Disa nga rregullat për të qenë menaxher i suksesshëm

26 Prill '20

Disa nga rregullat për të qenë menaxher i suksesshëm
	 	 

Çka e bën një menaxher të mirë? Për disa, menaxhimi nënkupton kontroll dhe rrugë të lirë, ndërsa për të tjerët gjithçka ka të bëjë me udhëheqjen. Ka debate të shumta nëse menaxhimi si aftësi është i lindur apo i fituar. Faktorë të ndryshëm si karizma, personaliteti, aftësia për të deleguar punët, si dhe një vizion i qëndrueshëm janë vetëm disa aspekte që natyrisht lidhen me menaxhimin. Menaxherët mund të jenë një burim i shkëlqyeshëm motivimi në vendin e punës.

Një menaxher ka detyra të ndryshme si balancimi midis detyrimeve personale të punës, delegimin e detyrave për punonjësit që i ka nën vëzhgim si dhe raportimi i punës për menaxhmentin e lartë. Menaxherët nuk lindin domosdoshmërisht në udhëheqje, por udhëheqësit e mirë shpesh bëhen menaxherë të shkëlqyeshëm sepse kuptojnë çelësin e mbikëqyrjes së duhur.

Përmes këtij artikulli ju ofrojmë disa këshilla për të qenë një menaxher i mirë, për të krijuar një kulturë kohezive të ekipit, si dhe për të arritur rezultate të jashtëzakonshme.

Rezultatet nuk do të mungojnë kur përkrahni ekipin tuaj

Disa menaxher nganjëherë mund të kenë pasiguri nëse dikush mund t’ia rrezikoj pozitën që ka.Sidoqoftë, nuk ka të bëj gjithmonë me konkurrencën. Nëse ju si menaxher mund të përmirësoni anëtarët e ekipit tuaj dhe aftësitë e tyre, duke i inkurajuar ata për sukses, atëherë ata do t'ju kthejnë favorin duke dhënë më të mirën prej tyre.

Të mësuarit se si të jesh një menaxher i mirë fillon nga udhëheqja dhe frymëzimi, mësimi dhe përgatitja e të tjerëve se si t'i tejkalojnë sfidat e ndryshme gjatë procesit të punës.

Një menaxher i mirë gjithmonë dëgjon dhe komunikon

Udhëheqësit që nuk dëgjojnë, në fund do të rrethohen nga njerëz që nuk kanë asgjë për të thënë”, Andy Stanley. Si menaxher, ju duhet të krijoni një ekuilibër midis dhënies së udhëzimeve dhe dëgjimit të komenteve. Të jeni në këtë pozicion përveq privilegjit, poashtu nënkupton në përgjegjësi më të madhe pasi marrja e vendimeve ju takon si menaxher. Nëse nuk ka komunikim të duhur ndërmjet menaxherit dhe ekipit, atëherë krijohet një ambient pune jo miqësor dhe kjo pastaj ndikon drejtpërdrejt në ecurinë e punës.

Menaxhimi efektiv nënkupton marrjen e përgjegjësisë

Shumica e menaxherëve të rinj e kanë të vështirë të marrin përsipër përgjegjësi kur gjërat nuk përfundojnë ashtu siç shpresonin, për shembull, mos përfundimi në kohë i ndonjë detyre të caktuar apo menaxhimi jo i duhur i një projekti që nuk shkoi sipas planit. Nëse ka dështim të ndonjë projekti në ekip, ju duhet të jeni të parët që merrni përgjegjësi në vend që të zhvendosni fajin te të tjerët. Kjo do t'i bëjë punonjësit tuaj të ju respektojnë dhe gjithashtu të qëndrojnë pranë jush në të ardhmen.

Mbani takime kohë pas kohe me secilin anëtar të ekipit

Se si reagojnë anëtarët e ekipit tuaj ndaj jush është një reflektim se si lidheni me ta. Takoni ekipin tuaj personalisht kur është e mundur dhe pyesni se si po ndihen dhe nëse mund t’i ndihmoni për ndonjë çështje në lidhje me punën apo edhe jashtë saj. Ju mund të keni takime javore administrative me ekipin e plotë dhe takime me secilin nga anëtarët  individualisht. Kësisoj, ju do të mësoni më shumë rreth bashkëpunëtorëve tuaj dhe se si zyra lidhet me njëri-tjetrin.

Një menaxher i mirë vlerëson arritjet e të tjerëve

Nëse ka një individ të veçantë në ekipin tuaj, duhet t'i përmendni cilësitë e tyre jo vetëm për të rritur moralin e tyre, por edhe për të entuziazmuar pjesën tjetër të anëtarëve të ekipit për arritje më të mëdha./AkademiPune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC