Rëndësia e dëgjimit aktiv në vendin e punës

3 Qershor '20

Rëndësia e dëgjimit aktiv në vendin e punës
	 	 

Dëgjimi aktiv nënkupton të dëgjuarit me vëmendje dhe mundëson që ta kuptoni më mirë mesazhin që personi tjetër po mundohet ta përçojë.

Thuhet se brenda një minuti një person mund të flasë rreth 150 fjalë por mund të dëgjojë 500. Aftësitë e të dëgjuarit mund të ndryshojnë nga një person në tjetrin. Mirëpo, e mira është se këto aftësi mund të mësohen me kohë.

Aftësitë e dëgjimit janë shumë të rëndësishme në çdo situatë, e sidomos në vendin e punës. Në punë, aftësitë e dëgjimit janë arma sekrete për të ndërtuar marrëdhënie të forta profesionale, për të rritur produktivitetin dhe për t’u zhvilluar në karrierë.

Ne ju sjellim disa mënyra se si t'i përmirësoni aftësitë e dëgjimit aktiv:

Mos ndërprisni. Jo më kot thuhet se heshtja është flori. Heshtja është një mënyrë që i kontribuon shumë mirë dëgjimit dhe kuptimit të asaj se çka po thotë folësi. Askujt nuk i pëlqen ta ndërpresin gjatë kohës sa flet. Prandaj, lëreni personin të flasë deri në momentin që ju jepet mundësia për të folur vetë.

Përdorni gjuhën e trupit. Gjuha e trupit ndikon shumë në transmetimin e mesazhit tuaj dhe jo gjithmonë fjalët janë gjithçka. Dëgjimi aktiv kërkon edhe leximin e gjuhës së trupit të personit që flet.

Bëni pyetje. Duke bërë pyetje kohë pas kohe, ju tregoni se jeni duke i kushtuar vëmendje asaj që po thuhet.

Pse ka rëndësi dëgjimi aktiv në vendin e punës?

1. Krijohet besim

Që detyrat dhe objektivat e caktuara të përfundohen në kohë dhe me sukses, është thelbësore që punonjësit të kenë besim tek njëri tjetri. Kur qëllimet përkatëse të secilit punëtor përmbushen, të gjithë janë më të lumtur. Për të ndërtuar besim në punë, është e rëndësishme t’i dëgjoni kolegët, të jeni të sinqertë, t’i mbështesni ata dhe të keni një komunikim të shëndoshë. Për t’i realizuar të gjitha këto duhet t'i zhvilloni aftësitë e dëgjimit aktiv.

2. Rritet produktiviteti

Dëgjimi aktiv sjellë një numër përfitimesh kur vjen puna tek produktiviteti i përgjithshëm në kompani. Nëse idetë apo mendimet e punëtorëve nuk dëgjohen nga menaxhmenti, kjo ndikon në pakënaqësitë e punëtorëve dhe rezulton në produktivitet të ulët. Për t’i kontribuar produktivitetit në kompani, nevojitet komunikim nga të dy palët si dhe konsiderim i pikëpamjeve të secilit sepse vetëm në këtë formë krijohet kulturë e besimit dhe mirëkuptimit.

3. Zgjidhen konfliktet

Konfliktet në vendin e punës janë të pashmangshme. Një konflikt mund të krijohet edhe vetëm nga një keqkuptim i vogël dhe situata mund të eskalojë. Mirëpo, me komunikimin e mirë zgjidhen edhe konfliktet. Kur thuhet komunikim i mirë, gjithsesi që nënkuptohet edhe të dëgjuarit aktiv. Duke e dëgjuar palën tjetër me vëmendje, mund të arrini t’i shihni gjërat nga këndvështrimi i tjetrit dhe t’i kuptoni edhe ndjenjat e të tjerëve. Një gjë e tillë, jo vetëm që ndihmon në zgjidhjen e konflikteve por ndihmon edhe në krijimin e respektit.

4. Krijohen marrëdhënie të forta me kolegët

Një studim i kryer nga Faye Doell në vitin 2003 tregoi se ekzistojnë dy lloje të të dëgjuarit: "të dëgjuarit për të kuptuar" dhe "të dëgjuarit për të reaguar". Njerëzit që dëgjojnë për të kuptuar, arrijnë të krijojnë marrëdhënie më të mira dhe janë më empatikë në gjykimin e të tjerëve. E njëjta gjë vlen edhe për marrëdhëniet e punës, sa më shumë që praktikohet të dëgjuarit aktiv aq më mirë do të ndërtohen marrëdhëniet e punës.

5. Ndikon në vetëfuqizim

Kur praktikoni të dëgjuarit aktiv dhe arrini të kuptoni se çfarë është e dobishme për ju në vendin e punës, ju përmirësoni perspektivën tuaj në atë drejtim si dhe fuqizoni veten.

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2023 - KosovaJob LLC