7 këshilla për udhëheqje strategjike

13 Gusht '20

7 këshilla për udhëheqje strategjike
	 	 

Udhëheqja strategjike menaxhon në mënyrë efektive ekipet dhe ekzekuton me sukses projektet. Qëllimi i udhëheqjes strategjike është që të lehtësojë proceset, të rrisë produktivitetin dhe të promovojë inovacionin. Udhëheqësit strategjik përdorin njohuritë dhe përvojën e tyre të gjerë për të gjetur zgjidhje për problematikat me të cilat përballen organizatat çdo ditë.

Për të qenë një udhëheqës efektiv dhe strategjik kërkohet një kuptim i plotë i qëllimeve dhe objektivave të kompanisë, si dhe njohuri për klientët ose audiencën e targetuar që ka kompania, për të identifikuar nevojat e tyre specifike.

Me këto njohuri, udhëheqësit strategjik mblidhen për të përcaktuar qëllimet afatgjata për kompaninë dhe për të strategjizuar mënyrën e arritjes së atyre qëllimeve. Këto strategji janë të detajuara, duke përshkruar çdo hap që biznesi ose ekipi duhet të ndërmarrë për të përmbushur objektivat e tyre.

Nëse jeni në një rol menaxhues, Akademi Pune ju sjell 7 këshilla të cilat do t’ju ndihmojnë t’i përmirësoni aftësitë strategjike të udhëheqjes.

Delegoni detyra përgjegjshëm

Udhëheqësit shpesh kanë një listë të madhe të përgjegjësive. Disa prej tyre përpiqen të mbajnë pjesën më të madhe të përgjegjësisë për projektet dhe kësisoj ngarkohen me stres dhe performancë të dobët në punë. Udhëheqësit efektiv i delegojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tjera ekipit të tyre. Kjo barazon ngarkesën e punës për të gjithë dhe i jep liderit më shumë kohë për të qenë udhëheqës dhe të monitorojë ecurinë e projekteve dhe performancën e anëtarëve të ekipit.

Bëhuni një udhëheqës transparent

Jini të sinqertë dhe transparent me ekipin tuaj. Nëse e dini se do të ketë ndryshime, njoftoni ata paraprakisht. Në disa raste, nga menaxhmenti i sipërm mund t'ju thuhet që të mbani të fshehura informacione të caktuara, por të paktën përgatitni ekipin tuaj për ndonjë ngjarje apo ndryshim të madh.

Krijoni një mjedis për të testuar ide të reja

Një nga aspektet kryesore të një lideri strategjik është aftësia për të paraqitur vazhdimisht ide të reja dhe inovative. Po ashtu, detyrë e tyre është krijimi i zgjidhjeve kreative për sfidat që paraqiten gjatë procesit të punës. Sidoqoftë, si udhëheqës, ju keni për detyrë të krijoni një mjedis ku të tjerët mund të provojnë idetë e tyre. Kur anëtarët e ekipit janë të lirë të shprehin mendimet dhe idetë e tyre, padyshim se edhe arritja e objektivave të përgjithshme do të jetë më e shpejtë.

Shfaqni aftësi të mira komunikimi

Atributi kryesor i një udhëheqësi strategjik është aftësia e tyre e fortë për të komunikuar. Ata propozojnë dhe demonstrojnë ide të reja për ekipet e tyre dhe menaxhimin e sipërm pothuajse çdo ditë. Shpesh, është e nevojshme të hartohen zgjidhje unike me të cilat shumë të tjerë nuk pajtohen. Në këto raste, ju duhet të tregoni aftësi të shkëlqyera komunikimi që t’i përshkuani idetë dhe t’i përafroni objektivat e përgjithshme ekipore.

Aftësia për dëgjim po ashtu ka shumë rëndësi

Aftësitë e të dëgjuarit janë po aq të rëndësishme për udhëheqësit sikurse aftësitë e komunikimit, sepse secili punonjës dëshiron të ketë një zë dhe të dëgjohet. Krijoni një mjedis në të cilin ata ndjehen të sigurtë për të ndarë mendimet e tyre. Nëse një anëtar i ekipit ndodh që të ndajë një ide me të cilën ekipi pajtohet, lërini të ndërmarrin iniciativë dhe të ekzekutojnë planin e tyre.

Krijoni një ambient bashkëpunues

Me aftësi të forta dëgjimi dhe një mjedis inovativ, ju krijoni një hapësirë të përsosur për bashkëpunim. Udhëheqja bashkëpunuese krijon transparencë, ndërton besim dhe bashkon ekipin më shumë. Kjo gjithashtu i inkurajon ata që të mbështesin vizionin tuaj, si dhe të anëtarëve të tjerë të ekipit.

Mbani qëndrim pozitiv

Qëndrimi pozitiv është tejet i rëndësishëm, sidomos kur sfidoheni me ndonjë projekt që nuk shkoi sipas planit. Ju duhet të jeni personi me ndikim pozitiv që motivon ekipin dhe ngrit moralin e tyre edhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç ishin planifikuar./AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC