Çka duhet të bëjnë punëdhënësit kur punonjësit kanë probleme emocionale?

10 Mar, 2020

Çka duhet të bëjnë punëdhënësit kur punonjësit kanë probleme emocionale?
	 	 

Problemet emocionale në vendin e punës janë një temë që shumë njerëz do të donin t’i injoronin, por njësoj si shëndeti fizik edhe shëndeti mendor është esencial për sukses në vendin e punës.

Kompanitë performojnë më mirë kur stafi është i shëndetshëm, i motivuar, si dhe më i përqendruar në punë. Punëdhënësit e zgjuar mbështesin punonjësit që janë duke përjetuar probleme emocionale, në mënyrë që ata t’i tejkalojnë më lehtë ato.

Kompanitë duhet të dërgojnë një sinjal të qartë për stafin që shëndeti i tyre mendor ka rëndësi dhe se punonjësit duhet të jenë të hapur të kërkojnë mbështetje kur kanë nevojë. Një mënyrë e thjeshtë për të trajtuar shëndetin mendor në punë, është theksimi i rëndësisë që ka dhe se do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si shëndeti fizik.

Shëndeti mendor për të gjithë ne është i rëndësishëm. Ai mund të ketë luhatje varësisht nga gjendja jonë emocionale, po ashtu, ndikohet nga faktorët si brenda ashtu edhe jashtë punës.

Fillimi i një bisede rreth gjendjes emocionale të punonjësit, nuk duhet të jetë aq i vështirë, pasi kësisoj si punëdhënës ju tregoni se përkrahni në mënyrë efektive stafin tuaj. Kësisoj, pa dyshim që nuk do të mungojë edhe angazhimi, motivimi, si dhe produktiviteti i punonjësve tuaj.

Si ta kuptoni nëse një punonjës ka probleme emocionale?

Puna nganjëherë mund edhe të jetë faktor stresues në jetën e njerëzve, por shpesh punonjësit nuk ndihen të sigurtë të pyesin për ndihmë kur ata nuk ndjehen mire emocionalisht. Kjo heshtje shton keqkuptimet dhe paragjykimet, të cilat mund ta bëjnë më të vështirë që njerëzit të jenë të hapur.

Kjo është edhe ndër arsyet themelore se pse punëdhënësit duhet të pyesin stafin në mënyrë rutinore se si po ndihen dhe të diskutojnë rreth shendetit mendor të tyre. Qasja e tillë e punëdhënësit pastaj ndihmon në ngritjen e vetëbesimit tek punonjësit , që të flasin lirshëm rreth temave të ndryshme që i preokupojnë.

Si punëdhënës ju mund të identifikoni kur një punonjës nuk po kalon një fazë të mirë, nëse ata pësojnë disa ndryshime si në vijim:

 • Ndryshime në sjelljen e tyre në raport me kolegët e tjerë
 • Ndryshime në performancën e punës
 • Nuk ndihen të motivuar
 • Ngurrojnë të marrin vendime, të organizohen dhe të gjejnë zgjidhje për problemet
 • Duken të lodhur dhe nuk shfaqin interes për detyrat që u caktohen

Si ta mbështesni një punonjës që po përjeton probleme emocionale?

Pasi ta keni hapur temën me pononjësin tuaj rreth asaj se çka po i mundon ata, e rëndësishme është qasja që e përdorni për të adresuar çështjet kryesore me të cilat ata po ballafaqohen. Politikat e qarta në vendin e punës janë thelbësore për të mbështetur stafin që t'i përballojnë dhe tejkalojnë problemet dhe pakënaqësitë që mund t'i kenë.

Është jetike që të keni një bashkëbisedim të mirëfilltë me punonjësit tuaj, si dhe t'i dëgjoni me kujdes nevojat që ata kanë. Këtë mund ta bëni nëse i aplikoni hapat si në vazhdim:

 • Vlerësoni punën e tyre
 • Gjeni mënyra të ndryshme për t’i motivuar
 • Inkurajoni ata të jenë më të vetëdijshëm rreth gjendjes së tyre emocionale
 • Rishikoni dhe reflektoni në arritjet e tyre
 • Tregoni rëndësinë që ata kanë për kompaninë
Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Çka do të thotë saktë HRM?
  A
  Human Resource Marketing
  B
  Human Rights Marketing
  C
  Human Resource Management
 • Cilat nga të mëposhtmet NUK janë pjesë e detyrave të menaxhimit të personelit?
  A
  Dizajni i produktit
  B
  Motivimi
  C
  Rekrutimi
 • Cilat nga aftësitë e mëposhtme duhet të ketë një person që punon në departamentin e burimeve njerëzore të një kompanie?
  A
  Njohuri me dispozitat e ligjit të punës
  B
  Një diplomë nga universiteti i biznesit
  C
  Shkathtësitë e kontabilitetit
 • Panelit intervistues NUK i lejohet assesi ta gjykojë një kandidat në bazë të, racës, gjinisë, religjionit.
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • Çka nënkuptoni me "përfitimet sociale" në burime njerëzore?
  T
  Hapat ndërmarrës për t'i bërë punonjësit të ndjehen mirë
  F
  Kontributet e sigurimeve shëndetësore
 • Çka nënkuptoni me bonuse?
  A
  Të mirat materiale nga performanca dhe koha jashtë orarit të punës
  B
  Të mirat materiale si shkak i pjesëmarrjes në punë
  C
  Të mirat materiale si shkak i motivimit në punë
 • Në bazë të cilave karakteristika NUK duhet të gjykohen punonjësit?
  A
  Performanca
  B
  Komunikimi
  C
  Sjellja
  D
  Pamja dhe toni i zërit
 • A duhet pjesëtarët e panelit intervistues të marrin shënime gjatë intervistimit të një kandidati?
  T
  PO
  F
  JO
 • Ka raste kur rekruterët i intervistojnë kandidatët fillimisht nëpërmjet telefonit?
  T
  E saktë
  F
  E pasaktë
 • Çka nënkuptoni me fjalën “Personel”?
  A
  Të gjithë ata njerëz që kryejnë punë të njejta
  B
  Të gjithë ata njerëz që ndajnë të njejtat pikëpamje
  C
  Të gjithë ata njerëz që bëjnë punë vullnetare brenda një institucioni
  D
  Të gjithë njerëzit e punësuar në një biznes, organizatë apo institucion
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
5 profesione që mund t'i ushtroni nëse keni diplomë në shkenca kompjuterike
Tregu i punës në Kosovë, ka pësuar ndryshime gjatë periudhave të caktuara kohore. Me avansimin e teknologjisë dhe rrjeteve sociale është rritur nevoja për personat që kanë njohuri në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Nëse keni studiuar shkenca kompjuterike, ekzistojnë shumë profesione të cilat mund t'i  ushtroni edhe në Kosovë. AkademiPune, ju njofton me këto profesione.  1. Software Developer (Zhvillues softuerik) Si Software Developer, ju mund të krijoni programe softuerike të cilat ua mundësojnë dhe lehtësojnë përdoruesve të kryejnë detyra të caktuara në pajisje të caktuara elektronike, siç janë kompjuterët apo smart phones (telefonat e mençur). Nëse ushtroni një profesion të tillë, ju luani rol të rëndësishëm dhe keni përgjegjësi të madhe në mirëmbajtjen, zhvillimin dhe testimin e softuerit në tërësi.2. Database Administrator (administrator i bazës së të dhënave) Në profesionin si Database Administrator (administrator i bazës së të dhënave) ju analizoni dhe vlerësoni nevojat dhe të dhënat e përdoruesve. Po ashtu, ju keni rol edhe në zhvillimin dhe përmirësimin e burimeve të të dhënave që përdoren për të ruajtur informata të besueshme.3. Web Developer (zhvillues softuerik) Si zhvillues Softuerik, roli juaj është vlerësimi i nevojave të përdoruesve për burime të bazuara në informata. Në këtë profesion, duhet po ashtu të jeni kreativ pasi që mund të keni përgjegjësi në mirëmbajtje të faqeve të ndryshme dhe t’i bëni ato sa më lehtë të qasshme për përdoruesit.4. Computer and Information Researcher (Studiues i kompjuterit dhe informacionit) Sa i përket këtij profesioni, roli kryesor është zbulimi dhe dizajnimi i qasjeve moderne në operimin teknologjik si dhe aplikimi i metodave inovative për teknologjinë ekzistuese. Personat në këtë profesion kanë përparësi të madhe në tregun e punës ngase me njohuritë që posedojnë zgjidhin probleme të ndërlikuara kompjuterike në biznes, shkencë, mjekësi si dhe fusha të tjera.5. IT Project Manager (Menaxher Projekti në IT) Në profesionin si IT Project Manager, ju mund të keni detyra të caktuara si: analizimi i problemeve teknike, propozimi i zgjidhjeve të reja dhe këshillimi për ngritje të produktivitetit. Gjithnjë duke u bazuar në aftësitë e juaja personale dhe njohuritë që posedoni në lidhje me fushën e shkencave kompjuterike. Këto janë vetëm disa nga shumë profesione që mund t'i ushtroni në fushën e teknologjisë dhe informacionit sepse numri i tyre është shumë i madh. Me zhvillimin e hovshëm të kësaj fushe, kërkesa për këto profesione mund të rritet edhe më shumë në të ardhmën.
Lexo më shumë
Mundësitë dhe përfitimet nga puna vullnetare në Kosovë
“Vullnetarët nuk paguhen, jo sepse nuk kanë vlerë por sepse nuk ka çmim që paguan punën e tyre”, Sherry Anderson Një punë nuk nënkupton vetëm shpërblim në të holla por edhe arritje profesionale. Në përditshmëri, perveç punës e cila paguhet, ekzistojnë edhe mundësi tjera të cilat kontribuojnë që të rinjtë të bëjnë diçka për shoqërinë, pavarësisht se nuk marrin të ardhura për punën që bëjnë. Në ditët e sotme, puna vullnetare duket mjaft tërheqëse për të rinjtë. Duke shërbyer në lëmi konkrete, ata jo vetëm që arrijnë të krijojnë përvojë në ato fusha dhe të rriten profesionalisht por arrijnë të njohin edhe mundësi të ndryshme, përmes së cilave më vonë mund të kyçen në punë përkatëse varësisht se ku e shohin vetën më të përgatitur. Puna vullnetare është pjesë e rëndësishme e një shoqërie të shëndoshë. Pra, jo vetëm që sjellë përfitime për komunitetin por edhe për vetë njerëzit që duan të punojnë si vullnetarë. Aktivitetet vullnetare në Kosovë nuk është se mungojnë. Tashmë shumë organizata e kanë të rregulluar çështjen e punës vullnetare. E vullnetarizmi në Kosovë njihet edhe zyrtarisht si përvojë pune. Në një intervistë për KosovaJob, Zëvendës Drejtori për Kosovë i Caritasit Zviceran, Kreshnik Basha, tha se puna vullnetare u shërben të gjithë atyre që janë në fillet e para të zhvillimit të tyre profesional. “Përparësitë që një punë vullnetare ka është se fillimisht personi i cili sapo ka kryer fakultetin ose ka një përgatitje të caktuar fillestare, ka mundësi t’i qaset tregut të punës. Do të thotë ai apo ajo sigurisht nuk e ka CV-në e vet të ndërtuar dhe nuk ka shumë përvojë. Fillimisht nëpërmjet punës vullnetare mund t’i marrë disa praktika të mira të punës, dhe më pastaj edhe te siguroj referencat sa i përket përkushtimit në kryerjen e punëve dhe detyrave të tij/saj” , ka thënë ai. Basha tha se në Kosovë ka mundësi për vullnetarizëm ndonëse jo çdo institucion ndoshta i ofron ato mundësi. Ai theksoi se nuk kushton asgjë për një individ të caktuar të kontaktojë institucionin ku dëshiron të bëjë praktikën dhe t’i japë një propozim. Sipas tij, edhe aplikimi për punë vullnetare pak a shumë kërkon të njejtën përgatitje si aplikimi për punë. Në raste të tilla, të gjithë duhet të tentojnë ta paraqesin vetën në mënyrë interesante për institucionin ku aplikojnë për të kryer atë punë vullnetare. Arsyet pse në Kosovë njerëzit hezitojnë të përfshihen në punë vullnetare, sipas Bashës mund të jenë sepse rinia e konsideron si humbje kohe dhe diçka që nuk vlerësohet prej të tjerëve. “ E para, unë mendoj që puna vullnetare në Kosovë nuk shihet me sy të mirë për arsye se njerëzit e konsiderojnë atë si humbje kohe, dhe e dyta thonë se nuk është diçka që vlerësohet prej dikujt tjetër. Ajo çka ndoshta është me rëndësi të bëhët është që pas përfundimit të një pune vullnetare brenda një institucioni, eprorët e atij personit duhet gjithsesi t’i ofrojnë atij njëfarë feedback-u ( komente mbi punën) në lidhje me performancën e tij/saj. Kjo zakonisht mund të bëhët nëpërmjet certifikatave, letrës vlerësuese e cila personit në fjalë i mundëson të ketë sukses gjatë aplikimit në punën e dytë”, ka thënë ai. Sa i përket referencave, Basha tha se nëse nuk janë perpiluar si duhet ato mund të ndikojnë negativisht në gjetjen e një pune të dytë. Kjo, sepse këto letra nuk janë edhe shumë joshëse  për punëdhënësit e tjerë ngase shkruhen sipas një formati të marrë nga interneti dhe jo bazuar në një vlerësim korrekt të performancës së personit. Ndër tjera, si problem lidhur me punën vullnetare, Basha e sheh edhe mungesën e informimit apo promovimit të saj. Ai mendon që njerëzit nuk janë edhe shumë të njoftuar për të mirat që puna vullnetare sjellë.  “Zakonisht puna vullnetare në Kosovë adresohet nga nivelet komunale dhe nëse nuk gaboj janë zyrtarët për rini brenda komunave që më së shumti merren me këtë çështje mirëpo unë mendoj që puna vullnetare duhet të promovohet edhe në nivele pak më të larta, ta zëmë  niveli i kryetarëve të komunave e pse jo edhe në nivel të ministrive që kanë kontakte me kompani të ndryshme. Për ketë do të ishte dashur të bëhëj një promovim i nevojshëm jo vetëm në gazeta mirëpo edhe në rrjetet e punësimit ku zakonisht kandidatët i përcjellin më së shumti”, theksoi ai. E shtetasja zvicerane, Znj. Brigit Zuber, gjendet ne Kosovë tash e dy javë. Ajo momentalisht po punon si asistente projekti në projektin e titulluar SURED në Caritas apo më gjerësisht“ Kthimi i Qëndrushëm i Personave të Riatdhësuar përmes Riintegrimit Socio-Ekonomik”. Zuber thotë se puna vullnetare po i ndihmon të mësojë gjëra të reja në lidhje me Kosovën dhe me projektin ku është angazhuar. "Kam ardhur këtu para dy javësh dhe gjithçka është shumë e re për mua. Jam ende duke u zhytur në projektin dhe punën që Caritasi Zviceran bën këtu në Kosovë dhe deri më tani kam pasur mundësinë të shoh shumë gjëra në lidhje me projektin SURED i cili është projekti për kthimin e qëndrueshëm të personave të riatdhësuar përmes riintegrimit socio-ekonomik. Ne kemi mbajtur seminare me organizata partnere, kemi pasur shumë takime me komunat dhe është me të vërtetë interesante”, ka thënë ajo. Dëshira e saj është të mësojë gjuhën shqipe që t’i shërbejë akoma më shumë kauzës ku është  përfshirë ndonëse ajo theksoi se edhe përmes gjuhës angleze po mundohet ta japë më të mirën si vullnetare në Caritas. “Kam vendosur patjetër të mësoj shqipen që të ndjehem sikur vërtet dëshiroj të jem një ndihmë e madhe këtu dhe njohja e gjuhës do të më shërbente më shumë. Mirëpo, unë përpiqem ta bëjë më të mirën qoftë edhe përmes gjuhës angleze dhe mendoj se kjo është një kauzë shumë e mirë dhe shpresoj që në këto dhjetë muaj që unë do të jemkëtu me të vërtetë do të përfitoj nga projekti. Unë gjithmonë e kam pasur të qartë se dua të bëjë diçka në këtë sektor dhe dua t’u shërbejë shoqërive gjithandej në botë. Kosova është për mua vendi i parë ku unë me të vërtetë po investoj shumë kohë”, ka thënë ajo. Për të kryer punë vullnetare, ajo thotë se njerëzit duhet të jenë gati  për të investuar energji dhe kohë dhe këtë ia rekomandon kujtdo që ka energji për ta bërë. Ndryshe, për punën vullnetare të të rinjve ekziston edhe një udhëzim administrativ, i cili ka për qëllim rregullimin e të drejtave, detyrimeve dhe procedurave lidhur me punën vullnetare të të rinjve, si dhe punën e Komisionit për punë vullnetare. Caritas Zviceran është organizatë qeveritare në Kosovë që analizon nevojat e njerëzve dhe komuniteteve kosovare dhe në përputhje me këto nevoja promovon lëvizje, iniciativa, duke zhvilluar programe dhe projekte për të përmirësuar cilësinë e jetës, për zhvillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke përfshirë ndërtimin e paqes, arsimin dhe kujdesin ndaj njerëzve në nevojë dhe të atyre të margjinalizuar.
Lexo më shumë
Si të mbijetoni në një ambient pune negativ?
Në çdo ambient të punës, mund të ketë ditë që janë më stresuese se zakonisht. Mirëpo, në qoftë se stresi që vjen nga puna bëhet i shpeshtë dhe shëndeti juaj përkeqësohet, atëherë duhet të ndërmerrni masa sa më shpejt. Si ta kuptoni nëse po punoni në një ambient të keq? Nëse jeni duke punuar në një ambient të pakëndshëm, mund t'ju paraqiten disa shqetësime. Duke dhënë përgjigje në pyetjet e mëposhtme, mund ta kuptoni më mirë se në çfarë situate ndodheni. A flini mirë gjatë natës dhe bëni rregullisht të paktën 7 orë gjumë? A ushqeheni mirë? A hani më shumë se që duhet apo nuk keni fare oreks? A ndjeheni të sigurt në shtëpi dhe në punë? Nëse përgjigjet në këto pyetje janë shqetësuese, atëherë do të duhet ta shqyrtoni ambientin ku punoni. Kjo, sepse mjedisi i punës mund të jetë duke ndikuar jashtëzakonisht keq në shëndetin tuaj. Disa nga simptomat që mund të shfaqen: Punonjësit janë të sëmurë gjithnjë.  Ambientet negative të punës sjellin lodhje, stres dhe shqetësime tek punonjësit. Nëse punonjësit janë vazhdimisht të sëmurë dhe nuk vijnë në punë apo vijnë në punë dhe janë përsëri të sëmurë, atëherë kjo është një shenjë që ambienti është shndërruar në diçka totalisht të dëmshme për shëndetin tuaj. Mungesë entuziazmi. Nëse ju dhe kolegët tuaj jeni vazhdimisht të pakënaqur, nuk ndjeheni të lumtur që punoni aty dhe shumë rrallë buzëqeshni, kjo rezulton në atë që ambienti i punës nuk është i mirë. Mungesë komunikimi apo komunikim negativ. Nuk informoheni saktë rreth punës suaj? Nuk merrni ndonjë reagim nëse e keni përfunduar punën si duhet ose jo? Punoni gjithmonë shumë dhe nuk merrni reagime pozitive? Nëse përgjigjeni me jo në të gjitha pyetjet e mësipërme, gjithsesi duhet ta konsideroni edhe njëherë vendin tuaj të punës. Thashetheme. Ambient negativ është gjithashtu edhe nëse kolegët nuk janë shokë me njëri tjetrin dhe ka shumë thashetheme apo gjëra të pahijshme brenda kolektivit. Çka duhet të bëni për të mbijetuar në një ambient të punës negativ? Fillimisht, le të qartësojmë se çka nënkupton një ambient i punës negativ. Një vend toksik i punës mund të quhet çdo ambient ku puna, atmosfera, njerëzit, ose ndonjë kombinim i këtyre gjërave shkaktojnë stres dhe shqetësime në jetën tuaj. Në vijim, ju sjellim disa këshilla se si të tejkaloni problemet në ambiente të tillë. Pas punës, bëni diçka që nuk lidhet me punën tuaj dhe ua heq stresin. Konsideroni të bëni gjëra që pëlqeni sepse në këtë formë do të mund ta hiqni stresin. Lexoni ndonjë libër që ju pëlqen, merruni me sport, mësoni diçka të re. Gjeni njerëz që ndjehen sikur ju. Mundohuni të ndani këshilla me njerëzit që ndjehen sikur ju dhe të zhvilloni plane se si mund ta largoni negativitetin brenda ekipit. Krijojeni një listë me gjërat që duhet t’i bëni. Kur jeni të organizuar mirë, nuk do të keni kohë të merreni me gjëra negative. Largohuni. Ka shumë gjasa që nëse punoni mirë me veten tuaj dhe ndihmoni në përmirësimin e atmosferës në mjedisin e punës, gjithçka do të përmirësohet. Mirëpo, nëse nuk shihni shpresë, filloni kërkimin e një pune të re.
Lexo më shumë
SI TA SHKRUAJMË NJË CV PROFESIONALE?
CV është term latin - curriculum vitae, që në shqip do të thotë shtegu i jetës sime apo rrjedha e jetës sime. Ky term përdoret për dokumentin ku shkruhen të dhënat personale dhe profesionale të një individi. CV-ja është dokument shumë i rëndësishëm që përdoret kur duam të aplikojmë për ndonjë vend pune. Si i tillë, duhet të shkruhet në mënyrë sa më profesionale. Para se të shkruhet një CV, është mirë që të hulumtohet se çka po kërkon kompania ku ju dëshironi të aplikoni për punë. Pastaj ju mund ta dini saktë se cilat kualifikime apo aftësi që ju i posedoni, i përshtaten edhe kompanisë. Çka duhet të ketë një CV e mirë? Cilësia e CV-së varet nga përmbajtja, drejtshkrimi, estetika dhe kronologjia. E një CV cilësore rritë shancat për punësim.  Një CV e mirë duhet të përmbajë: Të dhënat personale. Këtu hyjnë emri dhe mbiemri,  data e lindjes, numri i telefonit, e-maili dhe adresa e vendbanimit. Të dhënat profesionale. Këtu hyjnë përvoja e punës, edukimi, kualifikimet si dhe çdo lloj reference të cilën ju e posedoni. Shkruani të gjitha punët që keni pasur. Tek pjesa e të dhënave profesionale duhet të shënohen saktësisht të gjitha punët të cilat ju i keni bërë që nga fillimi i karrierës suaj deri në momentin kur aplikoni për një punë tjetër. Punët të cilat i përshtatën fushës në të cilën po aplikoni duhet t’i vendosni sa më lartë në CV. Ato që nuk lidhen me fushën apo pozitën e punës në të cilën aplikoni, nuk është se iu interesojnë shumë punëdhënësve tuaj potencialë. Shkruani edukimin tuaj. Edukimi luan një rol kyç kur shqyrtohet një CV. Në fillim, shkruani nivelin e shkollimit që keni kryer si: shkolla fillore, e mesme apo universiteti. Të gjitha nivelet duhet të shkruhen në mënyrë kronologjike. Pas shkollimit, cekni kurset apo trajnimet që keni kryer, gjithmonë duke i shoqëruar edhe me të dhëna tjera si emrin e kursit apo trajnimit, kohën kur e keni mbajtur trajnimin si dhe emrin e institucionit që e ka organizuar atë. Nënvizoni aftësitë apo shkathtësitë tuaja. Aftësitë është e preferueshme t'i përshtaten pozitës për të cilën po aplikoni. Varësisht nga formati i CV-së, tek aftësitë mund të cekni edhe gjuhët e huaja të cilat i flisni ani pse gjuhët mund të jenë edhe si rubrikë e veçantë. Përmendni çertifikatat që keni pranuar gjatë karrierës suaj. Cekni se çfarë lloj çertifikate keni marrë, emrin e institucionit nga i cili e keni marrë atë çertifikatë si edhe kohën kur e keni pranuar atë. Interesimet apo hobitë tuaj poashtu mund të kenë rëndësi për një kompani. Kësisoj, varësisht nga kërkesat e kompanisë, ju mund t'i shënoni interesimet apo edhe anët tuaja të forta - gjë që mund të ndikojë për mirë në punësimin tuaj. Edhe kandidatët më të mirë mund të diskualifikohen nëse aplikojnë për një vend pune me një CV të shkruar me gabime. Prandaj, kur shkruhet një CV duhet të analizohet me detaje. KosovaJob ju sjell disa sygjerime, të cilave nëse u përmbaheni mund të shmangni diskualifikimin tuaj. Mos e përdorni të njejtën CV për secilën pozitë që aplikoni. Mos e shkruani CV-në duke përdorur një gjuhë jo të duhur. Kushtoni rëndësi email-it personal nëpërmjet të cilit ju e kryeni aplikimin - mos e dërgoni CV-në tek punëdhënësi nga ndonjë email që mund të jetë i papërshtatshëm. CV-ja mos të jetë e gjatë më shumë se dy faqe. Në një CV mos përfshini: Përvojat e punës të cilat janë të parëndësishme. Arritjet të cilat mund të mos konsiderohen saktësisht arritje Informacione shumë private (orientimin seksual apo bindjet fetare). Për të krijuar një CV profesionale, kliko: https://kosovajob.com/krijo-cv
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.