj përvojë si menaxher llogarie me një kompani të madhe si e juaja.

Funksionon sepse: Ky kandidat ka qëllime të mëdha që përfundimisht do t'i çojnë në një punë të re. Ndërsa shfaqë ambicie, ky kandidat e bën të qartë se ai dëshiron të qëndrojnë në një kompani për një periudhë të zgjatur kohe.

Këshilla për të dhënë përgjigje të mirë

Komunikoni qartë rrugën tuaj: Detajoni arritjet e deritanishme, si dhe përmendni hapat që planifikoni të ndërmerrni në të ardhmen! Nëse ka arritje ose qëllime të prekshme (p.sh., fitimi i një çertifikimi), sigurohuni t'i përmendni ato!

Tregoni se si keni qëllime të përbashkëta:. Shpjegimi se si qëllimet tuaja bashkohen me ato të kompanisë, do të ndihmojnë t'i tregoni intervistuesit se kjo pozitë është thelbësore për planet tuaja për sukses në karrierë.

Përmendni cilësitë dhe aftësitë personale: Përshkruani cilësitë tuaja personale që do t'ju mundësojnë të arrini qëllimet tuaja! Kjo është një mundësi e përkryer për të shkëmbyer informacion se si jeni i kualifikuar për këtë punë.

Çfarë të mos thoni?

Mos u përqendroni te financat: Përgjigja juaj nuk duhet të përqendrohet në pagën tuaj (ose ngritjet, shpërblimet, apo përqindje! Mos e bëj këtë një diskutim në lidhje me paratë! Në vend të kësaj, përqendrohuni në qëllimet tuaja profesionale!

Mos u përqendroni në titujt e vendeve të punës: Po ashtu, shmangni formulimin e përgjigjes tuaj rreth titujve të punës dhe ngritjeve në detyrë! Këto nuk janë gjëra për t’u diskutuar para se t'ju ofrohet një punë.

Shmang paqartësinë: Vazhdoni, përmendni qëllimet specifike dhe ndani planin tuaj! Ky është lloji i të menduarit afatgjatë që intervistuesit duan të dëgjojnë. Përgjigjet e paqarta mund të bëjnë që të duket sikur nuk keni ambicie afatgjata.

Mos diskutoni për qëllimet që nuk mund të arrihen në atë kompani: Po, ju doni të jeni specifik dhe të shmangni përgjigjet e paqarta, por qëndroni larg, qëllimet që mund të mos jenë të arritshme në atë kompani. Për shembull, nuk do të duhej të paraqisni strategjinë tuaj për t’u ngritur në një pozitë të nivelit menaxherial, ndërsa intervistoheni në një kompani që nuk e ka atë rol të disponueshëm./Akademi Pune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC