5 aftësi sociale që ju bëjnë të suksesshëm në punë

1 Qershor '20

5 aftësi sociale që ju bëjnë të suksesshëm në punë
	 	 

Aftësitë sociale hyjnë tek aftësitë e buta, të cilat janë shumë të nevojshme për të pasur sukses në cilëndo fushë të karrierës. Njerëzit janë kudo, prandaj edhe aftësitë sociale janë shumë të rëndësishme.

Procesi i përdorimit të aftësive sociale quhet socializim. Këto aftësi mësohen qysh nga një moshë të hershme por mund të mësohen dhe përmirësohen edhe me praktikë.

Në vendin e punës, do të punoni me njerëz çdo ditë. Aftësitë sociale ua mundësojnë të kuptoheni dhe bashkëpunoni më mirë me të tjerët. Kjo mundëson që të krijohen marrëdhënie të forta me njerëzit me të cilët punoni dhe si rrjedhojë të keni sukses në vendin e punës.

Nëse nuk mund të keni një komunikim të mirë me të tjerët, kjo mund të ndikojë negativisht që ju ta humbni edhe punën tuaj. Prandaj, filloni t'i zbatoni aftësitë sociale që të keni sukses si në punë ashtu edhe në jetën tuaj të përditshme.

Këtu janë 5 aftësi sociale të nevojshme për të zhvilluar marrëdhënie të forta me njerëzit në vendin e punës:

1. Menaxhimi i marrëdhënieve me të tjerët

Në vendin e punës, kalojmë shumë kohë me të tjerët, sidomos nëse punohet me orar të plotë. Prandaj, menaxhimi dhe krijimi i marrëdhënieve të mira me kolektivin, menaxherët apo udhëheqësit është shumë i rëndësishëm. Mundohuni të jeni të sjellshëm dhe profesional në punë, pavarësisht problemeve që mund t’ju paraqiten gjatë ditëve të punës.

2. Empatia

Aftësia për t’u lidhur me të tjerët dhe për t’i kuptuar ata është një aftësi shumë e nevojshme në ditët e sotme, sidomos në marrëdhënie të punës. E për t’i kuptuar të tjerët duhet ta vendosni veten gjithmonë në pozitën e tjetrit, këtu ka rëndësi të posedoni aftësinë e empatisë. Mundohuni që gjithmonë t’i trajtoni të tjerët ashtu siç ju do të donit që ata t’ju trajtojnë juve. Një formë e tillë e të menduarit, nuk ka se si të sjellë rezultate negative.

3. Dëgjimi

Duke i dëgjuar të tjerët pa i ndërprerë, duke bërë kontakt me sy dhe duke bërë pyetje herë pas here pas deklaratave të një personi, nënkupton se jeni dëgjues aktiv. Të dëgjuarit aktiv nënkupton se jeni plotësisht i vëmendshëm në atë se çka një person po flet. Kjo i kontribuon respektit të ndërsjellë dhe një bashkëpunimi më të mirë.

4. Pozitiviteti

Kur ju jeni pozitiv, janë edhe të tjerët. Mundohuni që t’i përshendesni kolegët tuaj me një buzëqeshje. Mos hezitoni t’i përdorni shpesh fjalët magjike si “ju lutem” dhe “faleminderit”. Patjetër, gjithmonë duke pasur kujdes të mos ju keqpërdoren sjelljet e mira.

5. Bashkëpunimi

Bashkëpunimi në ekip, është thelbësor për të pasur sukses në punë, si për individët ashtu edhe për kompaninë në përgjithësi. Për arritjen e qëllimeve të përbashkëta, puna në ekip është e domosdoshme. Prandaj, secili duhet t’i përfundojë detyrat që priten nga ai, dhe të mos e dëmtojë punën ekipore. Ndihma për kolegët kur është e nevojshme, është po ashtu një veti që njerëzit i çon drejt suksesit.

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC