Rëndësia e profesionit të mësuesit

07 Mar, 2020

Rëndësia e profesionit të mësuesit
	 	 

Profesioni i mësuesit ka një rëndësi të veçantë në shoqëri. Pothuajse të gjithë fëmijet, mësuesin e tyre e marrin si shembull ngase ai ka rol të rëndësishëm në jetën tyre dhe ata e shohin jo vetëm si mësues por edhe si prind të dytë.

Mësimdhënia nuk është vetëm një profesion, është gjithashtu edhe një mundësi për t'iu shërbyer të tjerëve duke ndikuar në formësimin e një shoqërie të terë. Mirëpo, një profesion nëpërmjet të cilit ndikoni në formësimin e mendjeve të tjera, duhet ta dini se është një profesion me shumë përgjegjësi.

Mësimdhënia ofron mundësinë për të ndryshuar jetën e njerëzve të tjerë për mirë. Si mësues mund të ndihmoni në zhvillimin e njohurive të dikujt, ndoshta edhe të ndikoni në mendjen dhe personalitetin e tyre.

Mësimdhënia është një gjë tepër e dobishme për ta bërë, si dhe mësuesit e mirë janë të nevojshëm në çdo vend. Sidoqoftë, mësimi i të tjerëve mund të jetë i lodhshëm, stresues dhe kërkues, prandaj profesioni i mësuesit ka edhe përgjegjësi të mëdha.

Mendja dhe motivimi i njerëzve ndryshojnë shumë, prandaj një mësues i mirë duhet të gjejë mënyra apo metoda të ndryshme inovative për t'u lidhur me nxënësit e tij. Një mësues i mirë i njeh nevojat e secilit prej nxënësve të tij, si dhe përdor qasje të ndryshme me secilin prej tyre.

Nëse ju pëlqen puna me fëmijë dhe besoni se edukimi ka fuqinë për të ndryshuar jetën, atëherë karriera si mësues mund të jetë e duhura për ju.

Cilat janë përparësitë e profesionit të mësuesit?

Ndonëse profesioni i mësuesit është një profesion me shumë përgjegjësi dhe ndonjëherë i lodhshëm, ka gjithashtu edhe shumë përparësi.

Mësuesi frymëzon të tjerët

Duke u bërë mësues, ju mund të ndikoni në frymëzimin e të tjerëve. Kur ndani njohuritë me nxënësit tuaj, ju do të mund të ndikoni në ndërtimin e tyre, jo vetëm në rrafshin profesional, por edhe në atë personal.

E ndani pasionin tuaj

Mësimdhënia do t'ju japë mundësinë për të ndarë pasionin me të tjerët më shumë se profesionet e tjera. Duke u bërë mësues do të keni edhe mundësi për t’u avancuar në jetë vazhdimisht.

Mësuesit e bëjnë ndryshimin

Mësuesit kanë një ndikim tejet të madh në jetët e të tjerëve. Për nxënësit, mësuesi është ai i cili mund t’i stimulojë që të japin më të mirën e tyre në jetë. Kësisoj, një mësues arrin të bëjë diferencën në shoqëri.

Mësuesi ndryshon të ardhmen në edukim

Si mësues, ju mund të ndikoni në të ardhmen e arsimit në një vend të caktuar. Profesioni i mësuesit ua imponon që shumë shpesh të merrni pjesë edhe në trajnime. Duke punuar me të tjerë mësimdhënës, duke shkëmbyer njohuri, ju arrini të ndikoni pozitivisht tek të gjithë nxënësit tuaj dhe të krijoni gjenerata gjithmonë e më të përgatitura.

Disa nga aftësitë që nevojiten në mësimdhënie

Përveq njohurive profesionale, ka edhe disa cilësi të tjera, të përgjithshme të cilat duhen në mësimëdhënie. AkademiPune, ju sjellë disa prej tyre.

 • Vetëbesimi
 • Kreativiteti
 • Sensi i humorit
 • Përkushtimi
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative
 • Motivimi i studentëve ta bëjnë maksimumin
 • Kuptimi i kërkesave të studentëve
Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Cila nga këto nuk është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës?
  A
  Emri
  B
  Mbiemri
  C
  Folja
  D
  Ndajfolja
 • Foljet e zgjedhimit të parë në kohën e tashme marrin këto mbaresa vetore:
  A
  j, n
  B
  jmë, ni
  C
  jnë
  D
  të gjitha këto
 • Si quhet ngritja dhe ulja e zërit?
  A
  Rrokje
  B
  Intonacion
  C
  Varg
  D
  Tingull
 • Folja “lexoj” në të kryerën e dëftores, në diatezën veprore është:
  A
  Lexoj
  B
  Lexoja
  C
  Kam lexuar
  D
  Kisha lexuar
 • Mënyra urdhërore ka vetën:
  A
  E parë njëjës
  B
  E dytë njëjës/e dytë shumës
  C
  E tretë shumës
 • Pasthirrma "au" paraqet ndjenja:
  A
  Gëzimi
  B
  Frike
  C
  Nxitje
  D
  Habie
 • Lidhëza "ose" është lidhëz:
  A
  Veçuese
  B
  Shtuese
  C
  Kundërshtore
  D
  Përmbyllëse
 • Fjalitë e përbëra me nënrenditje kanë:
  A
  Dy pjesë të varura nga njëra tjetra
  B
  Asnjë pjesë
  C
  8 e më shumë folje
  D
  Një pjesë të pavarur, kurse pjesa tjetër e varur nga pjesa tjetër
 • Fonetika është degë e gjuhës e cila merret me:
  A
  Drejtshkrimin
  B
  Tingujt
  C
  Gramatikën
  D
  Asnjërën
 • Gjuha Shqipe ka:
  A
  7 zanore
  B
  29 bashkëtingëllore
  C
  36 shkronja
  D
  Të gjitha të lartpërmendurat janë të sakta
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Gjashtë karakteret e njerëzve që mund të kenë ngecje në karrierë
Përveç performancës tonë në punë, rëndësi të madhe kanë edhe sjelljet që kemi, komunikimi me kolegët në punë dhe ndikimin që kemi tek të tjerët. Prandaj, nëse dëshironi të keni një karrierë të suksesshme duhet t’i kushtoni rëndësi paraqitjes sa më të mirë në vendin e punës. Ekzistojnë disa personalitete, që mund të kenë ngecje në vendin e punës. AkademiPune, ju sjellë disa nga to. 1. Personi sensitiv (i ndjeshëm) Zakonisht, ky lloj i personave e kanë të vështirë pranimin e kritikave nga menaxheri i tyre, gjë që rezulton në ulje të produktivitetit. Mirëpo, nëse kritikat qoftë ato pozitive apo negative vlerësohen si duhet, mund të jenë shumë të dobishme në ngritjen profesionale. Nëse jeni person më i hapur, ju do të mund t’i pranoni kritikat ashtu siç janë dhe t’i shihni ato jo si disavantazh, po si mundësi për ngritje në karrierë. 2. Ndjekësi Nëse bazoheni shumë tek të tjerët dhe prisni urdhërat e tyre se sa që bazoheni te vetja juaj, kjo mund të ndikojë që shefi t’iu tejkalojë kur vie koha e avancimit në pozitë dhe ta përzgjedhë dikë që është më aktiv, shprehet lirshëm dhe nuk ka frikë edhe nëse mund të gabojë. Prandaj, shprehuni lirshëm, jepni ide dhe krijoni mundësi që do t’ju jepnin rast të dalloheshit nga të tjerët. 3. Personi që “i di” të gjitha Ky lloj i personit mendon se di çdo gjë. Mirëpo, nëse mendoni se jeni personi më i zgjuar në dhomë, atëherë jeni në dhomën e gabuar. Personat e tillë kanë tendenca të marrin lëvdata kur një projekt ka sukses dhe të fajësojnë tjerët në rast të dështimit. 4. Personi temperament Gjatë procesit të punës, kemi sfida të ndryshme dhe obligime që duhet kryer. Personat temperament regojnë vrullshëm kur diçka nuk shkon në të mirën e tyre, si dhe kanë vështirësi në krijimin e raporteve kolegiale dhe të mirëkuptimit me të tjerët.5. Personi me mungesë vetëbesimi Mungesa e vetëbesimit pengon zhvillimin tuaj dhe ngritjen në karrierë. Kjo, ngase në mungesë vetëbesimi, ju nuk ndërmerrni rreziqe nga frika se mund të gaboni ose dështoni. 6. Thashethemxhiu Personi i tillë në vazhdimësi kërkon informacione rreth kolegëve të tij, qoftë ato personale apo profesionale dhe pastaj i shpërndan ato informacione me kolegët e tjerë. Sjellja në mënyrë të tillë, ndikon që kolegët e punës të frustrohen, të mos kenë më besim dhe respekt, kësisoj të largohen nga ky lloj i personalitetit. /AkademiPune            
Lexo më shumë
Katër pyetje që duhet t’ia bëni vetes para një interviste pune
Secila intervistë pune dallon nga tjetra dhe për çdo intervistë që keni duhet përgatitje e veçantë. Para se të shkoni në një intervistë pune ku jeni ftuar, bëni një rishikim të arritjeve tuaja deri më tani, aftësitë dhe mangësitë që keni, si dhe ku keni nevojë për përmirësime. Janë disa pyetje që mund t’ia parashtroni vetes para çdo interviste pune, pyetje këto që do t’iu ndihmonin të keni një vetë-reflektim dhe një paraqitje sa më të mirë në momentin kur intervistoheni. Akademi Pune, ju njofton me këto pyetje. Me cilat arritje personale jeni krenar? Cilat arritje tuaja i veçoni nga tjerat? Selektoni disa që janë më të përshtatshme dhe që kanë ngjashmëri me vendin e punës ku aplikoni dhe që ndiheni rehat kur flisni për ato arritje. Vlerësoni se si ato momente kanë ndikuar tek personaliteti juaj. A ju kujtohet ndonjë rast kur keni bërë një zgjedhje që ka pasur rezultate pozitive në karrierën tuaj? Apo ndonjë aftësi për të cilën nuk keni qenë në dijeni se e posedoni, por me praktikë keni arritur ta përvetësoni mjaft mirë? Gjithashtu, reflektoni edhe në gabimet që mund t’i keni bërë dhe mësimet që keni marrë nga ato gabime. Cilat janë fushat kyçe ku doni të përmirësoheni? Filloni me gjërat që kanë lidhshmëri me punën tuaj, por kushtoni rëndësi edhe fushave të tjera në jetën tuaj. Fokusi në këtë pyetje, ju ndihmon të jeni realist për punën që jeni të gatshëm ta bëni, si dhe të shfaqni vullnet në fushat ku doni përmirësim. Cilat shkathtësi që posedoni ju veçojnë nga të tjerët? Pa dyshim se ka diçka që ju veçon nga të tjerët. Kujtoni ndonjë rast me shoqëri ose në vend pune ku ju jeni sjellur ndryshe nga të tjerët dhe keni marrë situatën nën kontrollë. Përgjigja që do jepni kur intervistuesit ju pyesin për shkathtësitë luan rol të madh, kjo pasi që ata shohin vetëbesimin që ju keni dhe potencialin që shfaqni për atë vend pune. Ku e shihni veten pas 3 apo 5 vitesh? Kjo mund të jetë pyetje pak e ndërlikuar, por është shumë e rëndësishme se ku e shihni veten tuaj në të ardhmen dhe vizionin që keni. Bëni një vlerësim të viteve paraprake dhe pyesni veten se cilat janë ndryshimet që kanë ndodhur në jetën tuaj gjatë këtyre viteve, si dhe a i keni parashikuar këto ndryshime? Ka shumë pyetje në intervista pune që lidhen me të ardhmen tuaj, si p.sh ku e shihni veten dhe cilat janë objektivat tuaja. Intervistuesit kur e bëjnë ketë pyetje, nuk kërkojnë një plan specifik, por më shumë një ide të përgjithshme të aspiratave që ju keni. 
Lexo më shumë
Hapat që duhet t'i ndërmerrni për ngritje në karrierë
Çfarë po ju ndalon nga ndërmarrja e hapave për të pasur sukses në karrierë?Kur është fjala te marrja e rreziqeve, a veproni pa menduar mirë, apo analizoni situatën dhe pastaj veproni? Për ngritje në karrierë, shmangia e rreziqeve në tërësi mund të jetë më e rrezikshme sesa përballja dhe tejkalimi i tyre. Përballja dhe tejkalimi i rreziqeve dhe sfidave gjatë karrierës ju ndihmon në ngritjen e vetëbesimit tuaj si dhe ndërtimin e një mentaliteti prej fituesi. Eshtë e lehtë të qëndroni në zonën tuaj të rehatisë dhe të shmangni rreziqet, mirëpo kësisoj ju nuk mund të përparoni në karrierë nëse ngurroni të provoni gjëra të reja. Në këtë artikull do të ndajmë me ju disa mënyra se si mund të menaxhoni më mirë rrezikun në të ardhmen, si dhe hapat që preferohet t’i ndërmerrni gjatë rrugëtimit në karrierën tuaj. Tejkaloni ndjenjën e frikës Ju mund edhe të keni dilema dhe frikë kur ndodheni para një vendimi të rëndësishëm në karrierën tuaj profesionale. Poashtu, mund edhe të jeni skeptik dhe pyesni veten nëse vendimi që po merrni nuk shkon si planifikoni. Mirëpo, duhet ta tejkaloni situatën duke marrë frymë thellë dhe duke menduar se si do të ndjeheni nëse hapi që do ndërmerrni shpaguhet. Filloni me hapa të vegjël Fillimisht, tentoni të ndërmerrni një rrezik të vogël çdo ditë, për të shtyrë veten jashtë zonës tuaj të rehatisë. Sa më shpesh të rrezikoni, aq më të rehatshëm do të bëheni. Kësisoj, ju gradualisht fitoni vetëbesimin që të ndërmerrni hapin e radhës që e konsideroni si moment kyç në formësimin tuaj profesional. Jepni prioritet qëllimeve tuaja Pavarësisht se cili është objektivi juaj, ju do të duhet të ndërtoni me vetëdije hapësirën në orarin tuaj për ta bërë atë të arritshëm. Nëse doni t'i jepni prioritet qëllimeve tuaja është mirë të shkurtoni përkohësisht një aktivitet, si shikimi i televizionit apo serialit tuaj të preferuar, ose mund të lini mënjanë një orë në ditë në mëngjes, gjatë natës, ose në pushimin tuaj të drekës për të punuar në qëllimin tuaj. Merrni parasysh përparësitë dhe mangësitë Nëse nuk jeni të sigurt para se të merrni ndonjë hap në karrierën tuaj, shkruani të gjitha në një copë letër. Shkrimi i përparësive dhe mangësive do t'ju ndihmojë të shihni rreziqet dhe shpërblimet e përgjithshme që mund t’ju presin. Nëse rezultatet nuk përputhen me pritshmëritë tuaja, është mirë ta keni një plan rezervë./AkademiPune
Lexo më shumë
8 aplikacione ideale për menaxherët e rrjeteve sociale
Përderisa punojmë në ekipe dhe krijojmë kampanja të reja nëpër rrjetet sociale, poashtu mundohemi që ta kryejmë punën tonë në mënyrë sa më efikase. Përdorimi i aplikacioneve moderne është i domosdoshëm nëse dëshirojmë që puna jonë të ketë paraqitje sa më të mirë. Këtu është lista e aplikacioneve që mund t’i përdorni nëse punoni në menaxhimin e rrjeteve sociale që përveç se lehtësojnë punën tuaj, janë poashtu mjaft të lehta për tu përdorur. 1. Buffer Me karakteristika të fuqishme planifikimi tërheqëse dhe moderne në pothuajse të gjitha platformat e rrjeteve sociale Buffer është njëri nga aplikacionet më të dobishme për organizimin e kalendarit tuaj të rrjeteve sociale. Ju mund të keni qasje në Buffer gjithashtu edhe përmes telefonit tuaj dhe t’i organizoni postimet tuaja nëpër platforma. Buffer gjithashtu siguron analitikë duke përdorur analitikat e saj mbi veprimtarinë e arritur nga miliona postime, siç janë ditët dhe periudhat kur është ideale për të postuar. 2. BuzzSumo BuzzSumo është një aplikacion inovativ i rrjeteve sociale që ju ndihmon të kuptoni për materialet që janë më atraktive nëpër platforma të ndryshme. Për menaxherët e rrjeteve sociale ky aplikacion gjithashtu ju lejon të shihni se në cilat fusha ka interesim në tema të caktuara, duke ju lejuar të përsosni strategjinë tuaj bazuar në informatat që merrni rreth trendeve të fundit. 3. Analytics Ky aplikacion luan një rol të rëndësishëm në vendimmarrje në botën e rrjeteve sociale. Analytics ju ndihmon të kuptoni sjelljen e audiencës tuaj, performancën e postimeve tuaja, demografinë dhe krahasimin e të dhënave me periudhën e mëparshme. E gjithë kjo mund të bëhet manualisht përmes faqeve të analytics në Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest dhe Linkedin ose mund të automatizohet për të parë raporte domethënëse të konsoliduara. 4. Unsplash Nëse keni vështirësi të gjeni foto me rezolucion të shkëlqyer për t'ja bashkangjitur materialeve tuaja, Unsplash është një platformë me fotografi në internet që është krijuar nga mbi 100,000 fotograf profesionist nga e gjithë bota. Më saktësisht, ky Unsplash ju mundëson të shkarkoni, modifikoni, shpërndani dhe përdorni fotografi nga platforma e saj falas. Ky aplikacion përmban më shumë se 690,000 imazhe që mund t'i përdorni për qëllime të ndryshme tregtare apo për reklamim. 5. Canva Nëse jeni një ekip i vogël dhe ju pëlqen të kontrolloni veprat artistike që dalin në rrjetet tuaja sociale, Canva është zgjidhja për të gjitha nevojat tuaja të dizajnit grafik. Ky aplikacion është aq i thjeshtë sa që me vetëm disa klikime ju jeni në gjendje ta shfaqni kreativitetin tuaj. Canva ofron modele në rezolucione të sakta siç kërkohen nga rrjetet specifike sociale. 6. Easil Edhe pse Easil është pothuajse i ngjashëm me Canva. Ky aplikacion ka dizajne të mahnitshme për storje në Instagram që ju mundëson krijimin e dizajneve mjaft atraktive. Easil ofron mundësi të sofistikuara që janë të lehta për qasje. 7. CloudApp CloudApp është një regjistrues ekrani i lehtë për t’u përdorur që ju ndihmon të krijoni regjistrimin e videos HD, të përdorni kamerën në internet në regjistrimet e ekranit tuaj, të ruani fotografi të ekranit, si dhe të krijoni GIF-s kreative që t’ja bashkoni publikimeve tuaja. 8. Clocker Për një biznes, është e rëndësishme që postimet tuaja të dalin kur audienca juaj është më së shumti aktive. Clocker është një aplikacion për MacOS që ju lejon të monitoroni zona të shumta kohore. Zgjidhni kohën tuaj lokale, shkruani zonat kohore që dëshironi të gjurmoni dhe përdorni Future Slider për të kontrolluar dhe aranzhuar kohën tuaj lokale me kohën që dëshironi të postoni për rajone të veçanta./AkademiPune
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.